Нормативні документи з пожежної безпеки

Нормативні документи з пожежної безпеки
 • разное
 • doc,pdf
 • 15.75 МБ
 • добавлен 22.12.2011
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ:

Закон України Про пожежну безпеку
Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки
Закон України «Про правові засади цивільного захисту
Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
ГОСТ 12.1.004-
91. Пожарная безопасность . Общие требования.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей й методы их определения"
ДСТУ 2272–2006 ССБТ. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 2273–2006 ССБТ. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять
ГОСТ 12.4.009-
83. "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"
ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.
Порядок розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації
Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об’єктів іноземними фірмами
ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів
Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду
Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів
Правила пожежної безпеки в Україні.
ПУЭ-
86. "Правила устройства електроустановок
Правила будови електроустановок
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення
ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
Правила захисту від статичної електрики
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
ДСТУ-Н CE№/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування
Правила з вогнезахисту
Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об єктів будівництва
ДБН В.2.5-13-98* Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень
ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги для будівель і споруд. Пожежна безпека
СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий
СНиП 2.09.02-85* Производственные здания
СНиП 2.09.03-85* Сооружения промышленных предприятий
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
СН 387-78 Строительные нормы. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання
Типові норми належності вогнегасників
Правила експлуатації вогнегасників
Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації
Положення про добровільну пожежну дружину (команду)
Інструкція про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)
Типове положення про пожежно-технічну комісію
Типове положення про службу пожежної безпеки
Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки

Смотрите также


Реферат. Організація пожежної охорони в авіаційній галузі

Реферат. Організація пожежної охорони в авіаційній галузі

 • рефераты
 • docx
 • 46.25 КБ
 • добавлен 06.12.2011

1. Заходи пожежної безпеки (ГОСТ 12.1.004-91)
2. Вимоги до системи запобігання пожежі
3. Вимоги до системи протипожежного захисту
4. Організаційно-технічні заходи по забезпеченню пожежної безпеки
5. Організація протипожежного захисту на аеродромах цивільної авіації.
6. Координація взаємодії пожежно-рятув...
НАПБ Б.07.029-2007 Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

НАПБ Б.07.029-2007 Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

 • разное
 • doc
 • 43.5 КБ
 • добавлен 26.10.2010
Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулюва...
Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду

Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду

 • руководства
 • doc
 • 530.5 КБ
 • добавлен 17.09.2010
Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади