Записки історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Випуск 13

  • формат pdf
  • размер 9,40 МБ
  • добавлен 26 августа 2014 г.
Одеса. Гермес, 2003. — 305 с. У тринадцятому випуску Записок історичного факультету Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, які присвячені питанням археології, етнології і історії України , методологічним і теоретичним проблемам історичної науки , джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії. Зміст: Археологія та етнологія Сминтина О.В. Проблема...

Записки історичного факультету: збірник наукових праць 2006 №17

  • формат pdf
  • размер 11.76 МБ
  • добавлен 03 мая 2011 г.
Одеса 2006 210 с. Зміст Ф. О. Самолов Професору Д. П. Урсу — 70 років. А. В. Гончаренко. Географічний фактор як територіальна основа буття народу в історичній схемі М. С. Грушевського К. С. Ліпатов. Факт посмертної трепанації черепа в середньому Гальштаті Нижнього Подунав'я (за матеріалами городища "Картал-посад") Dr. Valentina Voinea. Causes of the end of the eneolithic in the area of the west-pontic coast, the settlement from the island o...