Курсовая работа
  • формат doc, vsd
  • размер 1,39 МБ
  • добавлен 28 октября 2013 г.
Регулятор потужності
Дудун М.В., Вінниця, ВНТУ, 2009, стр. 47
В даному курсовому проекті розробляється конструкція пристрою – мікроконтролерного регулятора потужності, який призначений для керування інерційним навантаженням.
Проводиться аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибирається метод конструювання, проводиться розрахунок теплового режиму роботи пристрою, механічної міцності друкованої плати, надійності пристрою та інші конструкторські розрахунки. Опис розроблювального приладу проводить огляд не лише принцип дії та розрахунки даного пристрою, а також вказуються його недоліки та переваги. Додаток містить набір креслень.
ЗМІСТ
ВСТУП
Технічне обґрунтування доцільності розробки
Аналіз розвитку регуляторів потужності
Регулятори потужності на мікросхемах
Конструкторський розділ
Галузь використання приладу і ціль
Аналіз технічних вимог і умов експлуатації
Вибір і обґрунтування аналогів
Мікроконтролерний регулятор потужності
Мікроконтролерний стабілізований регулятор потужності
Попередній аналіз і розробка схеми
Вибір прототипу
Аналіз електричної принципової схеми та принцип роботи
Аналіз елементної бази
Загальне компонування приладу
Конструкторські розрахунки
Розробка конструкції друкованої плати
Розрахунок діаметрів контактних площадок
Розрахунок ширини провідників
Аналіз електромагнітної сумісності елементів друкованої плати
Розрахунок плати на вібростійкість
Розрахунок на дію удару
Тепловий розрахунок пристрою
Розрахунок надійності за раптовими відмовами
Висновки
Література