Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 93,82 КБ
  • добавлен 11 августа 2014 г.
Праблемы даследвання і рэгіянальныя асаблівасці дамавіка ў беларускай дэманалогіі сяр. XIX - пач. XXI стст. / Проблемы исследования и региональные особенности домового в белорусской демонологии сер. XIX - нач. XXI вв
БГУ (г. Минск/Беларусь), 41 с. доц. Михайлец М. А., 2014 г.
Специальность "История по направлениям"
Белахвостаў А. Д. Праблемы даследвання і рэгіянальныя асаблівасці дамавіка ў беларускай дэманалогіі сяр. XIX – пач. XXI стст. / Беларускі дзяржаўны універсітэт, гістарычны факультэт. Мінск, Беларусь. 2014.
Дэманалагічныя ўяўленні людзей ужо даўно цікавяць этнографаў і спецыялістаў сумежных навук. На падставе дадзеных ніжэйшай міфалогіі можна зрабіць высновы адносна псіхалогіі, менталітэта, узроўня адукаванасці, рэлігійнасці народа ў пэўны перыяд і ў пэўным рэгіёне, а на падставе параўнання дадзеных розных часоў і рэгіёнаў – іх эвалюцыі і падабенства. Дэманалагічныя ўяўленні з’яўляюцца вельмі ўстойлівымі напрацягу стагоддзяў, таму яны могуць казаць аб светапоглядзе людзей тых часоў, калі такія звесткі не запісваліся ў пісьмовых крыніцах.
У сучаснай беларускай этналогіі народная дэманалогія, роўна як і ўся духоўная культура, мае не такі вялікі прыярытэт, бо нявырашанасць галоўных метадалагічных праблем і аднабаковае даследванне састарэлымі метадамі дае мала вынікаў. Дагэтуль неапрацавана належным чынам мноства як старых, так і новых крыніц. Сёння стала зразумела, што дэманалогія патрабуе ўсебаковага вывучэння не толькі этнаграфіяй, але і сумежнымі і нават іншымі навукамі: сацыялогіяй, псіхалогіяй, рэлігіязнаўствам, статыстыкай, інфармацыйнымі тэхналогіямі і інш.
ЗМЕСТ
УВОДЗІНЫ
ГЛАВА
1. ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ
1.1 Ідэнтыфікацыя
1.2 Тыпалагічная лакалізацыя
1.3 Паходжанне
ГЛАВА
2. РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРСАНАЖА
2.1 Усходняе Палессе
2.2 Заходняе Палессе
2.3 Паазер’е
2.4 Цэнтральная Беларусь
2.5 Падняпроўе
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