• формат pdf
  • размер 1021,90 КБ
  • добавлен 10 февраля 2017 г.
Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції
Монографія - Київ. 2003., 159 с.
У монографії розглядається феномен емоційного інтелекту як аспект виявлення внутрішнього світу особистості, що відбиває міру розумності ставлення людини до світу, до інших та до себе як суб’єкта життєдіяльності. У суб’єктній парадигмі проаналізовані внутрішні (диспозиційні) та зовнішні (ті, що виявляються в ознаках перебігу емоційного процесу) компоненти емоційного інтелекту. Розглянуті основні функції емоційного інтелекту: стресозахисна та адаптивна; форми його відбиття у свідомості людини (психологічного благополуччя, самооцінка, вибір стратегій подолаючої поведінки). Обґрунтований підхід до оцінки рівня сформованості цієї особистісної властивості, що відрізняється від підходу, запропонованого авторами теорії емоційного інтелекту. Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних і соціальних спеціальностей та тих, хто цікавиться проблемами психології життєвого успіху.