Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 1,01 МБ
  • добавлен 31 мая 2011 г.
Психічне здоров’я 2004 Випуск 2 (3)
К.: Засновники и видавники: Київська медична академія післядипломної освіти. — 97 с. Головний редактор – В. М. Кузнєцов.
Анотація.
Міждисциплінарний науково-практичний журнал. Електронна форма друкованого наукового фахового видання.
У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.
Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Зміст.
Психічне здоров'я: соціальні, біологічні та психологічні аспекти.
Грузєва Т. С., Кульчицька Т. К. Сучасні тенденції психічного здоров'я населення та заходи щодо його поліпшення.
Розлади психіки та поведінки, психосоматика.
Спіріна І. Д., Леонов С. Ф., Серебритська О. В., Лагутін В. А., Дячук А. М. Особливості діагностування психічного стану хворих на ревматоїдний артрит.
Формалізовані процедури діагностики та оцінки якості життя у хворих на депресивні розлади.
Дитяча та підліткова психіатрія.
Кузнецов В. Н. Состояние психиатрической помощи детям Украины.
Геронтопсихіатрія.
Дзеружинская Н. А. Непсихотические психические расстройства у больных
пожилого возраста с хронической кардиальной патологией.
ОлійникА. В. Клініка і лікування депресій у осіб похилого віку.
Аддиктивні розлади.
Гордийчук С. А. Особености психопатологической структуры алкогольного
делирия у подростков и юношей.
Фармакотерапія психічних розладів.
Нетрусова С. Г., Дзюб Г. К. Психофармакологические средства преодоления
резистентности при эндогенной патологи.
Штефан Лойхт Амисульприд - избирательный антагонист допамина и нетипичный антипсихотик: результаты анализа метарандомизированных управляемых испытаний.
Энн М. Мортимер Как мы выбираем между нетипичными антипсихотика-ми? Преимущества амисульприда.
Психотерапія та медична психологія.
Коротоножкин В. Г. Интегральный подход к лечению психических расстройств .
Етичні та правові аспекти психічного здоров'я.
Мельник В. И. Клинико-социальные характеристики психически больных, находящихся на принудительном лечении в психиатрической больнице сострогим наблюдением.
Рощин О. А., Шуренок Г. Г., Голубничий О. С., Жогов Ю. О., Манжуленко Т. О., Шуляк Н. М. Роль етологічного методу у виявленні дисимулятивних тенденцій хворих на параноїдну форму шизофренії, які перебувають на примусовому лікуванні у відділеннях з посиленим та звичайним наглядом у зв'язку зі скоєними суспільно небезпечними діями.
Організація і управління психіатричною допомогою.
Барановська Л. М., Юдін Ю. Б., Мазуренко М. О., Барановський К. Л., Івченко С. М., Лоза Д. Д. Про інтеграцію лікарів загальної практики в систему охорони психічного здоров'я.
Огляди, дискусії, обмін досвідом.
Бурчинский С. Г. Бупропион (веллбутрин): новый подход к фармакотерапии
депрессий.
Мангуби В. А. Связь феноменологических форм депрессивных расстройств с нарушениями определенных нейротрансмиттерных систем и использование феноменологических классификаций депрессий для выбора антидепрессанта.
Олійник О. П. Актуальні аспекти профілактики суспільної небезпеки та примусового лікування психічно хворих з органічним ураженням головного мозку.
Хроніка, ювілеї, інформація.
Shumliansky V.G. Mental health care development in Ukraine. Local experience. ПетрюкП. Т. Профессор Николай Васильевич Краинский - известный представитель отечественной психиатрической школы (к 135-летию со дня рождения).
Стоименов Й. Признание заслуг украинского ученого в Болгарии.
Пам'яті Іди Дмитрівни Шевчук (некролог).
Чернявский Владимир Мечиславович - выдающийся психіатр.
До уваги авторів (вимоги до написання статей).