Языки и языкознание
Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 56,11 КБ
  • добавлен 31 мая 2012 г.
Ражко Т.І. Беларуская мова. Рабочая вучэбная праграма па ўсіх спецыяльнасцях
Гродна, 2004. — 14 с.
Абавязак кожнага адукаванага чалавека – ведаць дзяржаўную мову той краіны, у якой ён жыве. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь надала дзяржаўны статус дзвюм мовам – беларускай і рускай, а Канцэпцыя моўнай адукацыі паставіла задачу – перайсці ад змешанага тыпу індывідуальнага двухмоўя да фарміравання двухмоўя нарматыўнага, адносна чытача, дзе ў ролі дамінантнага механізма выступае родная мова. Асноўная мэта моўнай адукацыі на сённяшнім этапе заключаецца ў тым, каб мова была не столькі прадметам навучання, колькі дзейсным сродкам фарміравання асобы. Беларуская мова дапамагае лёгка і дакладна ўспрымаць змест чужога выказвання, свабодна гаварыць па-беларуску, складаць афіцыйныя паперы, граматна пісаць, вусна і пісьмова выказваць уласныя думкі ў залежнасці ад сферы і задачы моўных зносін. Рабочая праграма распрацавана на падставе тыпавой праграмы, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.