Український історичний журнал 1957 №01

 • формат djvu, pdf
 • размер 15,49 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Український історичний журнал. – 1957. – Вип. 1, (№1). – 169 с. Зміст Від редакційної колегії. (Про завдання, що стоять перед журналом). Супруненко М.І. - Участь трудящих України в підготовці соціалістичної революції. Первак H.H. - Робітники Донбасу в період мирного розвитку революції. (Березень – червень 1917 p.). Голуб П.Я. - Революційні події на Південно-Західному фронті напередодні Жовтневої революції. Неточаєв В.І. - Діяльність Рад на Зак...

Український історичний журнал 1959 №01

 • формат djvu
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Київ: Академія наук. Інститут исторії України. – 164 с. Зміст М. Є. СТРЕЛЬЦОВ (Мінськ) — 40-річчя Білоруської РСР і Комуністичної партії Білорусії М. В. ЧЕРНЕНКО—(Колгоспне будівництво на Україні в кінці відбудовного періоду (1924-НІ925 рр.) М. П. ГЕРАСИМЕНКО (Львів) — Пауперизація і соціальне розшарування сільського населення Галичини в першій половині XIX ст І. В. ШУЛЬГА — Комуністична партія України — організатор шефства робітничого класу над...

Український історичний журнал 1965 №03

 • формат djvu
 • размер 3,11 МБ
 • добавлен 18 ноября 2014 г.
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Деже Немеш (Угорщина). Двадцять років Народної Угорщини А. Ф. Вірник, П. П. Гудзенко. Методологічні основи періодизації епохи соціалізму Ф. П. Шевченк. Дискусія — неодмінна умова розвитку історичної науки A. В. Флоровський (Чехословаччина) — Російсько-австрійські відносини на початку XVIII ст. І. К. Васюта (Івано-Франківськ). Розвиток капіталістичних відносин у нафтовій промисловості Західної Укра...

Український історичний журнал 1966 №04

 • формат djvu
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Б. Ф. Поршнев (Москва) — Ленінська наука революції та соціальна психологія В. М. Гончарова, О. А. Макаренко — В. І. Ленін про співвідношення національного та інтернаціонального в розвитку суспільства О. П. Трояновський (Ленінград) — Боротьба В. І. Леніна за утвердження ідей пролетарського інтернаціоналізму М. Ф. Дмитрієнко — Публікація творів В. І. Леніна в більшовицьких газетах України (березен...

Український історичний журнал 1966 №07

 • формат djvu
 • размер 3,85 МБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст[/b] Ю. М. Гамрецький — Ставлення Рад робітничих і солдатських депутатів України у період двовладдя до питань національно-визвольного руку Л. М. П у ш к а р ь о в (Москва) — Географічне середовище та історичне джерело В. М. І л ь ї н — Про використання статистичних джерел і методів при вивченні робітничого руху на Україні в 1900—1917 рр В. Л. Харитонов (Харків) — Військова робота більшовиків на Ук...

Український історичний журнал 1966 №11

 • формат djvu
 • размер 3,48 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Київ: Академія наук. Інститут исторії України. – 161 с. Зміст Г. Г. Черних (Владивосток) — В. І. Ленін про буржуазну літературу з історії Великої Жовтневої соціалістичної революції Ф. П. Шевченко — Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? Деже Фаркаш (Угорщина) — Про аграрну політику Угорської соціал-демо- кратичної партії (1910—1914 рр.) A. Ф. К і л у н о в — Матеріалістична діалектика і спеціальні методи історич ного дослід...

Український історичний журнал 1967 №02

 • формат djvu, pdf
 • размер 10,53 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1967. – Вип. 2, (№71). – 163 с. Зміст Значення єдності народу й армії для зміцнення обороноздатності СРСР Передумови та історичний смисл Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 p. Лютнева буржуазно-демократична революція на Україні Більшовицькі організації України в Лютневій революції Про суд історії З історії українсько-чехословацьких економічних зв'язків у 1920–1922 pp. Суспільно-політичні погляди Г.С. В...

Український історичний журнал 1978 №01 (202)

 • формат pdf
 • размер 50,18 МБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
СТАТТІ. 60-річчя встановлення Радянської влади на Україні. Колотуха Я . Я. У великій сім'ї братніх народів. XXV з'їзд КПPC і проблеми комуністичного будівництва. Куліченко М. І. (Москва). Дружба народів СРСР і соціалістичний спосіб життя. До 100-річчя з дня народження Г. І. Петровського. Варгатюк П. Л. Видатний державний і партійний діяч. ПОВІДОМЛЕННЯ. Кульпінський В. Л., Моторнюк М. М. Діяльність партійних організацій республіки по трудовому вих...

Український історичний журнал 1978 №02 (203)

 • формат pdf
 • размер 49,36 МБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
Статті. Конституція Срср – основний закон розвинутого соціалістичного суспільства. Бородін О. А. Маніфест епохи будівництва комунізму. Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Василенко В. К. Ідейно-виховча робота партії – важливий фактор формування і розвитку соціалістичного способу життя. 60-річчя встановлення Радянської влади на Україні. Шевел є в А. Г. Великий Жовтень і перемога влади Рад на Україні. Сахнюк І. І. (Харків). Досягн...

Український історичний журнал 1978 №03 (204)

 • формат pdf
 • размер 50,72 МБ
 • добавлен 13 марта 2016 г.
Статті. конституція Срср – основний закон розвинутого соціалістичного суспільства. Кожукало І. П. Зростання керівної ролі Комуністичної партії в політичній системі радянського суспільства. Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Привало в а Л. В. (Одеса), Терещенко Г. І. (Одеса). Підготовка молодої зміни робітничого класу через систему професійно-технічної освіти на сучасному етапі. До 60-річчя Комуністичної партії України. Юрчук В....

