Периодика по медицине
  • формат doc
  • размер 1,54 МБ
  • добавлен 20 апреля 2011 г.
Психічне здоров’я 2005 Випуск 4 (9)
К.: Засновники и видавники: Київська медична академія післядипломної освіти. — 88 с. Головний редактор – В. М. Кузнєцов.
Анотація.
Міждисциплінарний науково-практичний журнал. Електронна форма друкованого наукового фахового видання.
У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.
Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Атестовано Вищою атестаційною комісією України.
Зміст.
Психічне здоров'я: соціальні, біологічні та психоло-ічні аспекти.
Юдін Ю. Б., Мешков В. М., Василенко А. О. Деякі аспекти стану сихічного здоров'я населення в умовах проживання великого егаполісу (на прикладі Києва) Адиш Я. Ф., Кризина Н. П.
Розлади психіки та поведінки, психосоматика.
Мишиев В. Д., Герасименко А. И. Критерии диагностики и тераии панических состояний.
Медичні, соціальні та професійні критерії обмеження життєдіяльності в практиці психіатричної медико-соціальної експертизи.
Социобиологические особенности как фактор патоморфоза психических расстройств эпилептического процесса.
Улучшение дифференциальной диагностики фобического синдрома с помощью методов дискретного анализа.
Порівняльний аналіз клініко-психопатологічних особливостей у хворих на параноїдну шизофренію з суїцидальною та несуїцидальною аутоагресивною поведінкою.
Психические нарушения, связанные с приемом препарата Диане-35 (клиническое наблюдение 2-х случаев).
Диагностика когнитивного дефицита при шизофрении.
Ангедония: дефиниции, клиника, диагностика, типология.
Аспекты клинико-нейрофизиологической корреляции депрессивных расстройств (непсихотического уровня), сопровождающихся суицидальными действиями, при церебральном атеросклерозе.
Стоматологічний статус дітей з психоневрологічними вадами розвитку.
Психолого-психіатричні та психофізіологічні особливості військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України.
Схема психологічного діагнозу при психічних захворюваннях на прикладі шизофренії.
Емпатія як один з механізмів міжособистісних відносин в діяльності психотерапевта.
Актуальные особенности проведения судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних потерпевших.
Організація надання психіатричної допомоги військовослужбовцям локальних конфліктах.
Профессор Нина Павловна Татаренко - известный украинский психиатр, представитель патофизиологического направления в психиатрии (к 105-летию со дня рождения).