Энциклопедия
  • формат pdf
  • размер 3,11 МБ
  • добавлен 15 июня 2013 г.
Санько С., Валодзіна Т., Васілевіч У. Беларуская міфалогія
Энцыклапедычны слоўнік. — Мінск: Беларусь, 2004. — 582 с.
Кніга з'яўляецца першай у гісторыi нашай краіны спробай сістэматычнага i найбольш поўнага апісання i аналізу традыцыйнай культурнай спадчыны беларусаў, шматлікія фрагменты якой дажылi да наших дзён i па-ранейшаму выяўляюць адметнасць i жыццяздольнасць сучаснага беларускага этнасу. Аўтары слоўніка ўпершыню далi максімальна поўную на сённяшнi дзень карціну протабеларускай мадэлi свету. У кнізе знайшлося месца рэканструкцыям архаічных міфаў, павер'ям и прыкметам беларусаў-язычнікаў, iх прадпісанням, засцярогам i замовам.