Український історичний журнал 1979 №01 (214)

 • формат pdf
 • размер 38,57 МБ
 • добавлен 04 ноября 2015 г.
Статті. 325-річчя возз'єднання України з Росією. Сергієнко Г . Я . Возз'єднання України з Росією та його історичне значення. Чирко В. А. Дружба народів Срср – джерело розквіту Радянської України. Голобуцький В. О. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648–1657 pp.). Xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Голубков М. Є. Підвищення ролі внутріпартійної інформації в діяльності парторганізацій на сучасному етапі. П...

Український історичний журнал 1979 №02 (215)

 • формат pdf
 • размер 39,39 МБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Статті. xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Турбота про кадри – закон життя партії (Республіканська науково-практична конференція). Під прапором ленінської дружби народів (До виходу в світ книги В. В. Щербицького «Избранные речи и статьи»). 325-річчя возз'єднання України з Росією. Шевченко Ф. П. Історичне коріння зв'язків, дружби та єднання народів Срср. до 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Рад...

Український історичний журнал 1979 №4 (217)

 • формат pdf
 • размер 38,83 МБ
 • добавлен 28 ноября 2015 г.
Статті. xxv з'їзд Кпрс і проблеми комуністичного будівництва. Гайдуков Л. Ф. Здійснення ленінських ідей комплексного народногосподарського розвитку на сучасному етапі. В. І. Ленін і Україна. Гарчев П. І. (Запоріжжя), Кононенко Л. П. (Запоріжжя). В. І. Ленін – організатор єдиного фронту оборони на півдні країни в березні – квітні 1916 Р. До 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі. Замлинський В. О. П...

Український історичний журнал 1979 №5(218)

 • формат pdf
 • размер 48,59 МБ
 • добавлен 21 апреля 2016 г.
Зміст СТАТТІ XXV з'їзд КПРС і проблеми комуністичного будівництва Куценко В. І. Піклування партії про задоволення матеріальних і культурних потреб трудящих УРСР До 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі Бурлуцький Д. М. (Львів). Визвольний похід Червоної Армії в Західну Україну і Західну Білорусію (вересень 1939 р.) Королько В. Г. Неспроможність буржуазних фальсифікацій радянського способу життя ПО...

Український історичний журнал 1988 №01

 • формат pdf
 • размер 48,52 МБ
 • добавлен 07 января 2015 г.
160 с. Панченко П. П., Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР (1971 — 1987 pp.) Кожукало І. П. Вдосконалення організації праці в сільському господарстві Української РСР у сучасних умовах З історії боротьби трудящих за встановлення і зміцнення Радянської влади Гриценко А. П. Зародження нового ставлення до праці у залізничників у ході перших соціалістичних перетворень на Україні Історіографія та джерелоз...

Український історичний журнал 1988 №2(323)

 • формат pdf
 • размер 51,30 МБ
 • добавлен 03 апреля 2016 г.
Зміст СТАТТІ XXVII з'їзд КПРС. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Актуальні проблеми історико-партінної науки: перебудова, пошуки 70-річчя Радянських Збройних Сил Щусь О. Й. Створення Робітничо-Селянської Червоної Армії Бойко О. Д., Буравченков А. О. Участь військових спеціалістів в організації Червоної Армії та їх роль у захисті революційних завоювань (жовтень 1917 p. ‒ травень 1918 р.) Барштейн Ю. А. Меморіальні медалі, присвячені Збр...

Український історичний журнал 1988 №3(324)

 • формат pdf
 • размер 52,02 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Зміст СТАТТІ XXVIІ з'їзд КПPC. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Соломко Е. Т. (Тернопіль). Підвищення ролі Рад народних депутатів Української РСР у здійсненні соціальної політики партії на селі на сучасному етапі Кульчицький С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931‒1933 рр. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Терещенко Ю. І. Дослідження економічної політики Радянської влади на Україні (1918‒1920 pp.) ПОВІДОМЛЕННЯ Во...

Український історичний журнал 1988 №4(325)

 • формат pdf
 • размер 49,57 МБ
 • добавлен 20 апреля 2016 г.
Зміст СТАТТІ XXVII з'їзд КПPC. Актуальні проблеми вдосконалення соціалізму Кондуфор Ю. Ю. Завдання дальшого розвитку історичних досліджень в Українській РСР у світлі рішень XXVII з'їзду КПPC До 118-річчя з дня народження В. І. Леніна Нагорна Л. П. Ленінське мистецтво ідейного спору: уроки діалектики Варгатюк П. Л. Донецько-Криворізька Радянська Республіка в оцінці В. І. Леніна ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Сиволоб Ю. В. Соціалістичне змагання...

Український історичний журнал 1989 №01

 • формат pdf
 • размер 55,22 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Київ: Інститут исторії АН України. — 161 с. Зміст Статті Курсом оновлення соціалізму Грущенко І.П. Вироблення сучасного економічного мислення в керівних кадрів Якунін В.К. Формування культу особи Сталіна та історико-партійна наука Історіографія та джерелознавство Тицький С. І. Ідеологічна діяльність партійних організацій України у відбудовний період (1921—1925 pp.) Повідомлення З історії дружби народів та інтернаціональних зв'язків Ковальська Л.П...

Український історичний журнал 1991 №01

 • формат djvu, pdf
 • размер 17,98 МБ
 • добавлен 20 февраля 2013 г.
Вип. 1, (№358). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історії, метод...

Український історичний журнал 1991 №02

 • формат djvu, pdf
 • размер 19,13 МБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
1991. – Вип. 2, (№359). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №03

 • формат djvu, pdf
 • размер 28,71 МБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
1991. – Вип. 3, (№360). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №04

 • формат djvu, pdf
 • размер 14,40 МБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
1991. – Вип. 4, (№361). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №05

 • формат djvu, pdf
 • размер 14,92 МБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 5, (№362). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №06

 • формат pdf
 • размер 16,87 МБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 6, (№363). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №07

 • формат djvu, pdf
 • размер 16,34 МБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 7, (№364). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №08

 • формат djvu, pdf
 • размер 14,72 МБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
1991. – Вип. 8, (№365). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №09

 • формат djvu, pdf
 • размер 15,60 МБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 9, (№366). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1991 №10

 • формат djvu, pdf
 • размер 14,68 МБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 10, (№367). – 156 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем істор...

