Информационные технологии в химической промышленности
Химия и химическая промышленность
  • формат pdf
  • размер 2,99 МБ
  • добавлен 28 марта 2012 г.
Ракша О.В., Пастернак О.М., Туровський М.А. Інформатика, інформаційні технології. Для студентів хімічних спеціальностей
Навчально-методичний посібник / Донецьк: ДонНУ, 2011. – 118 с.
У посібнику пропонуються завдання для організації і проведення обчислювальної практики для студентів спеціальності Хімія та Біохімія. Посібник спрямований на практичну підготовку спеціалістів як користувачів комп’ютерів. На практиці вивчаються основні прийоми роботи з операційною системою, основні прийоми редагування й форматування тексту, основні прийоми роботи з електронними таблицями. Наведені роботи сприяють практичному застосуванню програмного забезпечення і включають набір завдань і контрольні питання по темі.
Призначено для студентів хімічного факультету як керівництво до практичних робіт при проходженні обчислювальної практики.