Дисертация
  • формат pdf
  • размер 7,91 МБ
  • добавлен 02 сентября 2016 г.
Петкович Драган. Влияние систем управления огнем на вероятность попадания в трехмерные цели 125 мм танковой пушкой танка М84
Докторска дисертација. — Београд: Војна Академија Министарство Одбране Републике Србије, 2014. — 204 с. (сербс.)
Петковић Драган. Утицај система управљања ватром на вероватноћу погађања тродимензионалних циљева тенковским топом 125 mm на тенку М84.
Uticaj sistema upravljanja vatrom na verovatnoću pogađanja trodimenzionalnih ciljeva tenkovskim topom 125 mm na tenku M84.
У дисертацији је разматран утицај система за управљање ватром на прецизност и растурање погодака при непосредном гађању поткалибарним пројектилом из тенковског топа на тенку М84. Приказана су доступна решења у концепцији најбољих светских тенкова, а потом су објашњене теоретске основе непосредног гађања, теорија вероватноће и теорија грешака у циљу анализе дејства разних утицајних фактора на растурање погодака. Објашњена је улога система за управљање ватром на тенку М84 при непосредном гађању и направљен његов математички и структурни модел. Извршена су аеродинамичка испитивања и спољнобалистички прорачун непосредног гађања поткалибарним пројектилом ПКО 125 mm М88, формиран је симулациони модел и извршена његова анализа. Добијени симулациони модел је затим коригован у односу на податке из Таблица гађања, чиме је сачињена "еталон симулација" која је послужила као основ за проучавање утицаја система за управљање ватром на растурање погодака при непосредном гађању поткалибарним пројектилом из тенковског топа на тенку М84. Одређени су главни утицајни фактори система за управљање ватром који суштински утичу на растурање погодака при непосредном гађању. Реализован је низ симулација уз уважавање стохастичке природе појављивања грешака при раду система за управљање ватром. Потом су резултати симулација упоређени са резултатима практичних опитних гађања, обављених у полигонским условима. На основу упоређивања теоријских (симулацијских) и практичних (полигонских) гађања изведени су одговарајући закључци, објашњен је научни допринос дисертације и дати су предлози за побољшање.