Периодика по медицине
  • формат doc
  • размер 184,83 КБ
  • добавлен 24 апреля 2011 г.
Психічне здоров’я 2005 Випуск 2 (7)
К.: Засновники и видавники: Київська медична академія післядипломної освіти. — 28 с. Головний редактор – В. М. Кузнєцов.
Анотація.
Міждисциплінарний науково-практичний журнал. Електронна форма друкованого наукового фахового видання.
У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.
Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Зміст.
Дитяча та підліткова психіатрія.
Европейская конференция ВОЗ на уровне министров по охране психического здоровья: Проблемы и пути их решения (Хельсинки. Финляндия, 12-15 января 2005 г. ). Психическое здоровье детей и подростков.
Майданник В. Г. Доповідь на засіданні Колегії ГУОЗ та МЗ 3 березня 2005р. "Підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів м. Києва та завдання з медичного обслуговування населення міста на 2005 рік".
Кузнецов В. Н. Состояние психиатрической помощи детям Украины 12 Уралова Л. Т., Гончар А. А. Роль иммуногенеза и терапевтическая коррекция девиантного поведения у детей и подростков с церебральной резидуально-органической недостаточностью.
Скобенко Е. В. Состояние медиаторного обмена у детей с нарушением терморегуляции неинфекционного ґенеза.
Психічне здоров'я: соціальні, біологічні та психологічні аспекти.
Винник М. І., НикифорукР. І., Барановський К. Л., Омельченко В. А. Помаранчева революція: психологія і психопатологія.
Голубчиков А. М., Петриченко О. О. Ресурсне забезпечення та госпіталізована захворюваність хворих на розлади психіки та поведінки в Україні.
Розлади психіки та поведінки, психосоматика.
Свинарев В. И., Залеток С. П., Сяткин С. П. О возможном участии полиаминов в патогенезе некоторых психических заболеваний.
Первый В. С. Метод дискретного анализа и его применение для дифференциальной диагностики фобического синдрома.
Сыропятов О. Г., Дзеружинская Н. А. Невротические расстройства сна и их лечение.
Бурса А. И. Динамика психопатологической характеристики депрессивных расстройств (непсихотического уровня) у больных церебральным атеросклерозом, совершивших суицидальные действия, в процессе терапии различными методами.
Михайлова Т. М. Епідеміологічна характеристика причин органічної патології головного мозку.
Глубоковских С. В. Клинико-социальный диагноз и стратегическая модель терапии при нарушениях поведения у подростков.
Психотерапія та медична психологія.
Долуда С. М. Метод пиктограмм в психодиагностике шизофрении у подростков.
Етичні та правові аспекти психічного здоров'я.
Арсенюк Т. М. Характеристика судово-психіатричних експертиз Київського міського центру судово-психіатричної експертизи.
Організація і управління психіатричною допомогою.
Іванов Д. А., Іванцова Г. В., Ричка О. В. Організація надання медико-психологічної допомоги у збройних силах США на театрі воєнних дій.
Економіка в охороні психічного здоров'я.
Лепський Г. В. Про необхідність та сутність багатоканальної системи фінансування психіатричної лікарні в умовах перехідної економіки.
Дискусії, обмін досвідом.
Погорілий В. В. Психолого-психотерапевтична служба "помаранчевої" революції як приклад роботи служби з кризовими стана ми в екстремальних ситуаціях.
Чуприков А. П., Древіцька О. О., Гуленко О. Р. Інтегративний аспект діяльності Центру "Психічне здоров'я дітей" при КМКПЛ №1.
Ювілеї.
Петрюк П. Т., Бондаренко Л. І. Творчий і життєвий шлях академіка С. В. Балея - видатного українського і польського психолога, лікаря, психоаналітика, філософа та педагога (до 120-річчя з дня народження).
Інформація.
Харчук С. М., Марек Г. Л. IX Международная Конференція Украинской противоэпилептической Лиги "Современные подходы к ведению больных эпилепсией". .