Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 457,46 КБ
  • добавлен 30 августа 2013 г.
Робоча програма навчальної дисципліни основи педагогічної майстерності
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи педагогічної майстерності»
для студентів за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров'я людини», 22 травня 2012
р. – 18 с.
Розробники: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри валеологїї С.Є.Лупаренко.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри валеології філософського
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Протокол
№ 20 від «15» червня 2012 р.