Соціальна історія 2007 №01

 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Київ: Логос. — 106 с. Від головного редактора. Статті Орлова Т. В. Актуальність проблем соціальної історії і наукова діяльність кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казакевич Г. М. Релігійно-ідеологічні засади функціонування жрецької організації стародавніх кельтів Казьмирчук М. Г. Відображення в поезії соціального значення ломбардів українських земель під владою Росії Набока С....

Соціальна історія 2007 №02

 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Київ: Логос. — 140 с. Статті Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Соціальні аспекти в житті й діяльності причту церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Набока С. В. Інститут мирових посередників як провідник соціальної політики самодержавства під час впровадження селянської реформи на Правобережній Україні 1861 – 1863 рр. Боєва Т. І. Педагогічні заклади Донбасу наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.: соціа...

Соціальна історія 2008 №04

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 12 мая 2015 г.
Київ: Логос. — 172 с. Кафедрі історії для гуманітарних факультетів - 70 Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В., Мінгазутдінов А. Ф. Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії Завідувачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: життя та діяльність Вербовий О. В. Викладачі кафедри історії для гуманітарних факультетів: сучасність Статті Казьмирчук Г. Д. Кальницький полк: історіографія та джерела Губицький Л. В. Лихоліття російсько-франц...

Соціальна історія 2009 №05

 • формат pdf
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 03 июня 2015 г.
Киев: Логос. — 153 с. Латиш Ю. В. Григорій Казьмирчук: людина і вчений (з нагоди 65-го ювілею) Статті Готовцева А. Г. К биографии И. И. Муравьева-Апостола Киянская О. И. Крестьянское движение на Украине и декабристы Казьмирчук Г. Д. Винокуріння у Київській губернії в ХІХ ст. Кирилюк З. В. Орест Сомов – співробітник і друг К. Рилєєва та О. Бестужева Набока С. В. Особливості функціонування інституту мирових посередників у 1865 – 1867 рр. на Правобе...

Соціальна історія 2010 №06

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 01 июня 2015 г.
Київ: Логос. — 154 с. Віктору Федоровичу Колеснику – 60. Статті Казьмирчук М. Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. Соколова Н. Д. Урядова політика в галузі здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) Грєбцова І. С. Діяльність Одеського слов’янського товариства імені святих Кирила і Мефодія у другій половині XIX – на початку XX ст. Казьмирчук Г. Д. Боротьба кальничан за земель...

Соціальна історія 2011 №07

 • формат pdf
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 28 июня 2015 г.
Київ: Логос. — 130 с. Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В., Мінгазутдінов А. Ф. Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів Вербовий О. В. Навчально-методична робота кафедри історії для гуманітарних факультетів Купчик О. Р. "Наука розпочинається на кафедрі". (На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів, початок 2000-них років) Статті Звірковський І. В. Склад та організаційна структура масонських об'єднань в Росії у ХІХ стол...

Соціальна історія 2012 №08

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Київ: Логос. — 118 с. Статті Набока C. В. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи Бакалов С. Молдавские казаки. Происхождение, эволюция и организационная структура (XVI–XIX вв.) Казьмирчук Г. Д. Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток Купчик О. Р., Даміров А.-І. Украино-азербайджанская дипломатия (1917–1921 гг.): главные действующие лица Казьмирчук М. Г. Проблеми навчання та позауніверситетське життя студе...

Соціальна історія 2013 №09

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
Киев: УкрСІЧ. — 129 с. Статті Казьмирчук Г. Д. До історії вивчення роду Добржанських Іващенко Я. І. Діяльність Київської міської думи у сфері соціальної опіки (1917–1919 рр.) Казьмирчук М. Г. Студентство довоєнного Київського університету в 1933–1941 рр. Купчик О. Р. Радянська Україна і зовнішня політика СРСР у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.): головні дійові особи Заболотна І. М. Побут студентів та викладачів Київського Державного Університе...

Соціальна історія 2015 №10

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 20 июня 2015 г.
Київ: УкрСІЧ. — 154 с. Від головного редактора. Статті Петровський А. І. Науково-педагогічна діяльність та творчий спадок патріарха української історичної науки М. Ф. Берлинського: до 250-річчя від дня народження видатного вченого Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Учений, просвітитель, громадський діяч (до 205-річчя з дня народження М. І. Пирогова) Казьмирчук Г. Д. Формування державності в Україні Купчик О. Р. Студенты города Киева в российском...