Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
 • формат doc
 • размер 303 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Пушкар О.І., Потрашкова Л.В. (Укл.). Робоча програма навчальної дисципліни Технологія та організація науково-дослідницької діяльності
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 34 с. (Укр. мов. )
Дана програма містить основні положення щодо організації учбового процесу за дисципліною Технологія та організація науково-дослідницької діяльності. Програма включає опис структури дисципліни, тематичний план, вимоги до студентів, принципи поточного та підсумкового контролю знань студентів, а також плани лекцій, практичних та самостійних занять.
Для студентів спеціальностей 7.080401, 6.092702, 6.092704 усіх форм навчання
Смотрите также

Конверський А.Є. (ред.) Основи методології та організації наукових досліджень

 • формат pdf
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. Автори-упорядники: Конверський А. Є.; Лубський В. І.; Горбаченко Т. Г.; Бугров В. А.; Кондратьєва І. В.; Руденко О. В.; Юштин К. Е. У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчал...

Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень

 • формат doc
 • размер 5.14 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с. Навчальний посібник „Методологія системного підходу та наукових досліджень підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. У посібнику розглядаються такі питання: системний підхід – витоки, аспекти та визначення актуальності, архітектура систем, основні принципи системного підходу, алгоритм проведення системного аналізу, практичні аспекти системного підходу; методологія наук...

Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень

 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с. Навчальний посібник „Методологія системного підходу та наукових досліджень підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. У посібнику розглядаються такі питання: системний підхід – витоки, аспекти та визначення актуальності, архітектура систем, основні принципи системного підходу, алгоритм проведення системного аналізу, практичні аспекти системного підходу; методологія наук...

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень

 • формат djvu
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
Навчальний посібник - К.: Кондор, 2003. - 192 с. У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методику наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами. Історія становлення та розвитку науки Наука як система знань Організація науково-дослідної роботи в Україні Основи методології науково-дослідної діяльності Основні методи н...

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень_OCR

 • формат pdf
 • размер 6.93 МБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Навчальний посібник - К.: Кондор, 2003. - 192 с. У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методику наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами. Історія становлення та розвитку науки Наука як система знань Організація науково-дослідної роботи в Україні Основи методології науково-дослідної діяльності Основні методи н...

Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень

 • формат pdf
 • размер 906.26 КБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. В основу побудови посібника покладено два модулі Основи системного підходу і Методологія наукових досліджень. Розглядаються основні методологічні засади наукового дослідження, системного аналізу, організації наукового дослідження та оформлення його результатів. Для слухачів денної та заочної форм навчання магістерської програми. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ Методологічні засади системного п...

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, перелік рекомендованої літератури. Роз...

Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності

 • формат pdf
 • размер 5.87 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Викладені теоретико-методологічні і технологічні основи теорії та практики наукової діяльності у вищому навчальному закладі, розглянуті сутність науки, її структура в сфері суспільства на сучасному етапі його розвитку; висвітлені технології наукової діяльності на прикладі педагогіки, педагогічної синергетики, психології, екології, інженерної механіки та економіки з позиції філософсько-практичних аспектів. Наведені методи аналізу сучасних знань та...

Швець В.Г. Методологія наукових досліджень (укр)

 • формат doc
 • размер 366.56 КБ
 • добавлен 30 октября 2009 г.
Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ін-т менеджмента і фінансів, кафедра обліку і аудиту, магистратура Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі Поняття науки та її нормативне регулювання Методологічні засади наукових досліджень Методика виконання наукових досліджень Напрями та вибір теми наукових досліджень Наукова організація дослідного процесу Джерельна інформація та комп’ютерні технології у наукових дослідженнях Си...

Шклярський В.І. (сост.) Методологічні основи наукових досліджень

 • формат doc
 • размер 189.55 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Національний університет "Львівська політехніка", Україна/Львів 2006. - 127 с. Укладачі: В. І. Шклярський, канд. техн. наук, доц. Методологічні основи наукових досліджень. Конспект лекцій з дисципліни Методологічні основи наукових досліджень для студентів спеціальностей 7.090701 - «Радіотехніка», 7.090702 - «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси», 7.090703 - «Апаратура радіомовлення, радіозв’язку та телебачення» Робоча програма з дисц...