Химия и химическая промышленность
Практикум
  • формат pdf
  • размер 489,83 КБ
  • добавлен 04 февраля 2015 г.
Нестеренко С.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи Розрахунок катодного захисту газопроводів з дисципліни Захист від корозії
Методичні вказівки. — Харків: ХНУМГ, 2015. — 46 с.
Для студентів 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 –
Будівництво.
Скорочення
Основні терміни
Вимоги до электрохімічного захисту й методи контролю
Основні положення
Методика розрахунку катодного захисту
Список джерел