Статья
 • формат pdf
 • размер 108.83 КБ
 • добавлен 16 октября 2011 г.
Нікішенко Ю.І. Символіка рослинних орнаментів української вишивки на одязі початку XX ст
Наукові записки. Том 19, Теорія та історія культури / Національний університет "Києво-Могилянська академія". 2001. С. 30-35.
У статті порушено проблеми символіки окремих орнаментальних груп у вишивках на одязі українців. Головну увагу приділено орнаментам рослинної (зокрема квіткової) графіки і номінації та можливому значенню окремих орнаментальних мотивів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Буравський О.А. Поляки Волині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст

 • формат pdf
 • размер 1.33 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.; іл. У праці робиться спроба комплексного аналізу соціально-економічного становища та культурного розвитку польського населення Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автором встановлено значний внесок польської національної меншини у господарське освоєння, економічний та культурний розвиток реґіону а також уведено в науковий обіг новий фактичний матеріал, зокрема низку неопублікованих архівних докум...

Васіна З. Український літопис вбрання. Том 2, частина 1

 • формат pdf
 • размер 80 МБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Київ: Мистецтво, 2006 – 407 с. Частина 1-а архівного файлу RAR із 2-х частин. Том 2 розкриває історичний розвиток національного одягу в Україні з XIII і до початку XX століття. У яскравих художніх образах відтворені комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів України. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багато-тисячолітній розвиток духовної та мат...

Васіна З. Український літопис вбрання. Том 2, частина 2

 • формат pdf
 • размер 70.61 МБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Київ: Мистецтво, 2006 – 407 с. Частина 2-а архівного файлу RAR із 2-х частин. Том 2 розкриває історичний розвиток національного одягу в Україні з XIII і до початку XX століття. У яскравих художніх образах відтворені комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів України. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багато-тисячолітній розвиток духовної та мат...

Гнатюк В. Коломийки. Том I, ІІ, ІІІ

 • формат djvu
 • размер 58.26 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Львів: НТШ, 1905-1907.- 257, 267, 456 с. Перший із трьох томів коломийок зібраних і записаних на західних українських землях у кінці XIX — на початку XX ст., який був упорядкований Володимиром Гнатюком і виданий Науковим Товариством імені Тараса Шевченка у 1905 році. Назва пісні «коломийка» стоїть очевидно в звязи з назвою міста Коломиї. Та яка та звязь, сього не можна порішити. Дехто вважає Коломию місцем повстаня коломийки. Воно можливе, але д...

Захарчук-Чугай Р.В. Українска народна вишивка. Західні області УРСР

 • формат djvu
 • размер 109.16 МБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Видавництво "Наукова думка", Київ, 1988 - 194с. Укр: У монографії вперше в історичному аспекті розглядається народна вишивка як своєрідне художнє явище і як один із поширених видів народної творчості, в якому знайшла свое відображення художня культура українського народу. Комплексно досліджується мистецтво вишивки в усіх різновидах, її соціальне значення і місце в художній традиції українців. Дається аналіз техніки виконання, художніх особливост...

Кара-Васильєва Т., Заволокіна А. Українська народна вишивка

 • формат djvu
 • размер 25.64 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Київ: Либідь, 1996. - 94 с. У книзі розглядаються особливості самобутньої української народної вишивки її локальні характеристики щодо історико-єтнографічних регіонів. Описуються основні техніки шитва. Розкривається символіка рушників, їхнє значення у святах та обрядах. Для учнів шкіл, студентів технікумів, викладачів народознавства, усіх, хто прагне навчитися вишивати.

Конобродська В. Поліський поховальний і поминальні обряди

 • формат pdf
 • размер 19.81 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Видавництво: Полісся, 2007.- 356 с. Серйозне наукове видання з української етнології, яких, на превеликий жаль, дуже мало. Фахівці оцінять. У книзі досліджено поховально-поминальний обрядовий комплексу Полісся. У томі 1 подано опис мовних та предметно-дійових складових цілісного культурного тексту поховального й поминальних обрядів Полісся та інших українських і слов'янських історико-етнографічних регіонів та районів. Окремі елементи полісько...

Лекции - Лекції з української етнографії (лекції 8-13, 17-21)

Статья
 • формат htm
 • размер 443.41 КБ
 • добавлен 11 октября 2009 г.
НПУ. Преподаватель: Пономарьов А. 318 с. Українська етнографія. Витоки слов'яноукраїнської прабатьківщини Проблема походження українців. Найменування України та українців. Етнічна та національна культура. Етнічна самосвідомість і національна ідея. Типологічні ознаки українців. Динаміка чисельності українців. Етнічні межі українства. Українська діаспора. Традиції дошлюбного спілкування. Типи й форми шлюбу. Шлюбні угоди та звичаї. Історичні тип...

Павлюк С.П. (ред) Українське народознавство

 • формат pdf
 • размер 72.28 МБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
Київ: Знання, 2006. - 568 с. Навчальний посібник - колективна праця, що містить відомості про формування й розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу.

Яківчук А.Ф. (автор вступ. ст.). Георгій Гарас

 • формат djvu
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 16 октября 2011 г.
Серія "Майстри народного мистецтва". Київ: Мистецтво, 1974, - 34 с. Буковинець Георгій Гарас створив унікальний власний стиль орнаментування, поєднавши прадавні види народного мистецтва: писанкарства і вишивки. Дотепер усі ці роботи можна було побачити лише у садибі-музеї Георгія Гараса у містечку Вашківці Вижницького району Чернівецької області.