Радиоэлектроника
  • формат pdf
  • размер 4,28 МБ
  • добавлен 28 мая 2015 г.
Рудик А.В. Радіоелектроніка. Практикум
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 154 с.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні відомості щодо реалізації основних функційних елементів радіоелектронних засобів. Наведено відомості про транзисторні підсилювачі (широкосмугові, вибіркові, потужності), схеми на операційних підсилювачах, активні фільтри, генератори гармонічних (синусоїдальних) коливань, а також випрямні пристрої. На прикладах розглянуто практичні методи розрахунку таких пристроїв. Наведено завдання для розрахунково-графічної роботи студентам денної та заочної форм навчання. Навчальний посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни „Радіоелектроніка" та призначений для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій".