Радиационная, химическая и биологическая безопасность
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 258 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Розрахунково - графічна робота з Цивільної оборони
НУ"ЛП", розрахунково – графічна робота з Цивільної оборони, прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об'єктах та проведення захисних заходів. 18 стор.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Довідник з цивільної оборони

Справочник
 • формат doc
 • размер 22.68 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Довідник містить відомості про надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру, дію ураження їх наслідків, основні завдання і організаційну структуру цивільної оборони, засоби і способи захисту населення, характер, обсяги і організацію виконання рятувальних і невідкладних аварійних та відновлювальних робіт в осередках ураження. Довідник розрахований для використання керівним складом цивільної оборони, особовим складом тер...

Жук Р.С., Кирилков В.А. Цивільна оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 579.75 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. Частина 2 / Р.С.Жук, В.А.Кирилков. - Хмельницький: ТУП, 2002 - 28 с. Укладачі: Жук Р.С. асист., Кирилков В.А. асист. Пропоновані методичні вказівки містять матеріали, необхідні для вивчення розділу "Методика оцінки хімічної обстановки" курсу цивільної оборони, індивідуальні завдання з теми "Оцінка хімічної обстановки" та завдання на розрахунково-графічну роботу по темі "Захист населення при аварії на вир...

Конспект лекций для ОГЭУ

Статья
 • формат doc
 • размер 146.39 КБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Організація цивільної оборони України в сучасних умовах Надзвичайні ситуації мирного часу Елементи ядерної фізики Прилади цивільної оборони

Кулаков М.А., Ляпун В.О. та ін. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Навч. посіб./ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І.; За редакцією проф. В.В.Березуцького – Харків: НТУ ?ХПІ, 2005. - 363 с. Розглядаються вплив надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, основні завдання та організація цивільної оборони, способи захисту населення, методики прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятівних і інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, стійкість роботи об’єктів госп...

Лекції по цивільній обороні

Статья
 • формат doc
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Роль і завдання цивільної оборони в сучасних умовах. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часів, їх вплив на життєдіяльність населення України. Оцінка обстановки при надзвичайних ситуаціях. Захист населення в надзвичайних ситуаціях. Стійкість роботи промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях. Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.

Михайлюк В.О., Ізотов В.І., Мармазинський О.А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи Комплексна оцінка стійкості об’єктів економіки та адміністративно територіальних одиниць у надзвичайних ситуаціях

Практикум
 • формат doc
 • размер 247.21 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
– Миколаїв: НУК, 2010. – 61 с. Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи студентів за темою "Комплексна оцінка стійкості об’єктів економіки та адміні-стративно територіальних одиниць у надзвичайних ситуаціях". Розрахунково-графічна робота є завершальним етапом вивчення дисципліни "Цивільна обо-рона" та підґрунтям для розробки питань розділу дипломн...

Реферат - Завдання Цивільної оборони України

Реферат
 • формат doc
 • размер 43.5 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Завдання Цивільної оборони України Організація Цивільної оборони в навчальних закладах Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях

Сакевич В.Ф., Томчук М.А. Основи розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах (друге видання)

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
ВНТУ, 2008. - 141 с. В навчальному посібнику розглядаються загальні положення, організаційні заходи і теоретичні основи з розробки питань цивільної оборони в дипломних проектах, даються рекомендації з виявлення і оцінки стійкості роботи обєктів господарської діяльності та їх елементів, при дії факторів ураження надзвичайних ситуацій різного походження. Призначається для студентів всіх профілів навчання, керівників дипломних проектів і консультант...

Шоботов В.М. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с. ISBN 966–364-166-5 У навчальному посібнику викладено: основні завдання,принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситуацій і о...

Шоботов В.М. Цивільна оборона

 • формат doc
 • размер 10.22 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с. ISBN 966–364-166-5 У навчальному посібнику викладено: основні завдання,принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситуацій і о...