Городской электротранспорт
Транспорт
  • формат pdf
  • размер 6,83 МБ
  • добавлен 02 августа 2016 г.
Нем В.К., Скуріхін В.І., Сидоренко В.Ф. Конспект лекцій з курсу Тягові підстанції електричного транспорту
Х.: ХНАМГ, 2011. — 109 с.
Для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092202 (7.05070203) Електричний транспорт)
Електричні станції і тягові підстанції
Джерела електричної енергії
Коротке замикання на шинах РУ (6-10) кВ
Перехідні процеси при коротких замиканнях
Розрахунок струмів к.з. на шинах ТП
Електродинамічна дія струмів к. з
Термічна дія струмів к. з
Структура і класифікація тягових підстанцій
Коротка характеристика однолінійної електричної схеми тягової
підстанції
Конструктивні вузли і типи тягових підстанцій
Загальні відомості
Призначення, класифікація розмикачів РУ змінного струму
Принцип дії, призначення високовольтних запобіжників
Призначення, класифікація високовольтних вимикачів
Призначення, класифікація ізоляторів. Шини РУ (6-10) кВ
Призначення, класифікація трансформаторів струму і напруги
Розподільчий пристрій (+600) на ТП
Швидкодіючі автоматичні вимикачі РУ (+600) В
Розмикачі РУ (+600) В. АПВ
Перетворювальний пристрій ТП
Перетворювальні трансформатори
Захист перетворювальних агрегатів від перенапружень
Релейний захист та автоматика
Релейний захист
Апаратура релейних захистів
Автоматика вводів (6 – 10) кВ
Автоматика перетворювального агрегату ВАКЛЕ
Автоматика пристроїв живлячих ліній 600 В
Схема керування лінійним вимикачем багатоагрегатної підстанції
Власні потреби ТП
Електродиспетчерські пункти
Захисне заземлення
Основні задачі і організація технічної експлуатації
Техніка безпеки на ТП