Информатика и вычислительная техника
Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 572,84 КБ
  • добавлен 06 июня 2015 г.
Ответы на открытые вопросы ГЕК Компьютерные науки
Шпаргалка на открытые вопросы по ГЕК по направлению КС "Компьютерные науки" для получения бакалавра.
ДНУ им О. Гончара. Факультет ФЭКС. 2014 год.
50 вопросов.
Вопросы:
Визначення трудомісткості розробки інформаційних систем і технологій.
Об’єктно-орієнтований аналіз.
Структурний підхід до розробки програмного забезпе-чення
Методи тестування програмного продукту.
Вимоги до документів на стадії розробки технічного завдання.
Статичні і динамічні структури даних.
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Виключні ситуації у програмних продуктах
Архітектура та характеристики сучасних мікропро-цесорів.
Архітектура комп’ютера на базі сучасних мікроп-роцесорів.
Принципи та організація візуальних середовищ швидкої розробки програмного забезпечення.
Класифікація і основні властивості операційних систем.
Режими роботи і типи операційних систем.
Багатозадачне і багатопотокове програмування.
Об’єктно-орієнтоване візуальне програмування.
Розробка та програмна реалізація імітаційної моделі з використанням детермінованого алгоритму.
Розробка та програмна реалізація імітаційної моделі з використанням синхронного алгоритму.
Розробка та програмна реалізація імітаційної моделі з використанням агрегатного підходу.
Синтез математичної моделі за експерименталь-ними даними.
Апаратні засоби комп’ютерних мереж.
Топології комп’ютерних мереж.
Протокол пріоритетної передачі маркера.
Модель OSI.
Взаємодія між рівнями у стеку мережевих прото-колів.
Маршрутизація з статичними каталогами.
Маршрутизація з каталогами, що орієнтовані на сеанси.
Маршрутизація з динамічними каталогами
Глобальні та локальні мережі.
Логічна і фізична структура баз даних.
Організація реляційних баз даних.
Ідентифікація функціональних відношень.
Алгоритми нормалізації відношень.
Багатозначні залежності.
Створення і модифікація об’єктів баз даних.
Основи навігації по базах даних.
Сортування, фільтрація, пошук даних в базі даних.
Створення програмного забезпечення ведення баз даних у візуальних середовищах СУБД.
Побудова звітів в інтегрованих середовищах розробника баз даних.
Системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації на різних стадіях проектування інформаційних технологій.
Декомпозиція складних об’єктів і систем.
Етапи проектування програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем.
Оптимізація застосувань типа клієнт/сервер.
Програмні засоби обробки текстової і графічної інформації.
Методи обробки текстової інформації.
Технології розробки об’єктно-орієнтованих засто-сувань.
Методи представлення знань в експертних систе-мах.
Математичні методи представлення знань. Чис-лення предикатів.
Математичні методи представлення знань. Семан-тичні мережі.
Математичні методи представлення знань. Фрей-ми.
Етапи проектування експертних систем.
Похожие разделы