Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2005 №08 (88) Серпень

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 31 марта 2012 г.
Зміст: Алфьоров М. А. Соціалістичне змагання й зовнішні міграції населення в Донбасі у 1943 – на початку 1950-х рр.: взаємозв’язок і взаємовпливи Бернацький М. П. Залучення робітників до трудового суперництва партійними та профспілковими організаціями в Українській РСР у 70-ті роки XX століття Божко Г. І. Стахановський рух – джерело відновлення вугільної промисловості Донбасу в повоєнні роки Бут О. М., Добров П. В., Афанасьєв В. Г. Стахановський...

Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2006 №17 (112) Жовтень

 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Зміст: Всесвітня історія Алехин Я. В., Набока А. В. Пиратство в Юго-Восточной Азии: история и сущность Бурьян М. С. Египет в политике Великобритании: проблема статуса (последняя четверть XIX − первая треть XX века) Глушко А. А. Династические войны в средневековой Англии: "загадка принцев Тауэра" Грицьких І. В., Грицьких Д. В. Британська політична еліта та проблема війни з Китаєм (1839−1840 рр.) Грубінко А. В. Україна і Велика Британія: приоритетн...

Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2007 №04 (121) Лютий

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 19 марта 2012 г.
Зміст: Всесвітня історія Вербовский В. В. Убийство Гранта Динка и "армянская проблема" в контексте европейской интеграции Турции в начале XXI века Волкова Є. С. Місія генерал-лейтенанта М. М. Муравйова до Константинополю та Олександрії в 1832–1833 рр.: цілі та результати Набока О. В. Становлення євразійських торгівельно- комунікаційних шляхів у період правління імператора У-Ді (140 р. до н.е. – 87 р.) Некрасовский М. В. Зимма и современность. Сте...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 2012 №18 (253)

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 18 июля 2013 г.
Зміст: Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Щербак М. Г., Юрченко В. В. Листування цензурних установ як історичне джерело Радченко Н. М. Фонди Державного архіву Луганської області як джерело з історії розвитку кредитно-фінансової системи України (2 половина XIX ст. – початок XX ст.) Михальський І. С. Публіцистичні твори М. Залізняка як джерело з історії українського політичного руху початку XX ст. Єловських У. О. Порі...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2008 №15 (154) Серпень

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 06 апреля 2012 г.
Зміст: Всесвітня історія Богданова Т. Г. Торгово-промислові кола США та їхня роль у проголошенні доктрини "відкритих дверей" у Китаї Борисова О. В. Історичне пізнання крізь призму новітніх методологічних підходів Волкова Є. С. Початок першої турецько-єгипетської кризи (1831–1833 рр.) та позиція Росії Голощапов А. Л. Боротьба правлячих кіл США та Великобританії навколо проблеми будівництва Панамського каналу Гончаренко А. В. Сан-Стефанський прелім...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2009 № 20 (183) Жовтень

 • формат pdf
 • размер 2.02 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
ЗМІСТ Всесвітня історія Богданова Т. Г. Джон Хей: життя та політична діяльність за часів президентства У. Мак-Кінлі Борисова О. В. "Новое учение" Н. Я. Марра, четыре признака этноса ал-Мас'уди и теория плазматичности языка Н. Н. Вашкевича: ракурс совпадений Гончаренко А. В. Британська історіографія британсько-російських відносин у Східному питанні в 70–80-х рр. ХІХ ст. Грекова І. І. Розвиток місцевої промисловості в болгарських селах Північно-Зах...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2010 № 19 (206) Жовтень

 • формат pdf
 • размер 2.17 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
ЗМІСТ Всесвітня історія Волкова Є. С., Набока О. В. Переговори М. М. Муравйова з Мухамедом Алі та їх значення у врегулюванні турецько-єгипетського конфлікту 1832–1833 рр. Гончаренко А. В. Східне питання та британсько-російські відносини (грудень 1876 – квітень 1877 рр.) Гончаренко Л. Л. О. Бісмарк та колоніальний рух в Німеччині в 1873–1882 рр. Грицких Д. В. Политика Великобритании в отношении Китая и деятельность эмиссаров Дж. Пальмерстона, 1838...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2010 № 23 (210) Грудень

 • формат pdf
 • размер 7.27 МБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
ЗМІСТ Всесвітня історія Волкова Є. С. Співробітництво руху Мустафи Кемаля та Радянської Росії та міжнародні відносини на початку 20-х рр. ХХ ст. Гвоздинський С. Л. Регіональна держава як форма компромісу між унітаризмом та федералізмом (іспанський досвід) Гончар Б. М., Гончар Ю. Б. Війна США в Афганістані і адміністрація Б. Обами Гребенюк В. С. Військово-морське суперництво Великобританії та Франції в Індії та Північній Америці в 1756–1763 рр. та...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2011 № 11 (222). Частина 1 Червень

 • формат pdf
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
ЗМІСТ Всесвітня історія Долід В. В. Поширення рабства та работоргівлі на західному узбережжі Африки у міждержавних стосунках Великої Британії та Португалії (кінець ХІX – початок ХХ ст.) Маркова М. А. Предпосылки возникновения идеи "Соединенных Штатов Европы" во внешнеполитических концепциях У. Черчилля Машевський О. П. Міжнародні союзи в зовнішній політиці Німеччини в кінці 1880-х рр. Писаный Д. М. Рабство и работорговля глазами Давида Ливингстон...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2011 №11 (222). Частина II Червень

 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 11 марта 2012 г.
Зміст: Всесвітня історія Жуков А. В. Петергофские переговоры России и Германии (август 1897 г.) Корнєєва О. В. Визначні аспекти культурно-освітньої та науково-технічної співпраці в рамках Співдружності Націй (друга половина XX століття) Ладига Л. І. Конфесійний фактор в етнічних конфліктах: історична ретроспектива Набока О. В. Експедиція М. К. Перрі в Тихий океан (1852–1854) та формування політики США відносно Тайваню Рендюк Т. Г. Щодо досвіду Ру...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки 2012 №06 (241). Частина І Березень

 • формат pdf
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
Зміст: Всесвітня історія Бевзюк Є. В. Ян Коллар – діяч словацького відродження Городня Н. Д. Азійсько-Тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії Кириченко О. Б. Є. К. Бюцов на службі у дипломатичних установах Російської імперії в Японії Ковальчук С. В. Фінансове становище партії конституційних демок...

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. За матеріалами всеукраїнської наукової конференції Молодіжний рух в Україні у ХХ ст 2009 № 21 (184) Листопад

 • формат pdf
 • размер 950.12 КБ
 • добавлен 19 августа 2011 г.
ЗМІСТ Анпілогова Т. Ю. Піонерський табірний рух як форма політико-ідеологічного та виховного впливу на радянську молодь (на матеріалах Донбасу) Бадер А. В. Громадсько-політична активність студентства Донбасу (1956–1985 рр.) Бернацький М. П. Участь робітничої молоді УРСР у діяльності комсомольських організацій в 70-і роки ХХ століття Борщевич В. Т Православне духовенство в самоорганізації християнської молоді Волині в міжвоєнний період Гарнагіна С...