Абдюкова Э.И. Формирование сбалансированной процентной политики коммерческого банка на российском рынке кредитных услуг

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2015 г. - 180 стр. Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Научный руководитель: - д.э.н., профессор Смулов Алексей Михайлович. Цель диссертационного исследования заключается в формирова...

Аминова Ф.И. Оценка обеспеченности и инструменты расширения рынка банковских услуг Республики Таджикистан

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. — СПб: СПбГЭУ, 2014. — 201 с. Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Л.В. Кох Цель исследования состоит в развитии теоретических положений и разработке методических рекомендаций по оценке обеспеченности и выбору инструментов расширения рынка банковских услуг Республики Таджикистан. Научная нов...

Білик О.І., Голуб Р.Р. Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України

Статья
 • формат pdf
 • размер 632,36 КБ
 • добавлен 24 октября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 86-95. Досліджено сутність і характеристику диверсифікації, основні її види. Проаналізовано проблеми забезпечення гнучкого управління активами як необхідної умови зміцнення фінансової стійкості комерційного банку. Досліджена вітчизняна практика регулювання банківських активів та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Безус Р.М. Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу

 • формат pdf
 • размер 401,44 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Стаття. Фонд. ринок. - 2008. - № 42. - С.6 -13. Досліджено динаміку та структуру бірж України. Розглянуто обсяг та структуру первинного та вторинного ринку цінних паперів України, а також структуру торгів фондового ринку. Проведено порівняння обсягів торгів Українського фондового ринку з обсягами торгів центральних бірж світу. Визначено основні проблеми українського фондового ринку.

Благун І.І. Механізм формування стратегій управління банківською системою України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3.68 МБ
 • добавлен 17 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата економічних за спеціальністю: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. - Івано-Франківськ: Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015. - 222 с. Науковий керівник: Дмитришин Леся Ігорівна, д.е.н., доц. Зміст: Теоретичні основи формування механізму стратегічного управління банківською системою України Аналіз ефективності механізму управління ба...

Буснюк І.І. Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. — Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. — 229 с. Науковий керівник: Лещук В. П., д.е.н., доц. Теоретико-методологічні засади формування капіталу територіально-інтегрованих структур бізнесу Особливості функціонування кластерів в ринковій економіці Оптимізація формування фінансового капіталу кластерів та регулюв...

Види та функції менеджменту

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,56 КБ
 • добавлен 11 декабря 2015 г.
ЛНУ ім. І. Франка, Львів, Федора В.І., 2014. — 19 с. Менеджмент – як наука виник і розвивається в зв'язку з необхідністю пояснити, "чому" та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації. Науковці в області менеджменту шляхом випробувань та практики в області управління методом спроб та помилок відповідають на питання: " Чим виявляється успіх організації?". Відповідь на це питання дозволяє відповісти на більш прагматичне питання: "Що може...

Внукова Н.М. (ред.) Управління розвитком ринків фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 3,33 МБ
 • добавлен 17 декабря 2014 г.
Монографія. — Харків: АдвА, 2009. — 196 с. У монографії розкриваються загальні підходи до розвитку ринків фінансових послуг, можливості впровадження фінансових кластерних ініціатив транскордонного співробітництва, вплив фінансової кризи на діяльність фінансових установ, застосування фінансового контролю для страховиків та інших учасників ринку, принципи проведення оцінки активів на фондовому ринку. Видання призначене викладачам, науковцям, аспіра...

Возможности использования мобильного банкинга на российском рынке финансовых услуг

 • формат doc
 • размер 66,11 КБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
Реферат. 2008 г Введение. Сущность и перспективы развития мобильного банкинга в России. Существующие модели мобильного банкинга. Безопасность и конфиденциальность мобильных платежей. Заключение. Список используемой литературы. Приложение.

Волкова О.К. Реструктуризація банківського сектора Львівської області

Статья
 • формат pdf
 • размер 538,21 КБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 182-187. Досліджено динаміку розвитку банківського сектора Львівської області у посткризовий період. Проаналізовано структурні перетворення банківських систем у регіоні. Розглянуто особливості функціонування банків Львівщини, динаміку їх чисельності, насиченість регіону банківськими установами.

Гонта О.І., Жаворонок А.В.Лізінг як один із видів нетрадиційних видів банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку

Статья
 • формат pdf
 • размер 268,43 КБ
 • добавлен 12 сентября 2014 г.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 205–210. У статті проведено аналіз сучасного стану діяльності комерційних банківських установ у сфері надання нетрадиційних послуг лізингу. Розглянуто основні тенденції розвитку нетрадиційних банківськ...

Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 3,50 МБ
 • добавлен 04 июля 2012 г.
Лекции . - К.: Кондор, 2006. – 436 с. Сутність та умови формування ринку фінансових послуг. Порядок створення, діяльності і ліквідації фінансових установ. Державне регулювання ринків фінансових послуг. Ринок банківських послуг. Ринок страхових послуг. Ринок інвестиційних послуг. Фінансовий лізинг. Ломбардні послуги та кредитні спілки. Нормативно-правове забезпечення концесій. Торгівля цінними паперами. Валютні операції. Система розрахунків: умови...

Грошовий ринок

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 12 декабря 2012 г.
2012 рік. 31 слайд Зміст: Функції грошового ринку Учасники грошового ринку Фінансові послуги на грошовому ринку: Депозитні послуги фінансових установ Фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів Послуги фінансових установ щодо здійснення грошових платежів та розрахунків Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток Фінансові послуги з обслуговування вексельного обігу

Демиргюч-Кунт А., Бек Т., Хонован П. Финансовые услуги для всех? Стратегии и проблемы расширения доступа

 • формат pdf
 • размер 2,14 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монография / пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 308 с. — (Библиотека Всемирного банка). Невозможность получить доступ к финансовым услугам является одной из основных причин сохранения неравенства доходов и медленного экономического роста в самых разных странах мира. Опираясь на последние исследования Всемирного банка, авторы книги показывают, как предоставление населению максимально широкого доступа к финансовым услугам способно стимул...

Дудинець Л.А., Глущенко М.М. Аналіз стану і динаміки проблемних активів банківської системи України

Статья
 • формат pdf
 • размер 542,46 КБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Регіjнальна економіка. - 2014. - № 4. С. 130-140. Здійснено аналіз стану, динаміки і структури проблемних активів у банківській системі України. Оцінено обсяги резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, сформованих в українській банківській системі за період 2006–2013 рр. Наведено динаміку обсягів проблемних активів та визначено їх вплив на фінансові результати банківської системи. За результатами аналізу стат...

Еш С.М. Ринок фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 3,51 МБ
 • добавлен 21 декабря 2015 г.
Підручник – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 400 с. Підручник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, дана загальна характеристика основних сегментів ринку, визначений механізм надання фінансових послуг, розглянуті особливості регулювання інфраструктури ринку фінансових послуг. Фор...

Заблоцький М.Б. Ліберально-централізована фінансово-ринкова регулятивна система і причини національно - регіональних платіжних криз

Статья
 • формат pdf
 • размер 418,56 КБ
 • добавлен 14 октября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 106-116. Обґрунтовано методологію формування ліберально-централізованої фінансово-ринкової регулятивної системи. Виявлено відношення пропорцій приватної і неприватної власності як основу ліберального залучення інвестицій і праці задля виробництва продукту та отримання прибутку і централізованого регулювання сукупного попиту як фактора пожвавлення споживання й активізації виробництва. З’ясовано, що лібера...

Заернюк В.М. Методологические основы институционального развития рынка банковских услуг

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,41 МБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности: 08.0010 - Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: ФГБОУ ВПО "РГУТиС", 2014. - 316 с. Научный консультант: д.е.н., доц. Салманов О. Н. Цель работы является постановка и решение научной проблемы институционального развития рынка банковских услуг, на основе методологического и организационного обеспечения банковской деятельности. Содержание: Теоретические предпо...

Коваленко Н.В., Корсакова О.С. (укл.) Конспект лекцій з дисципліни Ринок фінансових послуг

 • формат doc
 • размер 514.5 КБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Для студентів спеціальності 7.050104 Фінанси всіх форм навчання. - Алчевськ: ДонДТУ, 2009. - 110 с. Зміст вступ Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Сутність, функції та роль ринку фінансових послуг економіці Визначення фінансової стратегії України в умовах фінансової глобалізації Суб'єкти ринку фінансових послуг, їх класифікації Структуризація і сегментація ринку фінансових послуг Поняття структуризації та сегментації ринку фінансов...

