Автоматизация
Курсовая работа
  • формат doc
  • размер 522,57 КБ
  • добавлен 24 ноября 2013 г.
Розробка методики розрахунку системи захисту від блискавки
ВНТУ, Вінниця/Україна, 2010, 42 с.
Дисципліна - Елементи та пристрої системи управління і автоматики
Вступ
Огляд тхнологій розрахунку блискавковідводів
Загальні відомості про дію блискавки
Види небезпечних впливів блискавки
Характеристика грозової діяльностіі враженням грозою будівель і споруд
Засоби та способи захисту від блискавки
Розробка методики розрахунку блискавковідводів
Приклад розрахунку блискавковідвода
Розробка програмного забезпечення
Висновки
Перелік посилань
Додатки
Додаток А (обов'язковий) Схма алгоритму
Додаток Б (обов'язковий) Лістинг програми
Додаток В (обов'язковий) Результати програми