Потятиник Б. Інтернет-журналістика

Потятиник Б. Інтернет-журналістика
 • разное
 • pdf
 • 4.36 МБ
 • добавлен 12.12.2011
Навчальний посібник. - Львів: ПАІС, 2010. - 190 с. (із 246 - БЕЗ ДОДАТКІВ)

Для студентів факультетів та відділень журналістики, соціальних комунікацій, дослідників у сфері масових комунікацій, журналістів-практиків та широкого кола зацікавлених журналістською проблематикою

Смотрите также


Крейґ Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ

Крейґ Р. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ

 • разное
 • djvu
 • 7.19 МБ
 • добавлен 21.02.2011
Крейґ, Ричард. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Перекл. з англ. А. Іщенка. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 324 с.
У книжці Ричарда Крейґа інтернет-журналістика розглядається як незалежний різновид журналістської роботи поряд із друкованими й ефірними ЗМІ. Автор знайомить...
Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння

 • разное
 • djvu
 • 4.55 МБ
 • добавлен 21.02.2011
Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. - Львів: ПАІС, 2004. - 312 с.
Ключову роль у цій книзі відведено медіакритиці - одному з найважливіших інстрементів саморегуляції масової комунікації. Медіакритика є також доброю школою для тих, хто готує себе до праці у сфері мас-медіа. Втім, не тільки для них. У ...
Гол Дж. Онлайнова журналістика

Гол Дж. Онлайнова журналістика

 • разное
 • djvu
 • 3.41 МБ
 • добавлен 15.02.2011
/ Пер. з англійської. - К.: "К. І. С. ", 2005. - 344 с.
Мова - українська.
Чи не застаріла власне журналістика? Чи потрібні ще посередники, коли технології перебирають на себе їхню функцію? Онлайнова журналістика докорінно змінює спосіб висвітлення та сприймання новин. Інформація в мережі та контроль над нею порушили без...
Хітрова Т.В. Вступ до спеціальності

Хітрова Т.В. Вступ до спеціальності

 • разное
 • doc
 • 594 КБ
 • добавлен 21.04.2010
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030301 – Журналістика
Вступ. Журналістика як система
Масово-інформаційний характер журналістської діяльності Журналістська спеціалізація
Журналістика в системі соціальних інститутів
Принципи та функції журналістської діяльності
Журналістика як галузь...
Шпора. Вступ до спеціальності. Журналістика

Шпора. Вступ до спеціальності. Журналістика

 • шпаргалки
 • doc
 • 37.99 КБ
 • добавлен 16.12.2010
Відповіді на такі питання до іспиту.

Журналістика у системі соц. інститутів
Етичні принципи жур. діяльності
Методи збирання інф-ції
Принципи журналістики
Журналістика як форма творення дісності
Функції журналістики
Специфіка газ. жанрів
Види описів
Роздум: особливості і використання
Лекції - ЗМІ і Журналістика

Лекції - ЗМІ і Журналістика

 • лекции
 • doc
 • 177 КБ
 • добавлен 31.01.2012
Руденко.Л.С. ЗМІ і Журналістика. Курс лекцій.
Запоріжжя, 2010

Данний курс лекцій являеється невідємним для студентів спеціальності журналістика.
Курс лекцій дає огляд сучасним новиним агенствам України та зарубіжних країн , а також
їхню взаєиодію із державаю, її органами влади та впливом на сучасного журна...
Михайлин І.Л. Основи журналістики

Михайлин І.Л. Основи журналістики

 • разное
 • pdf
 • 35.58 МБ
 • добавлен 11.05.2010
У даній книзі викладено один з основних навчальних курсів у системі підготовки майбутнього спеціаліста - "Основи журналістики". Тут представлені основні теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіііти України, як-от: журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності, функції журналіситки, соціальна позиція журн...
Пенчук І.Л.Телевізійна журналістика

Пенчук І.Л.Телевізійна журналістика

 • разное
 • doc
 • 103.56 КБ
 • добавлен 05.11.2010
Методичні матеріали до вивчення дисципліни -Телевізійна журналістика
Телебачення – наймасовіший засіб передачі
інформації
Тележурналіст у творчому колективі
Специфіка телебачення
Соціальні функції телебачення
Сценарій на телебаченні
Основи інформаційного телемовлення
Методика створення інформацій...
Лильо Т.Я. Світоглядна журналістика

Лильо Т.Я. Світоглядна журналістика

 • разное
 • pdf
 • 1.28 МБ
 • добавлен 22.12.2011
Навчальний посібник. — Львів: ПАІС, 2010. — 152 с.

Висвітлено курс Націологія та інформація як навчальну дисципліну. Розглянуто деякі теоретичні проблеми впливу ЗМІ на світогляд людини, зокрема — субстанційної інформації на процес формування національної ідентичності. Уведено в науковий обіг поняття органічна журналісти...
Герасимчук Н. Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів

Герасимчук Н. Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів

 • разное
 • pdf
 • 114.33 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Стаття. Журналістика. - Вип. 9 (34), 2010 р. - С.156-163

У статті йдеться про особливості контент-аналізу, його складники та можливість застосування для аналізу публіцистичних текстів.