Княжа доба: історія і культура 2011 №05

  • формат pdf
  • размер 7,27 МБ
  • добавлен 04 июля 2013 г.
Відп. ред. Володимир Александрович. – Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2011. – 272 с. ISSN 2221-6294 Збірник присвячено маловідомим і малодослідженим проблемам княжої доби української історії, більшість матеріалів стосується поодиноких аспектів історичних і культурних процесів, насамперед на західноукраїнських землях у XIII–XIV ст., найперше відносин з Центральною та Східною Європою, Візантіє...

Княжа доба: історія і культура 2012 №06

  • формат pdf
  • размер 7,84 МБ
  • добавлен 02 июля 2013 г.
Відп. ред. Володимир Александрович. – Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 354 с. ISSN 2221-6294 Збірник присвячено маловідомим й недостатньо вивченим аспектам княжої доби української історії на різних її етапах – від початків державності до періоду відживання традиції епохи уже після її завершення – за умов другої половини XIV – першої половини XV ст. Значна частина матеріалів стосуєтьс...