• формат pdf
  • размер 8,37 МБ
  • добавлен 10 декабря 2013 г.
Прокопчук В.М., Мазур В.А. Декоративне садівництво і квітникарство
Вінниця, 2010. — 169 с.
Навчальний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.09101 «Агрономія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Навчально-методичний посібник призначений надати студентам конкретну інформацію при вивченні окремих розділів дисципліни «Декоративне садівництво та квітникарство». В кінці посібника є словник термінів з садово-паркового мистецтва.