Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 425,84 КБ
  • добавлен 06 декабря 2012 г.
Сікора Я.Б. Математичне програмування
Базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» заочної форми навчання. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 24 с.
Базові навчально-методичні матеріали містять задачі з курсу математичного
програмування. Описано підходи до розв’язування задач лінійного програмування на
основі графічного і симплексного методів. Розглянуто транспортну задачу лінійного
програмування.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і для
осіб, що займаються самоосвітою.
Похожие разделы