Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 10,26 МБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
В формате DOC Бутинець Ф. Ф., Горецька П. П. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 544 с. В посібнику розглянуто роль та вплив законодавчого регулювання обліку в різних країнах; досліджено основні облікові концепції та принципи обліку, їх структуру, призначення та сферу застосування; розглянуто вплив різних фактор...

Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах

 • формат djvu
 • размер 6.72 МБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 544 с. В посібнику розглянуто роль та вплив законодавчого регулювання обліку в різних країнах; досліджено основні облікові концепції та принципи обліку, їх структуру, призначення та сферу застосування; розглянуто вплив різних факторів на побудову та розвиток національних систем обліку різних країн. Значну увагу приділ...

Бухгалтерский учет в Дании

Презентация
 • формат ppt
 • размер 828,93 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
В презентации рассмотрены особенности бухгалтерского учета в Дании. ПРезентация состоит из 30 слайдов. Информация представлена графически с сопровождением текста. Содержание Регулирование учета в Дании Бухгалтерский учет отдельных объектов в Дании Подготовка и составление финансовой отчетности Статус бухгалтера в Дании

Бухгалтерский учет в Испании

Презентация
 • формат ppt
 • размер 773,09 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
В данной презентации рассмотрены особенности учета в Испании. Презентация состоит из 33 слайдов, где информация представлена графически с сопроводительным текстом. Содержание Законодательное регулирование учета в Испании Особенности учета отдельных объектов Состав и содержание финансовой отчетности Профессия бухгалтера в Испании

Бухгалтерский учет и отчетность во Франции

Реферат
 • формат doc
 • размер 32,44 КБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Государственной организацией, определяющей нормативно-правовую базу национального бухгалтерского учёта, является орган законодательной власти – Парламент Франции. Главным достижением Национального совета по бухгалтерскому учёту является разработка и внедрение в практику национального Общего плана счетов Франции (Plan comptable general, далее PCG). Особенностью официального балансового отчёта французских компаний является то, что он представляет с...

Бухгалтерский учет как инструмент управления устойчивым развитием предприятия

Презентация
 • формат ppt
 • размер 564.18 КБ
 • добавлен 17 февраля 2012 г.
Презентация к лекции Жака Ришара в Инженерно-экономическом университете, г. Санкт-Петербург, 2012 г. - 78 слайдов Различия: конфликт фондисты / материалисты Тезисы El Serafy Исключительность предыдущих тезисов Возвращение к причинам такой ситуации Необходимость использования истории История бухгалтерского учета компаний 3 этапа с 1800 (примерно) Статический этап (19 век) Последствия статической доктрины Динамический этап (20 век) Принципы динамич...

Бухгалтерський облік та його особливості в Китаї

Реферат
 • формат doc
 • размер 59,65 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2010 16 стр. Історія бухгалтерського обліку та бухгалтерське законодавство в Китаї Бухгалтерські професії Бухгалтерські принципи Особливості ведення бухгалтерського обліку та формування звітності

Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 5,24 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Навчальний посібник, 2013. — 422 с. У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади фінансового обліку та звітності в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин; розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Розкрито основні концепції та основи організації управлінського обліку у зарубіжних кр...

Гавриличенко Є.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу Облік у зарубіжних країнах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 410,63 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 55 с. Для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509 «Облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» Передмова зміст курсу рекомендації щодо використання методичних вказівок ситуаційні завдання для проведення практичних занять завдання для самостійної роботи студентів завдання для виконання контрольної роботи рекомендована літ...

Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. Передмова Загальноприйняті принципи і системи обліку Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності Склад та загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і ди...

Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 3,13 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку,...

Гужавина И.В. Учет в зарубежных странах

 • формат doc
 • размер 49,77 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Курс лекций. - Донецк: ДиЄХП, 2002. - 36с. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМЫ УЧЕТА Роль и значение бухгалтерского учета Правовое регулирование бухгалтерского учета за рубежом Классификация моделей (систем) бухгалтерского учета Международные стандарты учета и отчетности Принципы бухгалтерского учета Виды бухгалтерской информации. Управленческий и финансовый учет БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В США Экономико-правовые основы и принципы учета...

Жарикова Л.А. Бухгалтерский учёт в зарубежных странах

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 20 ноября 2009 г.
Бухгалтерский учёт в зарубежных странах: учебное пособие / Л. А. Жарикова, Н. В. Наумова. – Тамбов: Издво Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 160 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0758-2. Показаны особенности ведения бухгалтерского учёта в разных странах Европы, Америки и Азии. Предназначено для студентов и аспирантов экономических специальностей, специалистов экономических органов и коммерческих структур. Введение. Общие принципы и особенности бухгалт...

Зубілевич С.Я. та ін. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України

 • формат pdf, xls
 • размер 7.92 МБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Зубілевич С. Я. та ін. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку). - Видання третє, перероблене та доповнене. -К. , 2002. - 472 с. Посібник підготовлено з метою надання допомоги фахівцям підприємств у практичному застосуванні положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків, затверджених Міністерством фінансів України....

