Бойківщина. Монографічний збірник матеріалів про Бойківщину з географії, історії, етнографії і побуту

 • формат pdf
 • размер 75,85 МБ
 • добавлен 22 января 2017 г.
Філадельфія - Нью-Йорк: Т-во Бойківщина, 1980. — 521 с. – (Український архів, т. 34). Приблизно тому десять років Головна Управа Товариства "Бойківщина" започаткувала підготовку і збирання матеріялів до "Монографії Бойківщини". Мимо інтензивних зусиль ініціяторів в еміграційних умовинах досі не вдалося зібрати потрібних монографічних матеріялів з усіх ділянок, зогляду на брак відповідних джерел та авторів. Попри це обширна тематика Монографії вка...

Бойко И.А. Жилые постройки бойков (верховинцев) конца XVIII - первой половины XX в

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Этнографическое обозрение. — 2002. — № 3. — с. 39-54. В написании статьи автор использовал материалы собственных экспедиционных выездов в 1998, 1999, 2000 гг. Всего автор посетил 45 верховинских сел следующих административных р-нов: Рожнятовского (Ивано-Франковская обл.), Турковского, Сколевского (Львовская обл.), Межгорского, Воловетского, Велико-Березнянского (Закарпатская обл.). Кроме того, автор использовал данные информаторов из верховинских...

Бойко И.А. Природные условия и система материального жизнеобеспечения бойков (верховинцев) в конце XVIII - первой половине XX вв

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.07 - этнография, этнология, антропология. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2004. — 37 с. Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор В.И. Козлов. Исследование ставит целью выявить зависимость системы материального жизнеобеспечения бойков от природных факторов заселенной ими территории, а также от её географического положе...

Войтович Н.М. Народна демонологія Бойківщини

 • формат pdf
 • размер 17,22 МБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Львів: СПОЛОМ, 2015. — 228 с. — ISBN 978-966-919-049-9. Уперше в українській етнології на підставі польового етнографічного матеріалу, зібраного на теренах Бойківщини, різнопланових історіографічних даних здійснено комплексну, науково обґрунтовану історико-етнографічну характеристику демонологічної системи бойків; виявлено генетичні витоки та семантику основних демонічних персонажів; досліджено демонологію бойків у загальноукраїнському та загальн...

Галько О. Сімейний уклад бойків (кінець XIX - перша половина XX століття)

Статья
 • формат pdf
 • размер 195.79 КБ
 • добавлен 11 февраля 2017 г.
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск № 12. — К.: Унісерв, 2002. — С. 56-59. Сім’я – це одна з основних і найдавніших форм людського соціального розвитку. Важливість її дослідження спонукає вчених-етнографів щораз більше звертатися до цієї теми, особливо щодо бойків, де вивчення питання сімейного укладу розглянуто лише в контексті узагальнюючих праць. Одним з найбільш суперечливих питань, стосовно сімейного побуту бойків,...

Галько О.Ю. Шлюб і сім’я у бойків Карпат наприкінці ХІХ ст. до 1939 р

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 39,30 КБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – Етнологія. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. — 18 с. Дисертацію присвячено дослідженню шлюбно-сімейних відносин бойків Карпат наприкінці ХІХ – 30-х роках ХХ ст. На території Бойківщини засвідчено малу і залишки великої сімей. Обгрунтовано вплив звичаєвого права й традиції на успадкування майна, отримання...

Гошко Ю.Г. (відп. ред.). Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження

 • формат djvu
 • размер 44.82 МБ
 • добавлен 15 ноября 2016 г.
Київ: Наукова думка, 1983. — 304 с. Монографія присвячена дослідженню одного із етнографічних регіонів України — Бойківщини. Розглядаються питання історії, традиційного побуту, матеріальної і духовної культури цієї території. Висвітлюються сучасні етнокультурні процеси, що відбуваються під впливом соціальних перетворень в житті і побуті населення цього краю. Дається аргументована критика науково неспроможних і тенденційних концепцій буржуазних до...

Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини

 • формат pdf
 • размер 86.72 МБ
 • добавлен 22 января 2017 г.
Київ: Наукова думка, 1983. — 174 с. Монографія присвячена історії дослідження вітчизняною і зарубіжною наукою однієї з етнографічних груп українців Карпат — бойків. Аналізується етнографічна діяльність ряду збирачів і вчених, які займалися дослідженням Бойківщини. Розрахована на етнографів, істориків — науковців, викладачів та студентів.

Мельникович М. Трансформація родинного побуту на Бойківщині в першій половині ХХ століття

Статья
 • формат pdf
 • размер 154,27 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — № 17. — с. 341-345. Протягом кінця ХІХ початку ХХ ст. на Бойківщині зберігався цілий ряд пережитків феодального устрою та рудименти натурального господарства, які, своєю чергою, вплинули на стосунки в сім’ї. Організація малої сім’ї продовжувала опиратися на ряд патріархальних традицій, які визначали права і місце кожного її члена в родині. Загроза поступового відмирання р...

Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину

Статья
 • формат doc
 • размер 83,39 КБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. — Т. 36. — Київ, 1982. — С. 68–99. З метою вивчення українського населення Карпат, зокрема бойків, у побуті яких збереглося багато архаїчних елементів матеріальної та духовної культури, Іван Франко в 1904 році взяв участь у етнографічній експедиції на Бойківщину за маршрутом: Мшанець-Лютовиська-Дидьова-Локоть-Бориня-Сморже-Лавочне-Тухля-Славсько-Гребенів-Сколе, Вижне і Нижнє Синевідсько-Крушельниця. У резу...

Франко О. Карпатські бойки і їх родинне життя

Статья
 • формат doc
 • размер 31,25 КБ
 • добавлен 08 февраля 2017 г.
Перший вінок. Жіночий альманах. — Львів, 1897. — С. 217–230. "Літом 1886 року лучилось мені побувать в горах Самбірського округа, в селі Дидьові Турчанського повіту. Там мала я нагоду придивить ся народному житю, а особливо деяким звичаям, на котрі у нас досі звернено дуже мало уваги. Маю ту на думці житє великими нероздільними сімями, похоже на сербську задругу або на московську «семейную общину». Про той звичай русинів, живучих в карпатських го...