Периодика по медицине
  • формат doc
  • размер 837,10 КБ
  • добавлен 20 апреля 2011 г.
Психічне здоров’я 2004 Випуск 4 (5)
К.: Засновники и видавники: Київська медична академія післядипломної освіти. — 110 с. Головний редактор – В. М. Кузнєцов.
Анотація.
Міждисциплінарний науково-практичний журнал. Електронна форма друкованого наукового фахового видання.
У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.
Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Зміст.
Психічне здоров'я: соціальні, біологічні та психологічні аспекти.
Москаленко В. Ф., Грузєва Т. С. Право на психічне здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та національного рівнів.
Залесский В. Н., Дынник О. Б. Психосоциальный стресс, депрессия и сердечно-сосудистая патология: апоптоз-зависимые молекулярные механизмы региональных органических поражений центральной нервной системы.
Розлади психіки та поведінки, психосоматика.
Сыропятов О. Г., Дзеружинская Н. А., Астапов Ю. Н., Мухоморов А. Е. Диагностика психических расстройств и организация психиатрической помощи заложникам (аналитический обзор).
Дзюб Г. К. Критерии диагностики и принципы вмешательства при индуцированных состояниях на примере группового культового движения.
Шкляревская О. В. Дифференциация невротических и циклотимических депрессий унифицированными методами.
Олійник А. В. Сучасні проблеми нейросифілісу.

Дитяча та підліткова психіатрія.
Мешков В. М., Василенко О. А. Психогігієнічні аспекти навчання дітей та підлітків в сучасній школі.
Геронтопсихіатрія.
Кузнецов В. В. Взаимосвязи нейропсихологических показателей и метаболизма мозга у лиц пожилого возраста.

Фармакотерапія психічних розладів.
Кузьминов В. Н., Бачериков А. Н., Петрюк П. Т., Юрченко Н. П. Применение глутаргина в комплексной терапии острых алкогольных психозов.
Психотерапія та медична психологія.
Островська О. І. Проблема психологічного діагнозу у хворих на параноїдну шизофренію.
Чучук О. Б., Спариш Д. Е. Характеристика эмоционального статуса лиц с возрастными изменениями лица.
Організація і управління психіатричною допомогою.
Барановська П. М. Інформаційно-методичне забезпечення в системі психіатричної служби м. Києва.
Огляди, дискусії, обмін досвідом.
Шуренок Г. Г. Організація конторолю за лікувальним процесом в умовах психіатричного стаціонару.
Пенчовська Г. Р. З досвіду організації психотерапевтичної допомоги у німецькій психіатрічній клініці.
Двірський О. А. Про важливість вступної лекції в курс психіатрії, присвяченій засновнику психіатрії слов'янських країн професору Харківського університету П. О. Бурковському.
Шумлянский В. А. Опыт становления Житомирской областной психиатрической больницы №1.
Петрюк П. Т. Особенности работы некоторых специализированных учреждений Баварии (по результатам 3-х недельной ознакомительной поездки в Германию).
Хроніка, ювілеї, інформація.
Розпорядження Кабінету Міністрів про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю.
Рецензия на работу Сыропятова О. Г, Дзеружинской НА, Яновского С. С., Яновской О. П. "Хроническая боль как психосоматическая проблема".
Рецензія на книгу О. Г. Сиропятова і Н. О. Дзеружинської "Судебная експертиза психического здоровья (краткий курс)": навчальний посібник.