Український історичний журнал 1991 №11

 • формат djvu, pdf
 • размер 16,44 МБ
 • добавлен 29 января 2013 г.
1991. – Вип. 11, (№368). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем істор...

Український історичний журнал 1991 №12

 • формат djvu, pdf
 • размер 15,97 МБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
1991. – Вип. 12, (№369). – 155 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем істор...

Український історичний журнал 1992 №01

 • формат pdf
 • размер 58,17 МБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
Вип. 1, (№370). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історії, метод...

Український історичний журнал 1992 №02

 • формат pdf
 • размер 60,74 МБ
 • добавлен 30 мая 2013 г.
1992. – Вип. 2, (№371). – 162 с. ISBN: ISSN: 0130-5247 Зміст: Title Зміст У пошуках історичної правди («круглий стіл») Статті. Маловідомі сторінки історії Шаповал Ю. І. - Сталінізм і Україна (Продовження) Коваль М. В. - Нацистський геноцид щодо євреїв та українське населення (1941–1944 pp.) Новий погляд на проблему Олійник О. Л. - Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі Повідомлення. З досліджень у галузі спеціальних історичних дисциплі...

Український історичний журнал 1992 №03

 • формат pdf
 • размер 60,76 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
159 с. Статті До 175-річчя з дня народження М. І. Костомарова До оцінки наукової й громадської діяльності М. І. Костомарова Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) З історії політичних партій і рухів України Ліворадикальні партії в Україні напередодні жовтневого перевороту Історіографія та джерелознавство Оцінка творчої спадщини Ю. І. Гуци-Венеліна у вітчизняній історичній літературі Повідомлення Новий погляд на проблему Д...

Український історичний журнал 1992 №04

 • формат pdf
 • размер 58,85 МБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
160 с. Статті Історія і час. Роздуми історика Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Повідомлення Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. М. П. Драгоманов і російський лібералізм Замітки Чернихівська трагедія 1908 р. На допомогу викладачу історії Кабінет історії України в навчальному закладі (методичні рекомендації) Історія в особах Юзеф Пілсудський. Факти і міфи Документи та матеріали Розкуркулення в УСРР...

Український історичний журнал 1992 №05

 • формат pdf
 • размер 62,53 МБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
Київ: Академія наук. Інститут истории України. – 162 с. Зміст[/b] Статті 175-річчя з дня народження М. І. Костомарова Пінчук Ю.А. М. І. Костомаров у Києві (1844—1847 pp.) Маловідомі сторінки історії Коваль М.В, Медведюк П.В. Фольксдойче в Україні (1941 — 1944 pp.) Шаповал Ю. І. Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Солдатенко В.Ф. Становлення української державності і проблема збройних снл (березень 1917 p. — квітень 1918 р.)...

Український історичний журнал 1992 №06

 • формат pdf
 • размер 62,14 МБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 6, (№375). – 162 с. Title Зміст Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Чи могла бути реалізованою Продовольча програма в СРСР (роздуми історика) Центральна Рада та українізація армії Повідомлення Історія і політика Традиції шахтарського Донбасу в історичному процесі демократизації * * * М. П. Драгоманов про російських революціонерів початку 70-х p...

Український історичний журнал 1992 №07-08

 • формат pdf
 • размер 58,11 МБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 160 с. — ISSN 0130-5247. Title Зміст[/b] Статті Історія і політика Куди ми йдемо? (Роздуми історика) Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Запровадження автономії України і збройні сили республіки Повідомлення Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40—50-х pp. М. В. Лисенко і національно-визвольний рух в Україні у другій половині XIX — на початку XX ст. На допомогу викладачу історії...

Український історичний журнал 1992 №09

 • формат pdf
 • размер 54,61 МБ
 • добавлен 19 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 9, (№378). – 160 с. Title Зміст Шляхи до цивілізованої державності України: політологи розмірковують, дискутують (круглий стіл) Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Історіографія та джерелознавство Історія українського козацтва в публікаціях журналу Киевская старина Повідомлення Політика і час Політична доктрина В.Липинського З історії релігії та церкви Релігійні центри...

Український історичний журнал 1992 №10-11

 • формат pdf
 • размер 40,97 МБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 10,11, (№379–380). – 137 с. Title Зміст Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Продовження) Новий погляд на проблему Про особливості украінсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст. (1654—1657 pp.) З історії політичних партій і рухів України Центральна Рада і Бунд (листопад 1917— квітень 1918 pp.) * * * Деякі актуальні аспекти демографічної ситуації в Україні у 1945— 1990 рр....

Український історичний журнал 1992 №12

 • формат pdf
 • размер 58,53 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
172 с. Title Зміст[/b] Статті Маловідомі сторінки історії Сталінізм і Україна (Закінчення) Дипломатична місія Української Народної Республіки в Болгарії (1918—1920 pp.) Новий погляд на проблему Виникнення і розвінчання міфу про комуністичне ставлення до праці Збройні сили в Україні (грудень 1917 p.— квітень 1918 р.) Історіографія та джерелознавство Буковинська преса як джерело вивчення історії української еміграції до Канади (кінець XIX — 30-ті р...

Український історичний журнал 1993 № 4, 5, 6 (385-387)

 • формат pdf
 • размер 45,62 МБ
 • добавлен 11 октября 2016 г.
Зміст. Статті. Новий погляд на проблему. Онопрієнко В. I., Щербань Т. О. Доля науки в Україні (кінець XIX ст. – 30-ті роки XX ст.). Яременко В. І. (Хмельницький). Про історизм поеми «Москалева криниця» (До проблеми історіософії Т. Г. Шевченка). Головко О. Б. Київська Русь на сторінках хроніки В. Кадлубека. Чернихівський Г. І. (Кременець). Українські літописи XVII–XVIII ст. у творчій спадщині М. Драгоманова. Гуржій О. І. До питання про кількість т...