Контрольна робота з Обліку у зарубіжних країнах

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 42,39 КБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
Україна,м.Херсон,Херсонський Державний Аграрний Університет,2012р,16 сторінок.Контрольна робота містить в своєму складі теоретичну та практичну частину. Теоретична частина складається з таких питань: Групування та оцінка статей балансу; Звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати.; Призначення й методика складання звіту про рух грошових коштів. Практична частина містить 2 тести та 3 задачі. 1та 3 задача направлена на відображення бухгалтер...

Краївська І.А. Облік у зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
У виданні розкриваються основні положення бухгалтерського обліку й фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, викладено зарубіжний досвід організації та методології бухгалтерського обліку. Видання стисло знайомить читачів з теоретичними основами організації фінансового й управлінського обліку у зарубіжних компаніях. Завдання, запропоновані для самостійного розв’язування, складені з використан- ням основних положень міжнародних ста...

Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 206 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни Облік у зарубіжних країнах, включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики й організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. Зміст Загальні принципи організації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами Міжнародні системи планів раху...

Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 311с. У навчальному посібнику викладено зарубіжний досвід організації та основи методології бухгалтерського обліку. Вперше системно класифіковано спільні та відмінні сторони обліку в різних країнах світу, відображено принципові відмінності у постановці бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах та в Україні. Посібник за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах", що входить д...

Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

 • формат rtf
 • размер 707,82 КБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Т.: Економічна думка, 2004. - 206 с. У навчальному посібнику викладений зарубіжний досвід організації та основи методології бухгалтерського обліку. Вперше системно класифіковано спільні та відмінні сторони обліку в різних країнах світу, відображено принципові відмінності у постановці бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні. Посібник є актуальним в сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні на базі міжнародних стандартів...

Максимів Л.І., Яворська О.М. Облік у зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 07 августа 2013 г.
Конспект лекцій. — Львів.: НЛТУ України, 2009. — 152 с. У конспекті лекцій розкриваються методологічні засади організації обліку, побудови та використання фінансової звітності зарубіжних країн. Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з облі...

Международные модели бухгалтерского учета: их характеристика и сравнительный анализ

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,87 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, 2010. - 6 с. Британско-американская (англо-американская) модель Континентальная (европейская) модель Южно-американская модель Исламская модель Постсоциалистическая модель Интернациональная модель Список использованной литературы

Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Международные стандарты

 • формат pdf
 • размер 9,47 МБ
 • добавлен 17 апреля 2009 г.
Сущность и назначение бухгалтерского учета. Основы теории финансового бухгалтерского учета. Учет в финансовой бухгалтерии предприятий зарубежных стран. Особенности организации бухгалтерского учета в управленческой бухгалтерии. Сущность и характеристика международной системы учета и отчетности. Бухгалтерский учет в США. Международные стандарты финансовой отчетности.

Моисеева О.П., Акулич С.С. Финансовый и управленческий учет в зарубежных странах: Сборник задач

 • формат doc
 • размер 105,46 КБ
 • добавлен 13 октября 2011 г.
Мн: БГЭУ, 2010 г. – 27 с. Содержание: Финансовый учет Методологические основы финансового учета Учет краткосрочных ликвидных активов Учет материальных запасов Учет долгосрочных активов Учет краткосрочных и долгосрочных обязательств Учет собственного капитала Финансовая отчетность Управленческий учет Классификация затрат в системе управленческого учета Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции Организация управленческ...

Общепринятые принципы и системы учета в зарубежных странах

Статья
 • формат ppt
 • размер 575,25 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Лекционный материал. Предоставлен УФФ ДонНУ 44 слайда. Содержание Организационно-правовые и экономические аспекты функционирования зарубежных предприятий. Влияние форм предпринимательской деятельности на построение учета Современные подходы к организации учета в практике развитых стран Классификация зарубежных моделей учета Стандарты учета и отчетности: требования к структуре и содержанию, классификация. Общепринятые принципы бухгалтерского уч...

Онищенко В.О., Бондар М.І., Дубовая В.В. Облік у зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 4,90 МБ
 • добавлен 09 января 2016 г.
Підручник - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 576 с У підручнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою. Основна увага приділена міжнародним стандартам фінансової звітності та специфіці фінансового обліку в США, Великобританії і Росії, розглянуто основи управлінського обліку. Призначено для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться між...

Основные виды пенсионных планов

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 22 января 2016 г.
МСФО 26. Пенсионный план. Виды пенсионных планов. Смешанные пенсионные планы. Пенсионные планы с установленными взносами. Пенсионные планы с установленными выплатами.

Особливості ведення обліку у Великобританії

Реферат
 • формат doc
 • размер 23,79 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
КНЕУ, 2010, 19ст. Вступ Особливості впровадження МСФЗ у Великобританії Особливості ведення обліку у Великобританії Податки у Великобританії Висновок Список використаної літератури

Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах

 • формат rtf
 • размер 710,55 КБ
 • добавлен 29 апреля 2012 г.
Учебное пособие, — Мн.: ИП "Экоперспектива", 1998. — 238 с. Данный курс призван помочь молодым специалистам нашей страны изучить те стандарты, принципы и методики ведения учета, которые практикуются в зарубежных странах. В данном пособии основное внимание уделяется ключевым вопросам финансового и управленческого бухгалтерского учета.

