Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Остроух В.І. Основи топографії
Київ, 2010 - 47 ст.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт (для студентів геологічного факультету).
Вступ.
Топографічна карта.
Масштаби топографічних карт.
Умовні знаки топографічних карг.
Системи координат.
Куги орієнтування.
Розграфлення та номенклатура топографічних карт.
Задачі, які розв’язуються по карті за допомогою горизонталей.
Проведення горизонталей за відмітками висот точок.
Визначення площі ділянки за топографічною картою.
Обчислення координат точок замкнутого теодолітного ходу.
Побудова полігону за румбами і довжинами сторін.
Нанесення полігону за координатами його вершин.
Список літератури.
Похожие разделы
Смотрите также

Лекции Запара Л.Г. Конспект лекцій з курсу Картографія з основами топографії

 • формат pdf
 • размер 688.21 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. – 54 с. У конспекті лекцій наведена характеристика картографічних образно знакових просторових моделей, математична основа побудови карт, способи картографічного зображення, картографічна генералізація. Особлива увага приділена тематичному картографуванню, у тому числі екологічному.

Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. - K.: 2006. -109 c. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти сучасної картографії: теорія картографічних проекції, способів картографічного зображення, генералізації. Викладено етапи створення карт, використання картографічних джерел і напрями застосування геоінформаційних систем у картографії. У посібнику наведено короткі відомості про топографо-геодезичні роботи, що здійснюютьс...

Остапчук С.М. Топографічне креслення

 • формат doc
 • размер 2.84 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Навчальне видання. Рівне: НУВГП, 2009. - 119с. У виданні наведена інформація про креслярські матеріали, інструменти та приладдя, основні прийоми креслення, шрифти, умовні знаки, фарбування та основи компютерної графіки.