Український історичний журнал 1993 №1 (382)

 • формат pdf
 • размер 51,26 МБ
 • добавлен 03 октября 2016 г.
Зміст. Статті. Нагорна Л . П . Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х. Карпенко О. Ю. (Івано-Франківськ). Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях. Врублевський В. Г. До створення Української Академії наук. Трубайчук А. Ф. Червона Армія і рейхсвер у 20-ті роки. Батюк В. С. (Дрогобич). Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648–1654 pp. у прац...

Український історичний журнал 1993 №10 (391)

 • формат pdf
 • размер 52,08 МБ
 • добавлен 10 ноября 2016 г.
Зміст Статті Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Закінчення) 225-річчя Коліївщини Смолій В. А. Деякі дискусійні питання історії Коліївщини (1768 р.) Санцевич А. В. Погляди М. І. Яворського на історію України Питання історичного краєзнавства Кузьмінець О. В., Цепенда І. Є. (Івано-Франківськ). Товариство «Рідна школа» в Галичині (20–30-ті pp. XX ст.) Марочко В. І. Про діяльність Міжнародної комісії для розслідування г...

Український історичний журнал 1993 №11,12(392-393)

 • формат pdf
 • размер 60,83 МБ
 • добавлен 09 октября 2016 г.
Зміст Статті До 75-річчя Академії наук України Юрчук В. І. Національний фактор у заснуванні та перші кроки діяльності Академії наук України Коваль М. В. Доля української культури за «нового порядку» (1941–1944 pp.) Чишко В. С. Проблеми створення Українського біографічного словника: проект концепції Дмитрієнко М. Ф., Савчук Ю. К. (Вінниця). З історії гербової традиції міст Поділля (XIV–XVIII ст.) Вівчарик М. М. Українці в світі: східна і західна д...

Український історичний журнал 1993 №2,3 (383-384)

 • формат pdf
 • размер 46,66 МБ
 • добавлен 06 ноября 2016 г.
Зміст. Статті. Ковалюк В. Р. (Львів). Культурологічні та духовні аспекти «радянизації» Західної України (вересень 1939 p. – червень 1941 р.). Розовик Д. Ф. Центральна Рада й українська культура. Ричка В. М. Про характер соціальних конфліктів у Київській Русі. Мовчан О. М. Придушення меншовицької опозиції у профспілковому русі України (1920–1924 pp.). Пащенко В. О. (Полтава), Рибачук М. Ф. Першоієрарх нової української церкви митрополит Василь Лип...

Український історичний журнал 1993 №7,8(388-389)

 • формат pdf
 • размер 58,50 МБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
Зміст. Статті. Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець XVIII – початок XX ст.). Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Спроба хронікально-документальної реконструкції події). Питання історичного краєзнавства. Колпакова О. В. Український державний університет у Києві (1917–1920 рр.). Волков І. М. (Москва). Виселення селян України у віддалені райони СРСР наприкінці 40-х років. Писаре...

Український історичний журнал 1993 №9 (390)

 • формат pdf
 • размер 55,70 МБ
 • добавлен 23 октября 2016 г.
Зміст Статті Нагорна Л. П., Савельев В. Л. Сучасні етнічні процеси в контексті конфліктології Коваль М. В. Українська культура та її діячі в політиці нацистських колонізаторів Солдатенко В. Ф., Солдатенко І. В. Виступ полуботківців у 1917 р. (Спроба хронікально-документальної реконструкції події) (Продовження) Дорошко М. С., Колесник В. Ф. Формування в Україні більшовицької партійно-державної номенклатури в 20-ті роки Стависький В. І. Проблема по...

Український історичний журнал 1994 №01

 • формат pdf
 • размер 65,14 МБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
1994. – Вип. 1, (№394). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1994 №02-03

 • формат pdf
 • размер 62,99 МБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
1994. – Вип. 2,3, (№395–396). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем...

Український історичний журнал 1994 №04

 • формат pdf
 • размер 61,62 МБ
 • добавлен 18 февраля 2013 г.
1994. – Вип. 4, (№397). – 159 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1994 №05

 • формат pdf
 • размер 61,80 МБ
 • добавлен 21 января 2013 г.
1994. – Вип. 5, (№398). – 160 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1994 №06

 • формат pdf
 • размер 62,89 МБ
 • добавлен 16 февраля 2013 г.
1994. – Вип. 6, (№399). – 158 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №01

 • формат pdf
 • размер 63,80 МБ
 • добавлен 24 января 2013 г.
1995. – Вип. 1, (№400). – 161 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №02

 • формат pdf
 • размер 62,35 МБ
 • добавлен 25 февраля 2013 г.
1995. – Вип. 2, (№401). – 148 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №03

 • формат pdf
 • размер 65,07 МБ
 • добавлен 13 февраля 2013 г.
1995. – Вип. 3, (№402). – 162 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №04

 • формат pdf
 • размер 56,88 МБ
 • добавлен 05 февраля 2013 г.
1995. – Вип. 4, (№403). – 153 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №05

 • формат pdf
 • размер 60,36 МБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
1995. – Вип. 5, (№404). – 149 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1995 №06

 • формат pdf
 • размер 57,75 МБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
1995. – Вип. 6, (№405). – 156 с. Заснований у 1957 р. «Український історичний журнал» пройшов складний шлях становлення і розвитку. Політична кон’юнктура, ідеологічний тиск, зміни головних редакторів і колективу редакції не могли не позначитися на проблематиці й науковому рівні вміщених на його шпальтах статей. У роки незалежності України єдиним критерієм редакційної політики є відповідний фаховий рівень матеріалів із різноманітних проблем історі...

Український історичний журнал 1996 №01

 • формат pdf
 • размер 52,31 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 1, (№406). – 160 с. Title Зміст Статті Новий погляд на проблему Становлення селянського (фермерського) господарства в Україні після скасування кріпосного права (1861–1918 pp.) До 150-річчя заснування. Кирило-Мефодіївського товариства Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов'янському світі До 400-річчя Берестейської унії Флорентійська унія і Київська мит...

