Нефрология
Медицинские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,35 МБ
  • добавлен 29 июля 2016 г.
Пиріг Л.А., Іванов Д.Д., Таран О.І. та ін. Нефрологія
Національний підручник. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. — 292 с.
У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану й уніфікованої програми спеціалізації та передатестаційного циклу за спеціальністю «нефрологія».
Національний підручник створено для підготовки лікарів-інтернів та лікарів — слухачів циклів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти.
Основні нефрологічні синдроми
Сечовий синдром
Протеїнурія
Сечовий осад
Нефротичний синдром
Гострий нефритичний синдром
Гіпертензивний синдром
Гломерулонефрит
Етіологія і патогенез
Патологічна анатомія
Клінічна симптоматика
Особливості клінічних проявів окремих морфологічних форм ГН
Диференціальна діагностика
Лікування гломерулонефриту
Профілактика гломерулонефриту
Інфекції сечової системи
Визначення поняття
Етіологія
Класифікація
Діагностичні критерії і клінічна симптоматика інфекцій сечової системи
Диференційна діагностика
Лікування інфекцій сечової системи
Принципи лікування пієлонефриту
Профілактика
ІСШ у постменопаузі в жінок
Особливості діагностики та лікування ІСШ у дітей
Особливості ІСШ у пацієнтів геріатричного віку
Тубулоінтерстиціальний нефрит
Визначення поняття
Патогенез ІН
Класифікація ІН
Клінічна симптоматика
Діагностика і диференційальна діагностика
Лікування ІН
Прогноз і вікові особливості
Інтерстиціальний цистит
Вторинні нефропатії
Діабетична нефропатія
Гіпертензивна нефропатія
Вовчаковий нефрит
Патогенез
Класифікація
Клінічна симптоматика
Діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування
Системний вовчак і вагітність
Прогноз
Ниркові васкуліти
Мікроскопічний поліангіїт
Синдром Чарга — Стросс
Гранулематоз Вегенера
Гігантоклітинний артеріїт
Вузликовий поліартеріїт (ВП)
(хвороба Куссмауля — Маєра, вузликовий поліангіїт)
Геморагічний васкуліт (васкуліт Шенлейна — Геноха)
Синдром Гудпасчера
Уратна нефропатія
Мієломна нефропатія
Визначення поняття
Патогенез
Симптоматика
Діагностика
Лікування
Прогноз
Амілоїдоз
Визначення поняття
Етіологія
Класифікація
Клінічна симптоматика
Діагностика
Лікування
Спадкові та природжені захворювання нирок
Малі аномалії
Хвороби сімейного генезу з віддаленим несприятливим прогнозом
Патологія нирок гомо- та гетерозиготного генезу з формуванням ХНН у різному віці
Клінічно маніфестні ураження нирок з розвитком ХНН винятково в дітей. Ембріональні пухлини
Сечокам’яна хвороба, дисметаболічна нефропатія, кристалурія
Визначення поняття, класифікація
Фактори високого ризику утворення конкрементів
Клінічна картина СКХ
Діагностика
Лікування
Профілактика і санаторно-курортне лікування
Гостре ураження нирок
Визначення поняття
Патогенез
Класифікація і клінічна симптоматика
Діагностика
Диференціальна діагностика
Лікування
Перебіг ГУН
Прогноз ГУН
Хронічна хвороба нирок і ренопротекція
Визначення поняття
Етіологія ХХН
Діагностика
Клініка ХХН
Диференційна діагностика
Лікування ХХН
Прогноз
Хронічна ниркова недостатність
Визначеня поняття
Етіологія ХНН
Патогенез
Патологічна анатомія
Класифікація
Клінічна картина ХНН
Діагностика ХНН
Диференційна діагностика ХНН
Лікування ХНН
Диспансеризація
Нирково-замісна терапія
Гемодіаліз
Перитонеальний діаліз
Трансплантація нирки
Похожие разделы