Учебные планы, программы и нормативная документация
Стандарт
  • формат archive, doc, xls
  • размер 611,96 КБ
  • добавлен 11 декабря 2012 г.
Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: Наказ МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 № 384
Втратив чинність 15.04.2014 (Наказ МОН № 209 від 03.03.2014).
Чинний з дня опублікування
Офіційний вісник України.-2012.-№
40.-стор
.362.-стаття 1563.
На заміну наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 03 серпня 1984 року № 253 «Про введення уніфікованих форм документів з підготовки спеціалістів у вузах Мінвузу УРСР».
Запровадити з 2012/2013 навчального року.
От вариантов, которые вы встретите в Сети, выгодно отличается удобством навигации.
В название каждого файла - формы документа - рядом с номером добавлено название документа.
Зміст
H-1.01.1 Заява вступний конкурс
H-1.01.2 Заява вступний конкурс
H-1.01.3 Заява вступний конкурс
H-1.02 Журнал реєстрації абітурієнтів
H-1.03.01 Опис особової справи абітурієнта
H-1.03.02 Розписка про прийняття документів
H-1.04 Аркуш результатів вступних випробувань
H-1.05 Повідомлення про допуск у вступному конкурсі
H-1.06 Відомість вступного випробування
H-1.07 Аркуш усної відповіді на вступному випробуванні
H-1.08, частина 1 Письмова робота вступного випробування
H-1.08, частина 2 Письмова робота вступного випробування
H-1.09 Аркуш співбесіди
H-1.10 Протокол співбесіди
H-1.11 Повідомлення про зарахування на навчання
H-1.12.1 Наказ про зарахування на навчання
H-1.12.2 Наказ про зарахування на навчання (додаток)
Н-2.01 Особова справа студента
Н-2.02 Індивідуальний навчальний план студента
Н-2.03 Залікова книжка
Н-2.04 Навчальна картка студента
H-2.05 Журнал реєстрації виданих дипломів
H-2.06 Журнал обліку направлень на роботу випускників
H-2.07 Відомості про рух контингенту студентів
H-3.01 Навчальний план
H-3.02 Робочий навчальний план спеціальності
H-3.03 Програма нормативної навчальної дисципліни
H-3.04 Робоча програма навчальної дисципліни
H-4.01 План роботи кафедри
H-4.02 Обсяг навчальної роботи (навантаження по дисциплінах)
H-4.03 Розподіл навчальної роботи в годинах (навантаження по викладачах)
H-4.04 Індивідуальний план роботи викладача та її облік
H-4.05 Журнал взаємних і контрольних відвідувань занять
H-4.06 Звіт кафедри про виконання навчальної роботи
Н-4.07 Журнал обліку роботи викладача
Н-5.01 Журнал обліку роботи академічної групи
H-5.02 Журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів
H-5.03 Відомість обліку успішності
H-5.04 Аркуш успішності студента
H-5.05 Екзаменаційний білет
H-5.06 Журнал реєстрації видачі академічних довідок
H-6.01 Курсовий проект (робота) (титул)
H-7.01 Угода на проведення практики
H-7.02 Направлення на практику
H-7.03 Щоденник практики
H-7.04 Повідомлення про прибуття студента на практику
H-8.01 Довідка-виклик на сесію
H-8.02 Повідомлення про сесію
H-8.03 Довідка-виклик для виконання дипломного проекту (роботи)
H-8.04 Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень
Н-8.05 Журнал обліку рецензування індивідуальних завдань студентів вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання
H-8.06 Індивідуальний навчальний план екстерна
H-8.07 Атестаційний лист екстерна
H-8.08 Відомість обліку успішності екстерна
H-8.09 Довідка-виклик для складання ДЕК
H-9.01 Завдання на дипломний проект (роботу)
H-9.02 Пояснювальна записка до дипломної роботи
H-9.03 Подання щодо захисту дипломної роботи
H-9.04 Протокол засідання ДЕК
H-9.05 Протокол засідання ДЕК
H-9.06 Подання до затвердження голів ДЕК
H-10.01 Заява про прийняття на роботу
Н-10.02 Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати
H-10.03 Табель на умовах погодинної оплати
Похожие разделы