Похожие разделы

Гістарычны Альманах 2003. Том 8

 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2003. – 238 с. Змест: Спірыдонаў Міхаіл (Менск). Беларусь на карце Вялікага Княства Літоўскага 1613 г. Макараў Максім (Торунь, Польшча). Віцебскае мейскае права. Лукашэвіч Андрэй (Менск). Камплектаванне расейскага войска беларускімі рэкрутамі ў канцы 18 ст. Мондзік Марэк, Кажанёўскі Марыюш (Люблін, Польшча). Польскія грамадскія ратавальныя арганізацыі ў Беларусі...

Гістарычны Альманах 2003. Том 9

 • формат pdf
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2003. – 252 с. У томе Матэрыялы III Навуковай канферэнцыі БГТ Праблемы тэрміналогіі беларускай гістарычнай навукі. Змест: Голубеў Валянцін (Менск). Праблемы тэрміналогіі сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі 13 - 18 ст. Шыбека Захар (Менск). Праблемы тэрміналогіі эканамічнай гісторыі Беларусі 19 - пачатку 20 ст. Киштымов Андрей (Менск). Регионы н регионализм: п...

Гістарычны Альманах 2004. Том 10

 • формат pdf
 • размер 1,84 МБ
 • добавлен 11 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2004. – 256 с. У томе Матэрыялы IV навуковай канферэнцыі Беларуская гістарыяграфія часоў БССР. Змест: Захар Шыбека (Менск). Абагульняючыя версіі гісторыі Беларусі. Алесь Смалянчук (Гародня). Феномен беларускай савецкай гістарыяграфіі. Аляксандар Краўцэвіч (Гародня). Кліо савецкай беларусі - муза ці служка камуністычнай ідэалогii? Андрей Киштымов (Менск). "Энцыкла...

Гістарычны Альманах 2005. Том 11

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 13 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2005. – 240 с. У томе Матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара Другая сусветная вайна ў калектыўнай памяці беларусаў, літоўцаў, палякаў. Змест: Смалянчук Алесь (Гародня). Вобраз партызана ў памяціжыхароў Слонімшчыны. Бубныс Арунас (Вільня). Баланс удзелу літоўцаў у Другой сусветнай вайне. Мілеўскі Ян Ежы (Беласток). Памяць польскага грамадства пра Другую сусвет...

Гістарычны Альманах 2006. Том 12

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2006. – 248 с. У томе Матэрыялы V навуковай канферэнцыі Беларуская Сялянска-работніцкая Грамада ў кантэксце нацыянальнага адраджэння XIX – XX ст. Змест: Грох Міраслаў (Прага) Нацыя як прадукт сацыяльнай камунікацыі?(да праблсмы параўнання чэшскай і беларускай "мадэлей" нацыянальнага Адраджэння). Пашкевіч Алесь (Менск). Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў пе...

Гістарычны Альманах 2008. Том 14

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2008. – 236 с. Змест: Рыхлік Ян (Прага, Чэхія) Фармаванне нацыянальнай гісторыі як сутнасці нацыянальнай ідэі і нацыянальнай ідэалогіі (на прыкладзе чэхаў). Радзік Рышард (Люблін, Польшча) Падабенства і розніца паміж беларускім і чэшскім нацыятворчым працэсам у 19 – пачатку 20 ст. Самусік Андрэй (Менск) Русіфікацыя сістэмы асветы на беларускіх землях ў апошняй т...

Гістарычны Альманах 2009. Том 15

 • формат pdf
 • размер 3,47 МБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2009. – 192 с. Змест: Варонін Васіль. Старонка біяграфіі князя Андрэя Полацкага. Бортнікава Ала. Пацверджанне уладанняў (листы) у горадзе Уладзіміры Жыгімонтам Старым у кнізе Літоўскай Метрыкі № 10 як гістарычная крыніца. Сліж Наталля. Практыка разводаў у Вялікім Княстве Літоўскім у 16 – 18 ст. Крывашэяў Зміцер. Эвалюцыя бортніцтва на беларускіх землях Вялікага К...

Гістарычны Альманах 2010. Том 16

 • формат pdf
 • размер 2,32 МБ
 • добавлен 23 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2010. – 148 с. Змест: Гагуа Руслан. Грунвальдская бітва ў паведамленнях Энеа Сільвіа Пікаламіні. Цесельскі Томаш. Попісы войска Вялікага Княства Літоўскага каля гарадоў Рось і Заблудаў у верасні 1744 г. Бортнік Ігар. Праблема дзяржаўна-палітычнага ўладкавання ў ананімнай працы Размова Паляка з Літвінам. Пашкевіч Аляксандр, Чарнякевіч Андрэй. «Бацька» беларускіх п...

Гістарычны Альманах 2011. Том 17

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 27 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2011. – 163 с. Змест: Кандрычын Сяргей (Менск). Замовы і хрысціянская традыцыя: хрысціянскі кампанент у сувязі з прагматычнай значнасцю замовы (спроба інтэгральнага даследавання). Аккерманн Фелікс (Франкфурт на Одэры). Дэмаграфічнае разбурэнне Гародні ў 1939-1949 гг. Крывашэеў Зміцер (Менск). Нясвіжскі хвалебны корпус кадэтаў і бамбардзіраў Караля Станіслава Рад...

Гістарычны Альманах 2012. Том 18

 • формат pdf
 • размер 3,35 МБ
 • добавлен 16 февраля 2013 г.
Навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс. Гродна: Беларускае Гістарычнае Таварыства, 2012. – 172 с. Змест: Сліж Наталля (Гародня). Невядомае пра вядомае: уладанні царквы і манастыра Св. Барыса і Глеба ў канцы 15 – пачатку 17 ст. Камунтавічэне Вайда (Коўна). Гарадзенская каталіцкая парафія ў 15–17 ст. Баціс Маціяс (Берлін). Ober Ost і нямецкая акупацыя Гародні ў Першую сусветную вайну паводле Дзённіка Курта Кламрота. Сабалеўская Вольга (Гародня)....

Группа авторов. Калабарацыя ў гiсторыi Беларусі. Матэрыялы VI навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства (на белорусском языке)

 • формат pdf
 • размер 656.66 КБ
 • добавлен 14 февраля 2010 г.
Содержание сборника: Карнялюк Віталь (Гародня) Калабарацыя ў Беларусі: эпізод першай сусветнай вайны Чарнякевіч Андрэй (Гародня) Ад супрацоўніцтва да здрады: беларускі рух і ІІ аддзел Польскага Генеральнага штабу 1919-1939 г. Мілеўскі Ян Ежы (Беласток) Калабарацыя на «Крэсах Усходніх» Другой Рэчы Паспалітай у 1939 – 1941 г. Коваль Вольга (Менск)Замежныя перыядычныя выданні беларускіх калабарантаў (1939-1945 г. ) Літвін Аляксей (Менск)Кала...