• формат pdf
 • размер 3.93 МБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Рубель В.А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посібник
Київ: Либідь, 2005. – 504 с.

У посібнику на основі широкого комплексу писемних, археологічних та етнографічних матеріалів розкривається специфіка історичного процесу давньоіндіанських суспільств у контексті світового соціоеволюційного поступу. Цілісно розглядаються питання політичного й соціально-економічного буття та духовного розвитку аборигенних народів Америки. Аналізуються дискусійні аспекти сучасної амеріндології стосовно нерозкритих таємниць доколумбового минулого.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рецензенти:
д-р іст. наук, проф. М.І. Гладких (завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського Національного університету імені Тараса Шевченка);
д-р. іст. наук, проф. Б.І. Гуменюк (ректор Дипломатичної Академії при Міністерстві Закордонних Справ України);
д-р іст. наук, проф. О.П. Крижанівський (завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського Національного університету імені Тараса Шевченка)

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

Міграційні процеси пізнього палеоліту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: освоєння людиною теренів Американського континенту * Поняття Цивілізації Доколумбової Америки * Типологія та специфіка цивілізацій Доколумбової Америки
Розділ I. Доколумбові цивілізації Мезоамерики

Цивілізації Центральної та Північної Мексики доастецької доби

Географія і природно-кліматичні умови Центральної та Північної Мексики * Цивілізація ольмеків * Цивілізація Теотіуакан * Цивілізація тольтеків * Цивілізація чічімеків-тлашкаланців * Цивілізація тотонаків * Цивілізація хуастеків * Цивілізація тарасків * Цивілізація сапотеків * Цивілізація міштеків

Цивілізація астеків

Вступ до астекознавства * Етногенез астеків. Астецькі мандри * Астеки в боротьбі за батьківщину. Заснування Теночтітлана * Становлення астецької державності. Соціальна стратифікація та господарсько-політичний устрій класичного астецького суспільства * Розгром Аскапоцалько. Створення Троїстої конфедерації * Імперія астеків * Троїста конфедерація напередодні конкісти

Цивілізація майя
Географія та природно-кліматичні умови країни майя * Вступ до майяології * Етногенез майя. Майя у докласичну епоху * Класичні майя: економічна база цивілізації * Соціальна структура класичних майя * Культурно-релігійне життя * Політичне життя. Криза і крах цивілізації класичних майя * Тольтецька навала та її суспільно-політичні наслідки * Економіка посткласичних майя * Майяпанська Ліга * Посткласичні майя напередодні конкісти

Розділ II. Доколумбові цивілізації Південної Америки
Цивілізації Андської зони доінкської доби

Географічні та природно-кліматичні умови Андської зони * Цивілізація Чавін * Цивілізація Паракас * Цивілізація Наска * Цивілізація Мочіка * Цивілізація Чімор (Чіму) * Цивілізація Тіауанако * Цивілізація Уарі

Цивілізація інків

Вступ до інкознавства * Походження інків * Становлення ранньої інкської державності * Екологічна регіональна криза кінця XIII ст. та її наслідки. Початок масштабних інкських завоювань * Внутрішній устрій держави інків * Розгром чанків * Реформи Пачакутека: створення імперії * Велика воєнно-територіальна експансія інків * Тавантінсую після завершення великих завоювань * Імперія інків напередодні конкісти

Цивілізація чібча-муїсків

Природа й географія Колумбійського нагір’я * Джерела з історії чібча-муїсків * Походження цивілізації чібча-муїсків * Господарство та побут муїсків * Суспільно-політичне життя * Релігійне життя * Боротьба за гегемонію. Цивілізація чібча-муїсків напередодні конкісти
Розділ III. Конкіста і загибель цивілізацій Доколумбової Америки

Підкорення Атлантики – прелюдія конкісти

Доколумбові мандри в Америку: гіпотези і факти * Причини та передумови європейської трансатлантичної експансії * Подорожі Х. Колумба: початок трансатлантичних іспанських колоніальних завоювань * Подорожі А. Веспуччі: відкриття Нового Світу – Америки

Знищення доколумбових цивілізацій

Загибель цивілізації астеків * Знищення цивілізації посткласичних майя * Загибель Тавантінсую * Поневолення чібча-муїсків * Арауканські війни
Післямова
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Атлас. Історія стародавнього світу. 6 клас

Карта
 • формат jpg, pdf
 • размер 107.44 МБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
"Картографія", 2010. - 16 с. Качество: отличное (600 dpi) "Атлас Історія стародавнього світу 6 клас" - учебное пособие по истории древнего мира для 6 класса на украинском языке. Данное издание охватывает события истории древнего мира от первых людей и до появления христианства в Римской империи. Содержит иллюстративный материал. Зміст Перші люди на землі. Початок рільництва та скотарства 1:120 000 000 Стоянки первісних людей на території Укра...

Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй (доколониальный период)

 • формат doc
 • размер 2.53 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. — 432 с.: ил., схемы. В книге впервые в отечественной историографии всесторонне обрисована одна из трех великих древних цивилизаций Америки. Основой работы послужил огромный фактический материал, использование которого превращает ее в компендиум знаний об ацтеках.

Боде К.-Ф. Майя. Потерянная цивилизация

 • формат djvu
 • размер 57.7 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
М.: Вече, 2008. - 386 с. Книга известного французского историка посвящена самой загадочной цивилизации Америки, зародившейся еще в 2000 году до нашей эры и развивавшейся на землях Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. В период своего расцвета майя жили в белокаменных городах, пользовались точным солнечным календарем, имели уникальную иероглифическую письменность и развитую математику. Уже в первые века нашей эры народы майя достигл...

Бонгард-Левин Г.М. (ред.). Древние цивилизации

 • формат djvu
 • размер 15.43 МБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
М.: Мысль, 1989. - 479 с.: ил. В книге ведущих советских востоковедов и антиковедов повествуется о древних цивилизациях Египта и Месопотамии, Ирана и Средней Азии, Индии и Китая, Греции и Рима, Японии и Америки, об их материальном и духовном вкладе в сокровищницу человеческой культуры. Для широкого круга читателей

Бонгард-Левин Г.М. (ред.). Древние цивилизации

 • формат pdf
 • размер 84.31 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
М.: Мысль, 1989. - 479 с.: ил. В книге ведущих советских востоковедов и антиковедов повествуется о древних цивилизациях Египта и Месопотамии, Ирана и Средней Азии, Индии и Китая, Греции и Рима, Японии и Америки, об их материальном и духовном вкладе в сокровищницу человеческой культуры. Для широкого круга читателей

Гуляев В.И. Древние цивилизации Америки

 • формат djvu
 • размер 10.13 МБ
 • добавлен 22 сентября 2010 г.
В. И. Гуляев. – М.: Вече, 2008. – 448 с.: ил. – (Terra Historica). ISBN 978-5-9533-1975-1 Кто такие индейцы и откуда они пришли? Существовали ли в древности связи между Старым и Новым Светом и кто на самом деле открыл Америку? Один из крупнейших учёных американистов В. И. Гуляев на основе археологического материала даёт нам уникальную возможность проследить эволюцию «америндов» – американских индейцев, начиная с эпохи верхнего палеолита и кончая...

Кагітіна Н.А., Мок­рогуз О.П. Історія стародавнього світу. 6 клас

 • формат pdf
 • размер 12.61 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Х.: Видавнича група "Основа", 2009. - 144 с. - ISBN: 978-611-00-0042-0 Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві при підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку кожен вчитель може створити свій власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів, методистів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Крип'якевич I. Всесвітня історія: Стародавній Світ

 • формат rtf
 • размер 379.54 КБ
 • добавлен 11 мая 2010 г.
Початки і могутність Єгипту Устрій і господарство Єгипту Месопотамія Індія та Східна Азія Грецькі держави Афінська держава Македонська держава Література й наука Завоювання Галії Завоювання Сходу Марій і Сулла Юлій Цезар Золотий вік Цісарства Господарство й культура Риму

Реферат - Культура стародавніх східних цивілізацій

Реферат
 • формат doc
 • размер 124.5 КБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Зміст. Шумеро-Вавилонська культура. Ассирія. Фінікійська культура. Стародавній Єгипет. Загальний обсяг - 15 сторінок.

Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 • формат pdf
 • размер 106.13 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
К.: Пед. преса. 2006. - 288 с.: іл., карти. ISBN 966-7320-68-5 Історія людства в первісну добу та часи існування перших держав розкривається у руслі "антропологічно орієнтованої доби". Соціально-економічні відносини, політична історія і духовна культура розглядаються як єдиний і неподільний процес розвитку стародавнього суспільства. В основу навчальної книжки покладено видання, що в моніторингу якості підручників, проведеному МОН України, отрима...