Похожие разделы

Архитектура и изобразительное искусство Беларуси XIV - середины XVII вв

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,15 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Гомель, БелГУТ; преподаватель Н.А. Рябцева; Кафедра «Философии, истории и политологии»; предмет: история Беларуси; год: 2011; 22 с. Введение Развитие архитектуры и изобразительного искусства XIV—первой половины XVI вв. Развитие архитектуры и изобразительного искусства конец XVI—первой половины XVII вв Заключение Список литературы

Высоцкая Н.Ф. (склад.) Іканапіс Беларусі XV-XVIII стст. Part 1

Справочник
 • формат
 • размер 190,73 МБ
 • добавлен 05 февраля 2016 г.
Альбом. — Мінск: Беларусь, 1992. — 234 с. Дадзены альбом прысвечаны іканапісу Беларусі XV—XVIII стст. Стварэнне яго стала магчы-мым толькі пасля раскрыцця на працягу 1955—1990 гг. вядучымі рэстаўратарамі Масквы, Ленінграда і мясцовымі сіламі калекцыі іканапісу Дзяржаўнага мастацкага музея БССР (ДММ БССР) у Мінску, сабранай у пасляваенны час шляхам экспедыцый, вяртання даваенных фондаў, паступленняў ад прыватных асоб і дзяржаўных устаноў. Уключаны...

Высоцкая Н.Ф. (склад.) Іканапіс Беларусі XV-XVIII стст. Part 2

Справочник
 • формат djvu
 • размер 66,99 МБ
 • добавлен 10 февраля 2016 г.
Альбом. — Мінск: Беларусь, 1992. — 234 с. Дадзены альбом прысвечаны іканапісу Беларусі XV—XVIII стст. Стварэнне яго стала магчы-мым толькі пасля раскрыцця на працягу 1955—1990 гг. вядучымі рэстаўратарамі Масквы, Ленінграда і мясцовымі сіламі калекцыі іканапісу Дзяржаўнага мастацкага музея БССР (ДММ БССР) у Мінску, сабранай у пасляваенны час шляхам экспедыцый, вяртання даваенных фондаў, паступленняў ад прыватных асоб і дзяржаўных устаноў. Уключаны...

Гаўрук Ю. Ступень адказнасці. Літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ

Статья
 • формат djvu
 • размер 87,04 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратура, 1986. — 237 с. Зборнік літаратурна—крытычных артыкулаў вядомага беларускага паэта і перакладчыка Юркі Гаўрука (1905—1979) прысвечаны праблемам мастацкага перакладу, пытанням пісьменніцкага і акцёрскага майстэрства. Пераканаўча і клопатна гаворыць пра гэта майстар, пяру якога належаць многія цудоўныя пераклады з літаратур свету, літаратуразнаўчыя і мастацтвазнаўчыя артыкулы. 3 народам і для народа. Энергія і культура. Ін...

Лабачэўская В.А. Повязь часоў - беларускi ручнiк

 • формат pdf
 • размер 227,61 МБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
(Лобачевская О.А. Связь времён — белорусский рушник.) — Мiнск: Беларусь, 2002. — 238 с. «Альбом знакомит с выдающимся явлением народной культуры Белоруссии - традиционными и современными рушниками-полотенцами. Цветные фотографии 221-го рушника конца XIX-XX столетий из собраний 11-ти музеев Белоруссии демонстрируют художественные достижения белорусских селянок. Впервые белорусский рушник показан в полноте своих региональных и местных художественно...

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва

 • формат djvu
 • размер 21,83 МБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
Вучэб. дапам. для студэнтаў вну. В 2 т. Т. 1: Першабытны лад – XVII стагоддзе. – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с. Настоящая книга посвящена истории искусств Беларуси в русле общей русской истории искусств. Огромным достоинством данного издания является уникальный фотоматериал, который собирался автором на протяжение долгого времени. Фотоматериал включает, как достаточно известные произведения искусства, так и редкие музейные экспонаты, взглянуть н...

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва

 • формат doc
 • размер 11,10 МБ
 • добавлен 08 июля 2014 г.
Вучэб. дапам. для студэнтаў вну. В 2 т. Т. 1: Першабытны лад – XVII стагоддзе. – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с. Настоящая книга посвящена истории искусств Беларуси в русле общей русской истории искусств. Огромным достоинством данного издания является уникальный фотоматериал, который собирался автором на протяжение долгого времени. Фотоматериал включает, как достаточно известные произведения искусства, так и редкие музейные экспонаты, взглянуть н...

