Машиностроение и металлообработка
  • формат pdf
  • размер 17,78 МБ
  • добавлен 23 мая 2011 г.
Сабірзянов Т.Г. Печі ливарних цехів
Навчальний посібник для студентів-ливарників вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. — Кіровоград: КНТУ, 2007. — 280 с. — ISBN 5-217-00850-4.
Викладені теоретичні основи теплотехніки стосовно пічного обладнання ливарного виробництва. Розглянуті конструкції сучасних плавильних та нагрівальних печей і сушил. Наведені методики і приклади їх розрахунку, а також необхідні довідкові матеріали.
Посібник може бути використаний при курсовому і дипломному проектуванні. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Обладнання ливарного виробництва" і може бути використаний студентами металургійних та інших спеціальностей при вивченні промислових печей.
Вступ.
Загальні відомості про паливо
Поняття про паливо.
Хімічний склад палива.
Властивості палива.
Характеристика основних видів палива.
Контрольні запитання.
Розрахунок горіння палива
Мета розрахунку.
Розрахунок кількості повітря
Розрахунок виходу і хімічного складу продуктів згорання.
Розрахунок температури горіння.
Розрахунок горіння коксу у вагранці.
Приклади розрахунків.
Контрольні запитання.
Завдання.
Механіка пічних газів
Загальні відомості.
Рівняння Бернуллі для пічних газів.
Геометричний тиск.
Статичний тиск.
Динамічний тиск.
Взаємодія тисків.
Робота димаря.
Опори на шляху руху газів у печах.
Розрахунок димаря.
Вибір вентилятора.
Приклади розрахунку опорів в печах.
Контрольні запитання.
Завдання.
Тепловий баланс печі
Загальні відомості.
Рівняння теплового балансу.
Розрахунок прибутку теплоти.
Розрахунок видатку теплоти.
Особливості теплового балансу електричних печей.
Коефіцієнт корисної дії печі і шляхи покращення її теплової роботи.
Контрольні запитання.
Приклади розрахунку матеріальних і теплових балансів печей
Мартенівська піч ємністю 50 т.
Конвертер малого бесемерування ємністю 2 т.
Вагранка продуктивністю 10 т/год.
Дугова сталеплавильна піч ємністю 5 т.
Завдання.
Вогнетривкі та інші матеріали, які використовуються при спорудженні печей
Поняття про вогнетривкі матеріали.
Властивості вогнетривких матеріалів.
Основи технології виготовлення вогнетривких матеріалів.
Характеристика основних видів вогнетривких матеріалів.
Вогнетривкі маси, обмазки і розчини.
Теплоізоляційні матеріали.
Метали.
Контрольні запитання.
Елементи конструкції печей і основи їх розрахунку
Робочий простір, димоходи, металевий каркас.
Спалювальні пристрої.
Пристрої для використання теплоти відхідних газів.
Контрольні запитання.
Сушила ливарного виробництва
Процес сушіння.
Конструкції сушил.
Тепловий розрахунок сушил.
Приклад теплового розрахунку сушила.
Контрольні запитання.
Плавильні печі
Класифікація плавильних печей.
Сталеплавильні печі.
Печі для плавки чавуну.
Печі для плавки кольорових металів та сплавів.
Контрольні запитання.
Печі для термічної обробки відливків
Класифікація термічних печей.
Конструкції термічних печей.
Розрахунок термічних печей.
Контрольні запитання.
Автоматизація роботи печей
Схеми автоматизації печей.
Регулювання витрати компонентів.
Регулювання співвідношення витрати компонентів.
Регулювання температури.
Регулювання вологості.
Контроль і регулювання рівня завантаження шихти.
Контрольні запитання.
Література