Организация системы здравоохранения
Медицинские дисциплины
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 3,89 МБ
  • добавлен 26 января 2017 г.
Погребський Т.Г. Територіальні особливості системи охорони здоров'я Волинської області
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук за спеціальністю: 11.00.02 - економічна та соціальна географія. — Харків: Харківаський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. — 271 с.
Науковий керівник: Нємець К. А., д.г.н., проф.
Теоретико-методичні особливості суспільно-географічного дослідження системи охорони здоров"я
Суспільно-географічні умови формування та розвитку системи охорони здоров"я Волинської області
Суспільно-географічні особливості системи охорони здоров"я Волинської області
Похожие разделы