Український історичний журнал 1996 №02

 • формат pdf
 • размер 60,32 МБ
 • добавлен 14 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 2, (№407). – 162 с. Title Зміст Статті Новий погляд на проблему Битва біля Синіх Вод 1362 p.: маловідомі та незнані аспекти До 400-річчл Берестейської унії Артикули Берестейської унії 1596 р. Історіографія та джерелознавство «Українське питання» в Російській імперії очима дослідників початку і кінця XX століття Повідомлення Українці за рубежем Переселення українців-сектантів до Середньої Азії наприкі...

Український історичний журнал 1996 №03

 • формат pdf
 • размер 68,06 МБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 3, (№408). – 160 с. Title Зміст До 10-річня Чорнобильської трагедії Соціально-екологічні проблеми Чорнобильської катастрофи Чорнобиль: факти і документи Коріння Чорнобильської трагедії: питання безпеки атомної енергетики мовою документів З історії другої світової війни Невідомий варіант плану «Барбаросса» Рік 1941-й: партизани України Про роботу пошукових об'єднань України До 60-річня Інституту історі...

Український історичний журнал 1996 №04

 • формат pdf
 • размер 65,21 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 4, (№409). – 163 с. Title Зміст Доповідь на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького Будівництво Збройних Сил України: проблеми і перспективи 400-річчя Берестейської унії Українська церква між двома уніями (1569–1596 pp.) Берестейська унія в працях польських істориків XX ст. Проблеми української медієвістики Київська Русь; результати та перспективи досліджень Волочн...

Український історичний журнал 1996 №05

 • формат pdf
 • размер 59,03 МБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 5, (№410). – 162 с. Title Зміст 130-річчя від дня народження М. С. Грушевського Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції М. С. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави М. С. Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради Михайло Грушевський; перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку Сторінки біо...

Український історичний журнал 1996 №06

 • формат pdf
 • размер 69,16 МБ
 • добавлен 16 февраля 2015 г.
Український історичний журнал. – 1996. – Вип. 6, (№411). – 159 с. Title Зміст 130-річчя від дня народження М. С. Грушевського Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) (Закінчення) Листування М. С. Грушевського й О. О. Шахматова (Закінчення) Діяльність істориків українського зарубіжжя в обороні імені М. С. Грушевського До 60-річчя Інституту історії України HAH України Інститут історії України HAH України: перше...

Український історичний журнал 2008 №02

 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 2, (№479). – 240 с. Студії Поліщук В.В. Городенська гілка князів Масальських на Волині у XVI ст. (Руська титулована знать Великого князівства Литовського у структурі шляхетського землеволодіння) Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам'яток XV ст Огуй О. Д. (Чернівці). Проблеми грошового обігу Буковини за часів військової адміністрації (1775-1786 pp.): фінансово-еконо...

Український історичний журнал 2008 №04

 • формат pdf
 • размер 3,13 МБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 4, (№481). – 240 с. Студії До 90-річчя гетьманату Павла Скоропадського Солдатенко В.Ф. Прихід П.Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму Терещенко Ю.І. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників Турченко Ф. Г. (Запоріжжя). П.Скоропадський і М.Міхновськ...

Український історичний журнал 2008 №05

 • формат pdf
 • размер 2,65 МБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 5, (№482). – 241 с. Студії Котляр М.Ф. Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) Мицик Ю. А. Облога Збаража (1649 p.): відоме й невідоме Станіславський В. В. Іван Мазепа в таборі Карла XII: турецький вектор дипломатичної діяльності Горобець В.М. Структура врядування та соціальне дисциплінування в південних полках Гетьманату (за матеріалами ревізій Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.) Вінниченко О.В....

Український історичний журнал 2008 №06

 • формат pdf
 • размер 918,76 КБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
К.: «Дієз продукт», 2008. – Вип. 6, (№483). – 234 с. Зміст Студії. До 90-річчя Національної академії наук України Матвеева Л.В. Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) Ульяновський В.І. Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук Набок С.В. - Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору Вербиленко Г.А. Комісії порайонного дослідження історії України при ВУАН: створення,...

Український історичний журнал 2009 №01

 • формат pdf
 • размер 2,41 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 1, (№484). – 238 с. Зміст Студії До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР Реєнт О.П. - Проголошення ЗУНР: проблема легітимації Солдатенко В.Ф. - Осінь 1919 р.: доля об'єднаного фронту Добржанський О.В. - Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. Райківський І.Я. - Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830-1840-х рр. . . . Соляр І.Я. - Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.) Ричка В.М. - Зна...

Український історичний журнал 2009 №02

 • формат pdf
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 2, (№485). – 235 с. Содержание Студії Русяєва А. С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського Чухліб Т. В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. Даниляк П. Г. Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні Тимченко В. М. Розвиток торговельного мореп...

Український історичний журнал 2009 №03

 • формат pdf
 • размер 980,10 КБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 3, (№486). – 240 с. Зміст Студії До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри Піскун В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) Стемпень С. С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 р. - грудень 1905...

Український історичний журнал 2009 №04

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 4, (№487). – 239 с. ЗМІСТ СТУДІЇ Котляр М.Ф Воїнські повісті в південноруському літописанні XII ст. Мельникова О.О. Ренесанс середньовіччя? Роздуми про міфотворчість у сучасній історичній науці Головко О. Б. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці Горобець В. М. «Це вікопомне склеювання знову в одне .». Зовнішньополітичні стимули та соціополітичні аванси для впровадження Гадяцької ун...

Український історичний журнал 2009 №05

 • формат pdf
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 5, (№488). – 241 с. Зміст Студії Скржинська М.В. Судочинство в античних державах Північного Причорномор'я Войтович Л.В. «Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи IX ст. Михайловський В.М. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві — 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення Вінниченко О.О.- Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких Вирський Д.С. Полковник М...