План рахунків Польщі/Plan kont Polska

 • формат pdf
 • размер 74,47 КБ
 • добавлен 23 августа 2012 г.
План рахунків, що використовується в Польщі 2008р. Plan kont jest systematyczny wykaz kont księgowych stosowanych w transakcjach handlowych nagraniowych. Jest częścią krajowego systemu rachunkowości, a więc służy do wyświetlania informacji księgowych.

Покрашенко О.Е. Учёт и анализ в зарубежных странах

Практикум
 • формат doc
 • размер 139,14 КБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Методические указания для практических занятий, самостоятельной и индивидуальной работы студентов 4–5-го курсов специальности 080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» – ХГАЭП, Хабаровск, 2009. 56 с.

Резервы, условные обязательства и условные активы - МСФО (IAS) 37

Презентация
 • формат ppt
 • размер 70,73 КБ
 • добавлен 18 декабря 2015 г.
Цель настоящего стандарта. Определения. Связь между резервами и условными обязательствами. Признание. Реструктуризация. Условные обязательства. Условные активы.

Сравнительная характеристика организационно-правовых форм бизнеса в Германии и Ирландии

Презентация
 • формат ppt
 • размер 140,52 КБ
 • добавлен 16 сентября 2011 г.
Защита проходила в Донецком национальном университете, ЭФ В данной презентации рассмотрены ключевые отличия составления учета и отчетности стран англо-саксонской и континентальной модели на примере Германии и Ирландии. Презентация состоит из 7 слайдов, где информация представлена исключительно графически+ сопроводительный текст, где информация по данной теме рассмотрена более подробно. Содержание: Организационные типы предприятий на территории го...

Учет в зарубежных странах

Статья
 • формат pdf
 • размер 269,08 КБ
 • добавлен 11 октября 2013 г.
Составил доц. Розмыслов А.Н. — Луганск, 2005. — 38с. Содержание Место бухгалтерского учета в рыночной экономике Национальные учетные системы Международные стандарты финансовой отчетности Список литературы

Філь К.В. Облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 77,62 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Донецьк: ДонУЕП, 2008. - 54с. Змістовий модуль Загальноприйняті принципи і системи обліку Питання для самоконтролю Питання для самостійного вивчення Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація Питання для самоконтролю Питання для самостійного вивчення Облік грошових коштів Питання для самоконтролю Питання для самостійного вивчення Облік розрахунків з дебіторами Питання для самоконтрол...

Шпаргалка - Учет в зарубежных странах

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 67,46 КБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
КЕИ КНЕУ, Джаферова Л.Р., 2012 год, 55 вопросов, 9 листов Роль учёта в системе управления учетная информация Сравнительная характеристика бухгалтерского и управленческого учета основные принципы учета в зарубежных странах международные организации по стандартизации бухгалтерского учета система ведения учета бухгалтерские счета и их классификация общие принципы построения плана счетов Назначение и содержание финансовой отчетности понятие бухгалтер...

Шульгина И.А., Кальницкая И.В. Основные модели бухгалтерского учета в зарубежных странах

 • формат doc
 • размер 64,06 КБ
 • добавлен 21 ноября 2009 г.
Учебное пособие. Введение Общая характеристика бухгалтерских систем Понятие учетной системы. Национальные и межнациональные системы учета Факторы, определяющие национальные особенности бухгалтерских систем Исторические этапы становления систем бухгалтерского учета Классификация систем бухгалтерского учета. Краткая характеристика моделей международного учета Виды классификаций учетных систем Англо-американская модель Континентальная модель Южноаме...

Янушкевич И.В., Янушкевич Е.В. Финансовый и управленческий учет в зарубежных странах: Практикум

Практикум
 • формат doc
 • размер 54,41 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
Мн.: БГЭУ, 2009. - 28 с. Практикум содержит задания, сгруппированные в 4 раздела, соответствующие программе курса «Финансовый и управленческий учет в зарубежных странах». Дополнительным является раздел 4 «Анализ финансового состояния предприятия», где приведены задания, разработанные автором на практическом материале, полученном при прохождении стажировки в ФРГ. Кроме заданий по основам бухгалтерского учета, важнейшим темам финансового и управлен...

Cozian Maurice. La comptabilité racontée aux juristes / Бухгалтерский учет для юристов

 • формат pdf
 • размер 19,03 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
Lexis Nexis, 2007. — 549 р. — (Litec fiscal) Учебник "Бухгалтерский учет для юристов" - на французском языке Франция Le présent ouvrage est organisé en 23 leçons autonomes: - les leçons 1 et 2 portent sur le droit comptable et le fonctionnement de la comptabilité; - les leçons 3 à 19 abordent les règles de comptabilisation dans les comptes individuels; - la leçon 20 initie à l'analyse stratégique et financière, - la leçon 21 est consacrée à l'éva...

Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах

 • формат doc
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. І. Єфіменка. — К.: КНЕУ, 2005. — 211 с. У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозви-неною ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розг-лянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийн-яття оптимальних управлінських рішень. Навчально-методичний посібник...