Лазука Б.А. Гісторыя беларускага мастацтва (только отредактированный текст)

 • формат doc
 • размер 434,22 КБ
 • добавлен 18 июня 2014 г.
Вучэб. дапам. для студэнтаў вну. В 2 т. Т. 1: Першабытны лад – XVII стагоддзе. – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с. (только отредактированный текст) Настоящая книга посвящена истории искусств Беларуси в русле общей русской истории искусств. Огромным достоинством данного издания является уникальный фотоматериал, который собирался автором на протяжение долгого времени. Фотоматериал включает, как достаточно известные произведения искусства, так и редки...

Марцэлеў С.В. (рэд.) Помнікі мастацкай культуры Беларусі. Новыя даследаванні

Статья
 • формат djvu
 • размер 99,92 МБ
 • добавлен 13 февраля 2016 г.
Зборнік артыкулаў. — Мн.: Навука і тэхніка, 1989. — 204 с. У кнізе аўтары звяртаюцца да малавядомых помнікаў: гісторыі, гравюры, партрэтнага жывапісу, іканапісу, драўлянай разьбы і скульптуры, народнага мастацтва, драўлянага і каменнага дойлідства, старажытнай беларускай музыкі, археалапчных знаходак апошніх гадоў. Кніга багата ілюстравана. Разлічана на мастакоў, гісторыкаў мастацтва, студэнтау і вучняў сярадніх спецыяльных навучальных устаноў, у...

Марцэлеў С.В. (рэд.). Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння

 • формат pdf
 • размер 24,50 МБ
 • добавлен 02 декабря 2013 г.
Мінск: Навука і тэхніка, 1994. — 253 с. — ISBN 5-343-01054-7. Книга посвящена скориновскому юбилею, включает материалы, которые характеризуют культуру Беларуси эпохи Ренессанса. Публикуются малоизвестные или выявленные в последнее время уникальные материалы художественной культуры Беларуси XVI — первой половины XVII в. Рассматриваются памятники живописи, иконописи, графики, деревянной скульптуры и резьбы, художественной обработки металла, деревян...

Марцэлеў С.В., Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Том 1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст

 • формат pdf
 • размер 71.63 МБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Мн.: Навука і тэхніка, 1987. — 304 с.; іл. У першым томе разглядаецца зараджэнне і развіццё ўсіх відаў і жанраў выяўленчага мастацтва і архітэктуры на тэрыторыі Беларусі ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст. Упершыню ў мастацтвазнаўстве зроблена спроба вызначыць месца і ролю беларускага мастацтва ў сусветнай культуры.

Напалеон Орда. Из фондов Национальной библиотеки Беларуси

 • формат pdf
 • размер 54.98 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Напалеон Орда - художник ХIХ в. Родился в Беларуси. Много путешествовал и делал зарисовки памятников истории и культуры, мест связанных з жизнью и деятельностью известных людей. Благодаря этому мы сегодня можем видеть как выглядели эти памятники и места в ХІХ в. Он донес до наших дней дух истории Западной России (Беларусь, Литва, Украина). Книга содержит 159 репродукций его рисунков.

Презентация - Искусство Беларуси 15-17 вв

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5.61 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
20 стр. В иконописи Беларуси традиции византийско-русского искусства, получившие преломление в культуре древних городов (IX — XIV вв.) органично слиты со стилистическими особенностями западноевропейского искусства — готики и Ренессанса (XIV — XVI вв.), барокко (конец XVI — XVIII вв.) и классицизма. Причины этого явления коренятся в особенностях исторического развития Беларуси. Расположенная на стыке латинского Запада и православного Востока, она...

Рагуля А. Пафас станаўлення. Літаратурна-крытычныя артыкулы

 • формат djvu
 • размер 80,13 МБ
 • добавлен 06 марта 2016 г.
Мн.: Мастацкая літаратура, 1991. — 286 с. Кнігу склалі артыкулы, прысвечаныя аналізу твораў Я Купалы. Я. Коласа. М. Гарэцкага, К. Чорнага, а таксама сучасных пісьменнікаў — I. Мележа, В. Быкава, В. Казько В Гігевіча, У. Рубанава і інш. Аўтар спыняецца на актуальных пытаннях сучаснага літаратурна—грамадскага жьіцця, надаючы асаблівую ўвагу раскрыццю заканамернасцей станаўлення сацыялістычнага тыпу асобы ў літаратуры, праблеме традыцыі і наватарств...

