Похожие разделы

Войналович О.В., Білько Т.О., Марчишина Є.І. Охорона праці у ветеринарній медицині

 • формат pdf
 • размер 7,54 МБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
Навчальний підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 554 с. У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходах та процесів лікування тварин, особливості забезпечення е...

Зеркалов Д.В. Безпека праці в медичних закладах

 • формат doc
 • размер 991,47 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Довідковий посібник. — К.: Основа, 2011. — 695 с. Вступ: Безпека праці в Україні Міжнародна Організація Праці Законодавство України про працю і коментарі Конституція України Кодекс законів про працю України. Глава ХІ. Охорона праці Законодавчі і підзаконні акти з охорони праці Закон України Про охорону праці Основи законодавства України про охорону здоров’я Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Закон України Про за...

Зеркалов Д.В., Полукаров Ю.О. Безпека праці в медичних закладах

 • формат pdf
 • размер 2,84 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Довідковий посібник. — К.: Основа, 2011. — 702 с. Наведено основні положення законодавчих актів і нормативно-правових документів - правил, типових, примірних інструкцій та рекомендацій з безпеки праці в сфері охорони здоров'я. Посібник грунтується на законах України, рішеннях Уряду, наказах міністерств та інших центрадьних органів державної влади, нормах трудового, адміністративного, цивільного права, положеннях, інструкціях, що становлять нормат...

Лекции - Инструкции и материал для подготовки по охране труда в лечебном учреждении

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 60.89 КБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Предоставлен лекционный материал по охране труда: Инструктаж на рабочее место, положение о 3х ступенчатом контроле, Перечень документов по ОТИнструцция по работе с дез.средствами, презентация для проведения занятий со старшими медицинскими сёстрами

Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. Охорона праці в медицині та фармації

 • формат doc
 • размер 4,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Вінниця : Нова книга, 2005. — 544 с. Автори навчального посібника, що запропонований Вашій увазі, здійснили першу спробу суттєво допомогти студентам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів у засвоєнні комплексного підходу до аналізу, вивчення та усвідомлення провідних основ охорони праці медичних і фармацевтичних працівників, поповнити рівень знань із питань створення належних безпечних умов для працівників галузі для решти зацікавлен...

Наумов И.А. Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении

 • формат pdf
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 23 мая 2014 г.
Пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов. – Гродно : ГрГМУ, 2011. — 244 с. — ISBN 978-985-496-910-7. В данном издании изложен учебный материал по основным разделам предмета «Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении» в соответствии с современными требованиями, которые предъявляются к уровню подготовки студентов по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико...

Реферат - Финансирование охраны труда в области медицины

Реферат
 • формат doc
 • размер 42 КБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Охрана труда на предприятии. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда в области медицины

Тарасюк B.C., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності

 • формат doc
 • размер 543,16 КБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
Підручник. — Київ: Медицина, 2010. — 488 c. — ISBN 978-617-505-106-1. У підручнику висвітлено основні положення законодавчих актів з охорони праці, зокрема умови працевлаштування, тривалість робочого часу, трудова дис-ципліна, відпочинок, право на охорону праці, пільги та компенсації за важкі умови праці. Розглянуто питання техніки безпеки у лікувальних закладах під час роботи з приладами різного виду випромінювання, охорони праці в рентгенологіч...