• формат pdf
  • размер 13,44 МБ
  • добавлен 19 марта 2012 г.
Погосов В.В. та ін. Елементи фізики поверхні, наноструктур і технологій
Монографія. Укр. мовою.
Автори: В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун
Запоріжжя:Запорізький національний технічний університет, Технічний центр НАНУ, 2010, 365с. Бібл. - 219 ссилок.
Дано огляд сучасного стану нанотехнологій та наноелектроніки. Викладаються результати досліджень поверхні; кластерів атомів і кластерів вакансій; кінетичних властивостей низькоро- змірних систем і кластерної плазми; процесів розсіювання і локалізації позитронів у металах, рідинах і кластерах. Описано деформаційна і температурна залежності роботи виходу електронів; оптичні і магнітні властивості наноплівок і нанокомпозитів; кулонівські та квантові ефекти в одноелектронних транзисторах на кластерних структурах. Наведено приклади використання квантових низькорозмірних структур.
Похожие разделы