• формат pdf
  • размер 2,72 МБ
  • добавлен 26 января 2017 г.
Сафонова О.М. Міжнародне технічне регулювання
Навчальний посібник. — Х.: ХДУХТ, 2013. — 372 с.
Визначено роль та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, складові системи технічного регулювання, особливості систем технічного регулювання в країнах ЄС та СНД, у США, Канаді та Японії. Розглянуто програми міжнародної технічної допомоги. Висвітлено роль міжнародних організацій у системі міжнародного технічного регулювання, міжнародних угод та законодавчо-нормативних актів.
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Він також може бути корисним для широкого кола фахівців цього профілю.