Контрольна робота - Завдання з рішеннями з дисципліни Ринок фінансових послуг

 • формат doc
 • размер 379.5 КБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
ДонГТУ Алчевск 2011 год 14 решенных задач по дисциплине Рынок финансовых услуг (Внимание: большая К это номер варианта) Задача №1 Визначити величину: Ринку фінансових послуг ФР Первинного ринку цінних паперів РЦП 1 Вторинного ринку цінних паперів РЦП 2 Ринку фінансових інструментів РФІ Фондового ринку ФОР Задача №2 Визначити оборот ринків: Ринку фінансових послуг РФП Цінних паперів РЦП Вторинного ринку цінних паперів РЦП 2 Ринку фінансових...

Контрольная работа по дисциплине Рынок финансовых услуг

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 92,35 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
ОНПУ, преп Влолощук, стр 24 рынок финансовых услуг структура,субъекты, посредничество, денежный и валютный рынок

Контрольная работа по финансовым рынкам

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 19,58 КБ
 • добавлен 11 октября 2012 г.
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет (ЮФУ), 2011. - 19 с. Контрольная работа по финансовым рынкам Вариант №8 Тема восьмая. Финансовые рынки: общая характеристика и классификация Сущность и классификация финансовых рынков по видам торгуемых активов, в зависимости от продолжительности совершаемой сделки, в зависимости от степени рискованности совершаемых сделок. Общая характеристика и правовые основы функционирования валютного (денежного...

Корсакова Н.В., Коваленко О.С. Ринок фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 528.73 КБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Консп. лекц. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 110 с. Конспект лекцій містить програму дисципліни «Ринок фінансових послуг», виклад тем даної навчальної дисципліни, визначених програмою, контрольні питання для перевірки знань, а також перелік літератури. Рекомендується студентам кваліфікаційно-освітнього рівня «Спеціаліст».

Кредитные союзы

Презентация
 • формат ppt, video
 • размер 22,52 МБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
Донецк: ДонНУ, доц. Шевцова Я.А., 2012. – 59 слайдов Дисциплина – Специальные кредитно-финансовые институты История возникновения кредитных союзов Правовая база в Украине и в мире Анализ деятельности кредитных союзов

Лаврик О.Л. Фінансове посередництво

 • формат doc
 • размер 521,46 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2012. – 179 с. Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Фінансове посередництво» для студентів за напрямом підготовки 8.03050801 «Фінанси і кредит». Концептуальні основи діяльності фінансових посередників. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій. Види фінансових посередників та конкуренція у сфері фінансового посередництва. Банк як суб'єкт фінансового посередництва. Інвестиційні установи як суб'...

Лекції - Ринок фінансових послуг

Статья
 • формат doc
 • размер 263.98 КБ
 • добавлен 26 мая 2011 г.
Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Суб'єкти ринуц фінансових послуг Поняття і класифікація фінансового посередництва Фінансові послуги на фондовому ринку Сегментарна структура ринку фінансових послуг Фінансові послуги на грошовому ринку Фінансові послуги на валютному ринку Фінансові послуги на ринку позик Фінансові позики на фондовому ринку Фінансові послуги з перейняття ризику Інфраструктура ринку фінансових послуг Державне регулю...

Лекции по Рынку финансовых услуг

Статья
 • формат doc
 • размер 300,55 КБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
Національний університет харчових технологій, Київ: НУХТ, Т.А. Говорушко,2009 р., 67 с. Програма навчальної дисципліни. Типова навчальна програма. Перелік тем індивідуальних завдань (рефератів). Індивідуальні завдання для проведення модульного контролю. Тести для перевірки засвоєння програмних питань. Екзаменаційні білети і питання для заліку. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Курс лекцій Методичні вказівки до вивчення дисци...

Лекции по Рынку финансовых услуг Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 83,35 КБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
ДонНУ, 2011. Кафедра "Финансы и банковское дело" Специальность 0508 Рынок финансовых услуг и его роль в экономике Субъекты рынка финансовых услуг Банки как институты финансового посредничества на рынке финансовых услуг Структуризация и сегментация рынка финансовых услуг Рынок финансовых услуг и его роль в экономике Финансовые услуги на валютном рынке Финансовые услуги на рынке банковских металлов Финансовые услуги на рынке государственных облига...

Мануйлов К.Е. Теоретические аспекты оценки влияния финансового рынка на экономический рост в современных условиях

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 04 ноября 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.01 - Экономическая теория, 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: ФГОБУ ВПО "Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ", 2014. - 170 с. Научный руководитель: к.э.н., доц. Битков В. П. Содержание: Сущность и макроэкономическое значение финансового рынка. Методические аспекты оценки влияния финансового...