Український історичний журнал 2009 №06

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 31 декабря 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2009. – Вип. 6, (№489). – 239 с. ЗМІСТ СТУДІЇ Котляр М.Ф. «Вещий» Олег в історичній пам’яті Дзюба О.М. Чи писав гетьман Іван Мазепа листи Мотрі Кочубеївні? Гуржій І.О. Окремі аспекти повсякденного життя київських купців XIX ст. Бойко О.Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. Заброварний С.І. Економічні погляди М.С.Грушевського Лисенко А.А. Військова та політична діяльність отамана Н.Я.Григор’єва (Серветни...

Український історичний журнал 2010 №01

 • формат pdf
 • размер 4,90 МБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 1, (№490). – 240 с. З М І С Т До 60-річчя головного наукового редактора «Українського історичного журналу» академіка НАН України В.А.Смолія ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 20-річчя створення Народного руху України Кульчицький С. В. Народження Народного руху України Андрощук О. В. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів Бажан О. Г. Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню Народного руху Украї...

Український історичний журнал 2010 №02

 • формат pdf
 • размер 5,49 МБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 2, (№491). – 239 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДII Котляр М.Ф. «Отчина» у правосвідомості Давньої Русі Сас П.М. Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. Маслійчук В.Л. Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. . ПІеретюк Р.М. Уніатська церква в контексті етнокон-фесійної політики Російської імперії першої чверті XIX с...

Український історичний журнал 2010 №03

 • формат pdf
 • размер 3,68 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Гол. редактор В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К.: Вид-во "Вперед", 2010. - Вип. 3 (492). - 240 с. Зміст: До уваги авторів. Історичні студії До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О. Є. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій. Маслов О. О. Втрати радянського генералітету пол...

Український історичний журнал 2010 №04

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Гол. редактор В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К.: Вид-во "Вперед", 2010. - Вип. 4 (493). - 240 с. Зміст: Title. Зміст. До уваги авторів. Історичні студії Михайловський В. М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовіком Угорським. Сас П. М. Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.). Кононенко В. П. Інте...

Український історичний журнал 2010 №05

 • формат pdf
 • размер 7,02 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 5, (№494). – 241 с. З М І С Т ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Толочко О. П. Так званий «напис Петра Могили» у Софії Київській та дата заснування собору Архипова Є. І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії Федорук Я. О. Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. Петренко І. М. Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православн...

Український історичний журнал 2010 №06

 • формат pdf
 • размер 6,95 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2010. – Вип. 6, (№495). – 243 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Войтович Л. В. (Львів). Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства Кочеґаров К. О. (Москва, Російська Федерація). Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1704 – 1711 рр. Гончар О. Т. Українофільська діяльність М. Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) Короткий В. А. Оцінки «Исторических...

Український історичний журнал 2011 №01

 • формат pdf
 • размер 9,26 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип.#1,(496). – 243 с. ЗМІСТ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Чухліб Т.В. Козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. Реєнт О.П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. Іваненко О.А. Міжнародні зв’язки Університету св.Володимира (60-ті рр. XIX ст.) Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети «Рада» (1908–1914 рр.) Федорова Л.Д. Теорет...

Український історичний журнал 2011 №02

 • формат pdf
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 2, (№496). – 240 с. Зміст: Історичні студії Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.). Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. Опря І.А. Утиски адептів пізньопротестантських конфесій у Правобережній Україні наприкінці XIX – на п...

Український історичний журнал 2011 №03

 • формат pdf
 • размер 17,20 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
К.: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 3, (№498). – 240 с. Зміст: Історичні студії Котляр М.Ф. Князі-ізгої та удільна роздробленість на Русі. Волощук М.М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні. Сас П.М. Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний?. Когут Зенон. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б.Хмельницького до гетьмана І.Самойловича . Коник Ю.О. Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності гу...

Український історичний журнал 2011 №04

 • формат pdf
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 4, (№499). – 240 с. Зміст Історичні студії До 20-річчя незалежності України Даниленко В.М., Смольніцька М.К. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр. Агапов В.Л. Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демократичного рухів у 1991 р. Кузьменко Ю.В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР Віднянський С.В., Мартинов...

Український історичний журнал 2011 №05

 • формат pdf
 • размер 8,66 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 5, (№500). – 240 с. Зміст Історичні студії Старченко Н.П. - Про ефективність судочинства на Волині (на прикладі роботи Луцького ґродського суду 1598 і 1600 рр.) Затилюк Я.В. - «Спадкоємці», «власники» та «охоронці» києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. Дзюба О.М. - Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760–1780-х рр.: «свої – чужі» Пиріг Р.Я. - Діяльніс...

Український історичний журнал 2011 №06

 • формат pdf
 • размер 5,38 МБ
 • добавлен 20 марта 2012 г.
К: «Дієз продукт», 2011. – Вип. 6, (№501). – 240 с. Зміст Історичні студії Страшко В.В., Сухих Л.А. Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК України Сас П.М. Артилерія у Хотинській битві 1621 р Шевченко Т.М. Рекрутація русинів до єзуїтського ордену (остання чверть XVI – середина XVII ст.): на прикладі викладацького складу шкіл в українських землях Польської провінції Товариства Ісуса Ткаченко І.В. Науково-видавнича діяльність М.Грушев...

Український історичний журнал 2012 №01

 • формат pdf
 • размер 7,05 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
К.: «Дієз продукт», 2012. – № 1(502). – 240 с. Зміст До 75-річчя інституту історії України НАНУ Смолій В.А., Удод О.А., Ясь О.В. - Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) Історичні студії Ричка В.М. - Пригадування Русі (осмислення спадщини св.Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) Романова О.О. - Образ «грішника» за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730–1760...

Український історичний журнал 2012 №02 (503)

 • формат pdf
 • размер 7,30 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії До 650-річчя битви на Синіх Водах Моця О.П. - Синьоводська битва та її наслідки в контексті історії середньовічної Європи Козир І.А, Чорний О.В. - Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел Котляр М.Ф. - Початки Русі. Довкола 862-го року Котенко А.Л. - До питання про творення українського національного простору в журналі «Основа» Коляда І.А. - Цензурна політика росі...

