Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
 • формат doc
 • размер 598.5 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Програма самостійної роботи з курсу електротехніки
„Основи електротехніки і електроніки.
Спеціальність: 5.080405 „Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
„Електротехніка з основами промислової електроніки.
Спеціальність 5.09024 „Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.
Зборів 2008.- 42 с
Похожие разделы
Смотрите также

Ахмедова Ю.А. Этика деловых отношений

 • формат doc
 • размер 133.5 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
НИТУ МИСИС.3курс. 080502. Новотроицк. Рекомендуемая литература к курсу этики деловых отношений Семинарские занятия Контрольные работы Тематика рефератов Методические рекомендации по оформлению реферата Вопросы к зачету

Примерные программы основного общего образования. Математика

Календарно-тематический план
 • формат pdf
 • размер 32.38 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
2-е изд. — М.: Просвещение, 2010. — 67 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020564-1. Уже сегодня необходимо знать, какие требования к образованию предъявляют стандарты второго поколения, и использовать новые подходы в работе. Программа предлагает измененное содержание образования по предмету, впервые дает формы учебной деятельности школьников по курсу математики, а также содержит рекомендации по оснащению учебного процесса. Сери...

Примерные программы основного общего образования. Основы безопасной жизнедеятельности

Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 18.74 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
М.: Просвещение, 2010. — 40 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-020556-6. Уже сегодня необходимо знать, какие требования к образованию предъявляют стандарты второго поколения, и использовать новые подходы в работе. Программа предлагает измененное содержание образования по предмету, впервые дает формы учебной деятельности школьников по курсу математики, а также содержит рекомендации по оснащению учебного процесса. Серия «Стандарт...

Рабочая программа Методы стилистического анализа текста

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 71.5 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Программа по дисциплине "Методы стилистического анализа текста" для специальности 033200 – «Иностранный язык» содержит требования к уровню освоения курса, цель изучения дисциплины,указания на объём дисциплины (в часах), виды учебной работы, формы контроля, темы и содержание практических занятий, список рекомендуемой литературы, методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям по курсу «Методы стилистического анализа текст...

Робоча навчальна програма з дисц Основи гірничого виробництва. 2010 (По новим ОКХ ОПП)

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 236 КБ
 • добавлен 25 октября 2010 г.
Програма складена для гірничих технікумів по стандартам 2010року. Склав викладач гірничих дисциплін Коваль Л. М. - Селидівський гірничий технікум. Для спеціальності ПРУМ Всього годин на дисципліну - 108. З цієї кількості годин: - аудиторні – 70; з них 53 – лекції, 14 – практичне навчання, контрольні роботи – 1, семінари -2. - самостійна робота студентів – 38.

Робоча програма - Інформатика та комп’ютерна техніка

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 27.02 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Робоча програма «Інформатика та комп’ютерна техніка» для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Зборів 2011,- 12 с.

Робоча програма з навчальної практики - Інформатика та комп’ютерна техніка

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 159.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Робоча програма. з навчальної практики. «Інформатика та комп’ютерна техніка». для спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік». Зборів 2011.- 12с.

Терещук А.І., Боринець Н.І. Навчальна програма Технології. 10-11 кл

Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 2.67 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі. - Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. - 140 с. Програму підготували: А. І. Терещук, Н. І. Боринець, С. М. Дятленко, В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, І. Ю. Ходзицька. Схвалено комісією з трудового навчання та креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Тимчасова освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 - економіка і підприємництво

 • формат pdf
 • размер 12.47 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Київ 2009. Зміст: Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін, критеріями нормативності і вибірковості. Рекомендовані вибіркові дисципліни циклу гуманітарної підготовки. Рекомендовані вибіркові дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Рекомендовані вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальностями. Нормативні дисципліни, теоретичні питання (задачі), які включені до білетів к...