Реферат - Жывапіс эпохі класіцызму, рамантызму і рэалізму у культуры Беларусі

Реферат
 • формат doc
 • размер 108 КБ
 • добавлен 19 апреля 2011 г.
Уводзіны. Адметнасці класіцызму. Адметнасці рамантызму. Адметнасці рэалізму. Літаратурнае мастацтва. Архітэктура. Жывапіс. Заключэнне.

Русецкі А.У., Русецкі Ю.А. Мастацкая культура Аршанскай зямлі ў XI-XIX стст

 • формат pdf
 • размер 36,85 МБ
 • добавлен 02 января 2015 г.
Мінск: БелЭн, 2002. — 232 с.: іл. — ISBN 985-11-0249-0. Кніга прысвечана нацыянальнай мастацкай культуры Верхняга Падняпроўя (Аршанскай зямлі), якая складвалася на працягу амаль тысячагадовага перыяду. Аўтарамі прааналізавана развіццё такіх састаўных частак Вехнедняпроўскага культурна-мастацкага комплексу, як горадабудаўніцтва, асветніцтва, кнігадрукаванне, літаратура, садова-паркавае будаўніцтва, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, народная творча...

Русецкі А.У., Русецкі Ю.А. Мастацкая культура Аршанскай зямлі ў XI-XIX стст

 • формат djvu
 • размер 19,36 МБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
Мінск: БелЭн, 2002. — 232 с.: іл. — ISBN 985-11-0249-0. Кніга прысвечана нацыянальнай мастацкай культуры Верхняга Падняпроўя (Аршанскай зямлі), якая складвалася на працягу амаль тысячагадовага перыяду. Аўтарамі прааналізавана развіццё такіх састаўных частак Вехнедняпроўскага культурна-мастацкага комплексу, як горадабудаўніцтва, асветніцтва, кнігадрукаванне, літаратура, садова-паркавае будаўніцтва, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, народная творча...

Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Художественная культура Витебска с древности до 1917 года

 • формат djvu
 • размер 18,95 МБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Издательство: «Беларуская Энцыклапедыя» имени Петруся Бровки, 2001. — 288 с.: ил. Книга посвящена актуальной, но малоизученной в белорусском обществоведении теме — исследованию развития художественной культуры Витебска, одного из старейших городов Беларуси. На богатом фактологическом материале прослеживаются процессы становления и функционирования всех видов искусства, народного творчества в разные исторические периоды: раннее средневековье, Вели...

Сіднякова В. (уклад.) Свет вачыма Караткевіча. Малюнкі, аўтапартрэты, карыкатуры, шаржы

 • формат djvu
 • размер 25,21 МБ
 • добавлен 01 апреля 2016 г.
Орша: Аршанскі ГВК, 2006. — 116 с. У прапануемы чытачу зборнік уваходзяць малюнкі нашага знакамітага земляка, пісьменніка Уладзіміра Караткевіча з жыцця і побыту дарагіх яму людзей і падзей. Ад укладальнікаў. Аўтапартрэты. Шаржы. Ілюстрацыі. Малюнкі розных гадоў. Экслібрыс. Паказальнік імён.

Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі

 • формат pdf
 • размер 184,69 МБ
 • добавлен 29 декабря 2013 г.
Мн.: БелЭн, 1997. — 287 с. — ISBN 985-11-0075-7. Народнае мастацтва — яркае свелчанне заўсёднага імкнення чадавека аздобіць свой побыт, надаць прыгажосць любой зробленай сваімі рукамі рэчы. 3 дрэва, гліны, саломы, лазы, ільну і іншых прыродных матэрыялаў нашы продкі выраблялі ўсё, што было неабходна для паўсядзённага побыту, рэалізуючы пры гэтым і свае мастанкія памкненні. Колішнія традцыі прадаўжаюцца і творча развіваюцца сучаснымі народнымі май...

Belarusian Art

Презентация
 • формат ppt
 • размер 18,81 МБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Презентация PowerPoint. Выполнила Климашонок Виктория Андреевна, 2014 год, 51 слайд. Ivan Khrutsky, Napoleon Orda, Apollinary Goravsky, Biyalynitsky-Birulya, Mark Chagall, Mikhail Savitsky, - sculptors: Zair Azgur, Alexey Glebov, Bembel, Sergey Selihanov, V Zhbanov.