Український історичний журнал 2012 №03 (504)

 • формат pdf
 • размер 3,22 МБ
 • добавлен 04 августа 2012 г.
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії До 95-річчя початку Української революції 1917–1921 рр. Верстюк В.Ф. - Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії Пиріг Р.Я. - Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) Корольов Г.О. - Консервативна утопія В.Кучабського: «геополітичний трикутник», революція й Східна Європа Старченко Н.П. - Поєдинк...

Український історичний журнал 2012 №04 (505)

 • формат pdf
 • размер 7,40 МБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Історичні студії Ричка В.М. - Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства Волощук М.М. - Руські переселенці в Угорщині XII–XIV ст.: обов’язки та соціальне становище Сокирко О.Г. - Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648–1781 рр.) Горобець В.М. - Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви Таїров...

Український історичний журнал 2012 №05 (506)

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Лабораторія українського наративу (вступне слово головного наукового редактора) Ясь О.В. - Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII–XX ст. Історичні студії Козубовський Г.А. - Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) Федорук Я.О. - Українська проблематика на віленських переговорах між...

Український історичний журнал 2012 №06 (507)

 • формат pdf
 • размер 3,80 МБ
 • добавлен 07 февраля 2013 г.
К.: «КВІЦ», 2012. - 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Касьянов Г.В., Толочко О.П. - Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України Історичні студії Старченко Н.П. - Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст.) Затилюк Я.В. - Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів...

Український історичний журнал 2013 №01 (508)

 • формат pdf
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 26 апреля 2013 г.
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 1 (№508). – 240 с. Зміст: Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції реалізація *** К.Ю.Галушко - У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного ґранд-наративу *** О.М.Майборода - «Національна історія» заслуговує бути більш живою, ніж мертвою Історичні студії Дячок О.О. - Нормативно-правове реґулювання митних відносин у Великому князівстві Литовському XVI ст. Гулеви...

Український історичний журнал 2013 №02 (509)

 • формат pdf
 • размер 11,40 МБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 2 (№509). – 240 с. Зміст Title Зміст Ададуров В.В. - Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) Історичні студії Котляр М.Ф. - Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) Сас П.М. - Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. Турченко Ф.Г. - Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників:...

Український історичний журнал 2013 №03 (510)

 • формат pdf
 • размер 8,32 МБ
 • добавлен 20 мая 2014 г.
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 3 (№510). – 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Плохій С.М. - Якої історії потребує сучасна Україна? Історичні студії До 95-річчя гетьманату Павла Скоропадського Пиріг Р.Я. - Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність Любовець О.М. - Політична опора гетьманату П.Скоропадського Лупандін О.І. - Східний...

Український історичний журнал 2013 №04 (511)

 • формат pdf
 • размер 6,63 МБ
 • добавлен 31 мая 2014 г.
Український історичний журнал. – 2013. – Вип. 4 (№511). – 240 с. Зміст Title Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація П.Р. Маґочій - Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати «майбутня історія України»? Історичні студії До річниці незалежності України Даниленко В.М., Деревінський В.Ф. - Державницька діяльність В.Чорновола (1990–1999 рр.) Кузьменко Ю.В. - Партійно-радянська номенклатура в умовах сувереніз...

Український історичний журнал 2013 №05 (512)

 • формат pdf
 • размер 4,97 МБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Верменич Я.В. - Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу Історичні студії Із нагоди 1025-річчя запровадження християнства в Київській Русі Ричка В.М. - Anni Mundi: народження християнської країни Ульяновський В.І. - «Видубицька історія» про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору Шевченко Н.О....

Український історичний журнал 2013 №06 (513)

 • формат pdf
 • размер 4,10 МБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. - Національні історії в метанаративі процесу ґлобалізації: з європейського досвіду Історичні студії До роковин Голодомору 1932-1933 рр. Кульчицький С.В. - Український Голодомор у контексті сталінської «революції згори» Папакін Г.В. - Неопубліковані сталінські директиви листопада 19...

Український історичний журнал 2014 №01 (514)

 • формат pdf
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 01 мая 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Потульницький В.А. - Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової Історичні студії Головко О.Б. Північне Причорномор’я та Приазов’я в політичному й економічному розвитку Русі (IX – середина XIII ст.) Затилюк Я.В. Хрещення Русі князе...

Український історичний журнал 2014 №02 (515)

 • формат pdf
 • размер 4,32 МБ
 • добавлен 03 августа 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Сучасний український ґранд-наратив: підходи, концепції, реалізація Горенко О.М. - Український метанаратив в епоху пропаґанди Історичні студії До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка Реєнт О.П. - Сім Шевченкових ювілеїв Яременко В.І. - «Во Іудеї во дні они…»: Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом Усенко П.Г. - До питання історич...

Український історичний журнал 2014 №03 (516)

 • формат pdf
 • размер 4,74 МБ
 • добавлен 09 ноября 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст: Історичні студії До 100-річчя початку Першої світової війни Реєнт О.П., Янишин Б.М. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії Донік О.М. Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати діяльності Жванко Л.М. (Харків). Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни Синявсь...

Український історичний журнал 2014 №04 (517)

 • формат pdf
 • размер 11,13 МБ
 • добавлен 16 ноября 2014 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст: Смолій В.А., Боряк Г.В. «Енциклопедія історії України» та сучасна українська енциклопедистика Історичні студії Скржинська М.В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада Чухліб Т.В. Проект «козацького князівства» – історич...

Український історичний журнал 2014 №05 (518)

 • формат pdf
 • размер 11,92 МБ
 • добавлен 08 марта 2015 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Зміст Історичні студії *** Грицюк В.М., Лисенко О.Є. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України) *** Ричка В.М. Над чим сміялися в Київській Русі Галенко О.І. Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи Вавжонек М. (Краків, Польща). Василь Стефаник як представник галицьких радикалів Синявська Л.І...