Махонюк О.В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення

Статья
 • формат pdf
 • размер 724,81 КБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 117-129 Розглянуто загальний принцип кредитування економіки України за допомогою зовнішніх та внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено державному механізму фінансування економіки через облігації внутрішніх державних позик. Здійснено аналіз можливості долучення до цього інструменту нової складової – випуску міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для якісного використання даного механізму.

Нікітін М.М. Сучасний стан обігу цінних паперів на українських біржах

 • формат pdf
 • размер 498,07 КБ
 • добавлен 03 августа 2013 г.
Стаття. Нікітін М. М. Сучасний стан обігу цінних паперів на українських біржах / М. М. Нікітін // Корпоративне управління : сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : зб. матеріалів І Всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених, 9 – 10 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – C. 81–83. Розглянуто особливості функціонування т...

Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг

 • формат doc, image, pdf, vsd
 • размер 15,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посібник. – К.: Знання, 2010. – 532 с. Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Вис...

Огляд ринків фінансових послуг в Україні

 • формат pdf
 • размер 1.75 МБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Підсумки діяльності небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. 2010 рік. - 73 с. Зміст Загальна характеристика ринків небанківських фінансових послуг Підсумки діяльності страхових компаній за 2010 рік Підсумки діяльності кредитних спілок, інших кредитних установ та юридичних осіб публічного права за 2010 рік Підсумки розвитку сист...

Ответы на вопросы по рынку финансовых услуг

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 79.5 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Перечень ответов на вопросы: Понятие финансового посредничества. Классификация видов экономической деятельности. Классификация финансовых посредников.

Паранчук С.В., Чубка О.М. Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України

Статья
 • формат pdf
 • размер 373,00 КБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. С. 141-149. Удосконалено формулювання терміна «фінансування оборотного капіталу». Наведено статистичну інформацію щодо оборотних активів в економіці України та у Львівському регіоні у 2012 р., а також проведено порівняльну характеристику результатів. Запропоновано класифікацію видів економічної діяльності залежно від структури оборотних активів. Проаналізовано структуру оборотних активів у розрізі окремих еле...

Пластун О.Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи

 • формат doc, pdf
 • размер 29,47 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Монографія. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2014. — 397 с. У монографії досліджено особливості прогнозування фінансових ринків, розглянуто основні наукові концепції, що пояснюють поведінку фінансових ринків, та конкретні методи їх прогнозування. Значна увага приділяється ролі інформаційної асиметрії в сучасній економічній системі та обґрунтуванню важливості прогнозування фінансових ринків як інструмента зниження рівня інформаційної асиметрії в економіці...

Рекуненко І.І. Інфраструктура фінансового ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 5,14 МБ
 • добавлен 15 декабря 2014 г.
Монографія. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2013. — 411 с. У монографії розглядаються особливості розвитку інфраструктури фінансового ринку України на сучасному етапі. Досліджено сутність, види та місце інфраструктури в системі взаємовідносин на фінансовому ринку, проаналізовано етапи становлення та сучасний стан розвитку інфраструктури фінансового ринку України. Охарактеризовано правове регулювання інфра-структури фінансового ринку та визначено стратегіч...

Ринок фінансових послуг

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 92,17 КБ
 • добавлен 24 декабря 2012 г.
Одеса: ОНПУ, 2011. – 24 с. Дисципліна - Ринок фінансових послуг Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Структура ринку фінансових послуг Суб'єкти ринку фінансових послуг Фінансове посередництво Фінансові послуги на грошовому ринку Фінансові послуги на валютному ринку Фінансові послуги на ринку капіталу (кредитному) Фінансові послуги на ринку цінних паперів Державне регулювання ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг і його роль у функціонуванні економічної системи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 387,16 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
18 слайдів Презентация. План експерт-оцінки Постановка питання ринку фінансових послуг. Дослідження і розгляд ефективності та координації діяльності державного регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг, а саме: ринків з надання кредитів, позик, факторингу, фінансового лізингу, гарантій та поручительств. Висновок

Рыбин А.В. Управление финансами страховых компаний на основе концепции стоимостного менеджмента

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 12 января 2015 г.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. — СПб.: С-ПбГЭУ, 2014. — 137 с. Научный руководитель: кандидат экономических наук доцент О.С. Савченко. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию и дальнейшему развитию системы управления финансами страховых компаний на основе...

Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели)

 • формат rtf
 • размер 320.71 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
2005 г. Книга посвящена вопросам становления и развития правового регулирования рынка финансовых услуг в России. Автор исследует правовые формы, опосредующие продвижение капитала от инвестора к реципиенту инвестиций, анализирует зарубежное и отечественное законодательство с целью классификации видов услуг и заключаемых договоров на финансовом рынке; рассматривает эволюционный процесс денежного обращения, а также проблемы становления отечественног...

Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Навч. посібник. — Київ: ЦУЛ, 2012. — 428 с. У навчальному посібнику з позицій системного підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послуг банківськими та іншими фінансово-кредитними установами. Наведений короткий словник термінів. Видання розраховане для студентів економічних спеціа...

Слав’юк Р.А. Вплив адекватності капіталу на показники діяльності банків України

Статья
 • формат pdf
 • размер 364,92 КБ
 • добавлен 20 ноября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 80-85. Розглянуто значимість капіталу банку для забезпечення його фінансової стійкості, обґрунтовано зв’язок між рівнем адекватності банківського капіталу та фінансовою стійкістю банків та банківської системи України в цілому.

Старченко Л.И., Маркова Л.Г. Рынок финансовых услуг

 • формат doc
 • размер 271.28 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Днепропетровск, ДГФЭИ, 2000. , 132 с. Опорный конспект лекций и схемы для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Финансы» Авторы: Л. И. Старченко – доцент кафедры финансов Л. Г. Маркова – доцент кафедры финансов Рецензенты: Л. Н. Савчук – к. э. н., доцент экономического факультета ДметАУ А. Ф. Ивашина – к. э. н., проректор по научной работе, доцент ДГФЭИ Аннотация: В опорном конспекте лекций, подготовленном в соотве...

Тарасевич А.А. Налоговая кластеризация Российских регионов

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Дисертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. - С-Пб: С-ПбГЭУ, 2015. - 246 с. Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Е.С. Вылкова Целью диссертации является изложение новых научно обоснованных проблем налоговой кластеризации на субфедеральном уровне путем формирования ее теоретических основ, разра-ботки и разведочной апробации методики на...

Трохов М.М. Оценка стоимости финансовых инструментов

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2014 г. - 158 стр. Специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор Слепов В.А. Цель исследования - выявление основных международных т...

Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг

 • формат pdf
 • размер 2.85 МБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. Посібник складається з 20 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, обґрунтована класифікація основних сегментів ринку фінансових послуг за суб’єктною ознакою, дана загальна характеристика основних сегментів ринку фінансових послуг та операційного механізму надання фінансових пос...

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг

 • формат doc
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 04 июля 2010 г.
Ходаківська В. П., Данілов О. Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с. Зміст у файлі Посібник базується на дослідженнях у галузі ринкової економікита фінансової політики. Складається з 11 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування фінансового ринку, операційний механізм та особливості організації ринку фінансових послуг в Україні. Видання розраховане на студенті...

Чаплига В.В. Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку

Статья
 • формат pdf
 • размер 380,04 КБ
 • добавлен 20 ноября 2014 г.
Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 150-156. Розглянуто питання визначення та управління операційним ризиком, його безперервного моніторингу і аудиту. Запропоновано інтегрований підхід до формування системи управління операційним ризиком на основі національних та міжнародних стандартів як важливого чинника забезпечення безперервності та підвищення ефективності діяльності банку.

Шпаргалка - Фінансовий ринок

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 29,29 КБ
 • добавлен 09 мая 2013 г.
Словник на екзамен. — К.: КНЕУ, 2013 Поняття: Акціонерне товариство Акція Ануїтет Арбітраж Аукціон Банківський акцепт Банківський вексель Банківський нагляд Безризикова процентна ставка Безризиковий актив Біржове котирування Біржовий (організований) ринок Біржовий бюлетень Біржовий індекс Біржовий наказ Біржові (фондові) індекси Благодійництво Брокер Валютна інтервенція Валютний арбітраж Валютний демпінг Валютний коридор Валютн...

Шпаргалки по дисциплине Рынок финансовых услуг (укр. яз)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 32,80 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
ДГФА, 2010 Роль та функції ринку фінансових послуг, основні характеристики ринку фінансових послуг. Боргові цінні папери. Функції фінансових посередників. Похідні цінні папери. Андеррайтинг і приватне розміщення цінних паперів. Конверсійні операції на валютному ринку. Міжнародні розрахунки (інкасо, акредитив, валютний кліринг, банківський переказ) форми, техніка проведення. Реєстраційні послуги. Податкові й правові аспекти лізингових угод. Держав...