Дисертация
  • формат pdf
  • размер 3,48 МБ
  • добавлен 28 августа 2016 г.
Павкович Боян М. Исследование метода коррекции траектории снаряда в зависимости от увеличения их дальность и точность стрельбы
Докторска дисертација. Универзитет у Београду, 2012. — 213 с. (сербс.)
Павковић Бојан M. Истраживање метода корекције трајекторија пројектила у функцији од повећања њиховог домета и прецизности.
Pavković Bojan M. Research of projectile trajectory correction methods in function of their range and precision enhancement.
Машински факултет ун-т Београду.
Артиљеријске ракете средњег и великог домета се користе на бојишту за индиректно гађање удаљених циљева. Имајући велико растурање погодака, користе се за гађање целих области из вишецевних лансера. Применом одговарајућег управљачког система могуће је знатно смањити растурање и повећати вероватноћу погађања циљева. Управљачки системи са реактивним импулсима су довољно једноставни да се могу применити на артиљеријским ракетама и ефикасни да остваре задовољавајуће растурање погодака. Њихов енергетски ресурс је, међутим, ограничен, тако да је неопходно да се изврши оптимизација закона вођења, како би се добило задовољавајући резултати и у случају са малим бројем управљачких импулса. У овом раду је приказана модификација методе праћења трајекторије са прозором, као и потпуно нов закон вођења назван праћењем задате путање са импулсно фреквентном модулацијом. Оба закона вођења су прилагођена нестационарности артиљеријских ракета услед различите брзине и густине ваздуха током лета, и подразумевају временски или висински променљиво управљање, како би се остварила добра тачност са малим бројем управљачких импулса. Такође, представљена је поједностављена управљачка шема – активно пригушење, која извршава корекцију поремећаја одмах након напуштања лансирне цеви. Симулацијама математичког модела извршена је анализа параметара и перформанси поменутих метода вођења. Показано је да је модификована метода праћења путање са прозором адекватна за примену на артиљеријским ракетама. Праћење путање са импулсно фреквентном модулацијом остварује знатно боље резултате, и у случају великог броја импулса, може да оствари готово тачкасте поготке. Показано је, такође, да је примена активног пригушења ефикасан метод за смањење броја ракета потребних за погађање циља.
Похожие разделы