Український історичний журнал 2014 №06 (519)

 • формат pdf
 • размер 8,15 МБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджи Ґірея (1442–1466 рр.) Русина О.В. Радзивіллівські володіння новітніх часів очима сучасників Шляхов О.Б. (Дніпропетровськ). «Ми менше за все бажали б, щоб нам дорікали у крайовому шовінізмі» (До історії створення та діяльності Ради з’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня Рос...

Український історичний журнал 2015 №01 (520)

 • формат pdf
 • размер 4,24 МБ
 • добавлен 02 июня 2015 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії Моця О.П. Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі Іщенко О.С. (Новочеркаськ, Російська Федерація). Володимир Мономах в українській історичній пам’яті Вирський Д.С. Виправа князя С.К.Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) Андрєєв В.М. (Херсон), Руденко А.С. (Херсон). Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII –...

Український історичний журнал 2015 №02 (521)

 • формат pdf
 • размер 8,38 МБ
 • добавлен 16 июля 2015 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії. До 70-річчя Перемоги над нацизмом в Європі. Лисенко О.Є. Подолання «міфу війни», або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом). Вронська Т.В., Пастушенко Т.В. Зворотний бік війни: Історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців. Стяжкіна О.В. (Донецьк /...

Український історичний журнал 2015 №03 (522)

 • формат pdf
 • размер 6,45 МБ
 • добавлен 30 января 2016 г.
Київ: Інститут исторії НАН України. — 240 с. — ISSN 0130-5247. Історичні студії[/b] *** Реєнт О.П. З історії Національної спілки краєзнавців України (до 90-річчя заснування) *** Котляр М.Ф. Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини ХІІ ст.) Войтович Л.В. (Львів). Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? Ричка В.М. Корсунь в історії й культурі Київської Русі Гуржій О.І....

Український історичний журнал 2015 №04 (523)

 • формат pdf
 • размер 4,19 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
Зміст Історичні студії Білоус Н.О. Луцьке війтівство в ХV–ХVІІ ст.: характеристика інституту та персоналії урядників Станіславський В.В. Ідентифікація українських купців Війська Запорозького у «зовнішній» і «внутрішній» документації російського посольства в Османській імперії (початок XVIII ст.) Глизь Ю.І. Фінансова діяльність Київської міської думи (1871–1914 рр.) Пиріг Р.Я. Діяльність І.Кістяковського в урядах Української Держави (травень – гру...

Український історичний журнал 2015 №05 (524)

 • формат pdf
 • размер 4,62 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Український історичний журнал. – 2015. – Вип. 5 (№524). – 240 с. Зміст Історичні студії До 70-річчя завершення Другої світової війни Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Світ після 2 вересня 1945 р. Лисенко О.Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 – на початку 1950-х рр. *** Юсупович А. (Варшава, Польща). Чи ходив Володимир Великий на/до ляхів? (Польсько-руські відносини наприкінці Х – на початку ХІ ст.) Горобець В.М....

Український історичний журнал 2015 №06 (525)

 • формат pdf
 • размер 6,47 МБ
 • добавлен 20 ноября 2016 г.
Киев: Институт истории Украины: Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса. — 240 с. Історичні студії. Скржинська М.В. Захист території Ольвії та Херсонеса в V—І ст. до н.е. Котляр М.Ф. Соціальна структура давньоруського суспільства. Гарасимчук М.Є. (Львів). Посаг, віно та «внесення» у шлюбній практиці мешканців Самбірської економії першої третини XVII ст. (на підставі записів до замкової книги від 1614—1632 рр.). Сєров...

Український історичний журнал 2016 №01 (526)

 • формат pdf
 • размер 4,15 МБ
 • добавлен 25 сентября 2016 г.
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Котляр М.Ф. З історії міського самоврядування на Русі Іщенко О.С. (Новочеркаськ, Російська Федерація). Візантійська спадщина Володимира Мономаха в історичній пам’яті Козубовський Г.А. Про грошовий обіг на галицько-волинських землях у першій половині XIV ст. Заяць А.Є. (Львів). Міста Волині у XVI – першій половині XVII ст.: джерела поповнення міського населення Бевзюк Є.В. Концепція неповної соціальної структури словацького...

Український історичний журнал 2016 №02 (527)

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Тельвак В.В. (Дрогобич). П'ять ювілеїв Михайла Грушевського Гирич І.Б. П'ятдесятитомник творів Михайла Грушевського: концепція, здобутки, перспективи Шелудякова H.A. М.Грушевський ‒ колекціонер * * * Бовгиря A.M. Образа честі гетьмана у XVIII ст. Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926‒1939 pp.) МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО Касьяно...

Український історичний журнал 2016 №03 (528)

 • формат pdf
 • размер 4,10 МБ
 • добавлен 27 сентября 2016 г.
Зміст ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Калакура Я.С. Михайло Грушевський – фундатор історіографічних досліджень Панькова С.М. Творча майстерня вченого: до історії написання 3-го тому «Історії України-Руси» М.Грушевського *** Балушок В.Г. Севрюки XIV–XVII ст.: спроба етнічної атрибуції Дзюба О.М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я.Маркович та М.Ханенко (перша половина ХVІІІ ст.) Грищенко...

Український історичний журнал 2016 №04 (529)

 • формат pdf
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
Статті До 150-річчя від дня народження М.С.Грушевського Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919–1921 рр.) (вступна стаття й публікація І.Б.Матяш) З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д.Петрушевського (1933–1941 рр.) (вступна стаття й публікація О.В.Юркової) Томазов В. В. Одеські купці брати Янніс і...

Український історичний журнал: Систематичний покажчик (2002-2011 рр.)

 • формат pdf
 • размер 924,43 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Уклад.: О. І. Ваславик, Л. Я. Муха, А. В. Невмержицька, О. І. Островська; Відп. ред. О. П. Реєнт. — Київ: Інститут исторії НАН України, 2012. — 176 с. Методологія історичних досліджень Історія України: загальні питання Археологія, античні часи Історія України в добу раннього середньовіччя Історія України в XIII–XVI ст. Історія України в XVII ст. Історія України в XVIII – в першої половині XIX ст. Історія України в другої половині XIX – на п...