Периодика по медицине
  • формат pdf
  • размер 481,26 КБ
  • добавлен 12 мая 2011 г.
Психічне здоров’я 2005 Випуск 1 (6)
К.: Засновники и видавники: Київська медична академія післядипломної освіти. — 38 с. Головний редактор – В. М. Кузнєцов.
Анотація.
Міждисциплінарний науково-практичний журнал. Електронна форма друкованого наукового фахового видання.
У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.
Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Зміст.
Психічне здоров'я: соціальні, біологічні та психологічні аспекти.
Европейская декларация по охране психического здоровья. Проблемы и пути их решения.
Европейский план действий по охране психического здоровья. Проблемы и пути их решения.
Полудьонна Н. С. Системний підхід у дослідженні суспільства і психології людини.
Залесский В. Н., Великая Н. В., Дынник О. Б. Психонутриентология: (часть 1) психосоциальные детерминанты и биомаркеры потребления овощных и фруктовых продуктов питания.
Розлади психіки та поведінки, психосоматика.
Двирский А. А. Течение шизофрении, коморбидной с сахарным диабетом I типа.
Фармакотерапія психічних розладів.
Дзюб Г. К. Спектр психотропного действия антипсихотиков.
Психотерапія та медична психологія.
Пострелко В. М. Кореляція деяких патопсихологічних показників з якістю ремісії у осіб, що страждають на залежність від алкоголю.
Етичні та правові аспекти психічного здоров'я.
Мельник В. И., Мельник А. В. О принудительных мерах медицинского характера.
Організація і управління психіатричною допомогою.
Юдін Ю. Б., Мішиєв В. Д., Демченко В. А. Оцінка діяльності системи психіатричної допомоги м. Києва за 2004 рік та основні напрямки подальшої діяльності.
Вієвський А. М. Про діяльність наркологічної служби м. Києва.
Никифорук Р. І., Барановська Л. М., Івченко С. М. Медико-соціальна допомога в психіатричній лікарні.
Огляди, дискусії, обмін досвідом.
Свінарьов В. І., Барановський К. Л., Мєшков В. М. Сучасні проблеми кризових станів: методологічні та прикладні аспекти (за даними наукової літератури).
Петрюк ПЛ., Брагин Р. Б. Профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов - крупный ученый-психиатр, один из основателей отечественной социальной психиатрии и верующий человек (К 105-летию со дня рождения).
Харченко Є. М., Бурса А. І. Про деякі медико-соціальні аспекти суїцидів непсихотичного рівня.
Сыропятов О. Г., Дзеружинская Н. А., Оседло Г. В. К проблеме диагностики и лечения гепатоцеребральных расстройств у женщин, страдающих алкоголізмом.
З архіву.
Поссе В. А. Вьірожденіе и возрожденіе (продовження) 88 До уваги авторів (вимоги до написання статей).