Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
  • формат doc
  • размер 48,51 КБ
  • добавлен 08 ноября 2012 г.
Робоча програма - Зведення і монтаж будівель і споруд
Спеціальность - Промислове і цивільне будівництво.
Напрям підготовки: 6.060101 Будівництво.
Розподіл навчальних годин
Модульна структура дисципліни
Мета і завдання дисципліни
Мета викладання дисципліни
Завдання дисципліни
Перелік дисциплін, засвоєння яких є необхідним
для вивчення дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд»
Зміст дисципліни Зведення і монтаж будівель і споруд
Заочна форма навчання
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях
Зміст курсового проекту:
Технічні засоби, які використовують при викладанні дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд»
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ОСНОВНА ТА ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА