Гілея: науковий вісник 2005 №01

 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 240 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Філософія Історія Політологія Огляди. Рецензії Відомості про авторів

Гілея: науковий вісник 2005 №02

 • формат pdf
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 439 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Філософія Історія Політологія Огляди. Рецензії Відомості про авторів

Гілея: науковий вісник 2005 №03

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 234 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Філософія Історія Політологія Огляди.Рецензії Відомості про авторів

Гілея: науковий вісник 2005 №04

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 16 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 246 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історія Міронова І.С. Реформа 1830 року у поштовій справі Тригуб О.П Православна церква на Миколаївщині (1917-1954 рр.). (Продовження.Початок - № 3) Акунін О.С. Репресивно-каральні заходи влади проти селян Миколаївщини в 30-х – 40-х роках XX століття Гамза В.І., Ліньов А.А.Політичні репресії проти болгар на Миколаївщині в 30-40 -і роки XX століття З...

Гілея: науковий вісник 2006 №01

 • формат pdf
 • размер 5,74 МБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 176 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історія Швець С.А. Про зовнішньополітичне становище України в середині XVII cт. і мотиви українсько–російського зближення1653-1654 років. Котляр Ю.В. Селянські повстання релігійного характеру на Півдні України (1919 – 1930 рр.). Шаповал Ю.І. Політичне керівництво УСРР і Кремль у 1932-1933 роках: співавтори голодомору. (Продовження. Початок - № 3)....

Гілея: науковий вісник 2006 №06

 • формат pdf
 • размер 3,05 МБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 344 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історія Шаповал Ю.І. Сталін та його спадщина у контексті радянської політичної історії. Романюк Н.Й. Етнічні аспекти підприємництва в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.). Панченкова Н.О. Формування соціального складу ліворадикальних організацій на теренах України на початку XX ст. Шандра І.О. Зм...

Гілея: науковий вісник 2008 №12

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 328 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історія Солдатенко В.Ф.Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій (Продовження. Початок див. вип.10-11) Кузнець Т.В. Відміна кріпосного права і позиція православної церкви на прикладі Уманського повіту Київської губернії Забавська О.І. Перша українська громада у Великобританії: історія формування та суспі...

Гілея: науковий вісник 2008 №13

 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 26 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 344 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історія Кривошея В.В. Козацька старшина Правобережжя (1665 р. – кінець XVII ст.) Степанчук Ю.С. Причини трансформації поглядів козацької страшини стосовно переяславсько–московського договору у 1654–1657 років Меша В.Г. Особливості синодального управління Російської православної церкви в останній чверті XIX ст. Кривко І.М. Вплив залізничного будівниц...

Гілея: науковий вісник 2009 спецвипуск

 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 31 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 368 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Балабанов К.В. Маріупольський державний гуманітарний університет як провідний центр духовного відродження греків України: традиції та інновації Папазова А.В. Реалізація методів ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст. Пономарьова І.С. Місто Маріуполь та грецька спільнота ( кін XVI...

Гілея: науковий вісник 2009 №19

 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 19 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 375 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Куліш О.О. Становлення середньої професійної жіночої освіти в Херсонській губернії в кінці XIX – на початку XX ст. Кучера І.В. Добровільна і примусова міграції населення Східної Галичини в роки Першої світової війни Кривуля О.О. Революціонізування світогляду жінок Радянської України у вихорі більшовицьких утопічних моделей конструюва...

Гілея: науковий вісник 2009 №20

 • формат pdf
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 14 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 420 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції та актуальні проблеми історіографічного освоєння досвіду Українського національного руху у 1917–1922 роках Дацків І.Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції Корольов Г.О. «Відложивши федерованнє…»: Миха...

Гілея: науковий вісник 2009 №23

 • формат pdf
 • размер 2,84 МБ
 • добавлен 15 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 463 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Кривошея В.В. До причин Національно-визвольної війни середини XVII ст. Солдатенко В.Ф. Спроба досягнення порозуміння між УНР і РСФРР (кінець 1918 р. – початок 1919 р.) Кальніцька Н.Д. Міжкнязівські відносини у Південній Русі у 1132–1146 роках Аджиєва Л.С. Науково–дослідна інфраструктура Південного берега Криму у середині XIX ст.: політичні...

Гілея: науковий вісник 2009 №25

 • формат pdf
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 02 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 428 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В. Степан Мазепа і Білоцерківщина Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти ШаравараТ.О. Воєнні реформи Російської імперії другої половини XIX століття в радянській історіографії Даценко І.С. Система наукової атестації в університетах Російської імперії у...

Гілея: науковий вісник 2009 №26

 • формат pdf
 • размер 2,80 МБ
 • добавлен 04 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 444 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Пількевич А.Л. Розвиток ветеранського землеволодіння в І ст. до н. е. Черкасов С.С. Генезис реформаційного руху в Польсько-Литовській державі XVI ст. Носик М.О. Початковий етап формування органів партійно-державного контролю Радянської України (1919 ? початок 1920 рр.) Приймак О.М. Соціально-демографічна ситуація в південноукраїнсько...

Гілея: науковий вісник 2009 №28

 • формат pdf
 • размер 2,81 МБ
 • добавлен 02 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 238 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Сегеда С.П. Становлення української військової преси за часів Гетьманату Стоян Т.А. Політичне радіомовлення в Україні 1920–30-х рр.: організаційні форми та ідеологічні функції Костюк Є.С. Виробничі функції профспілок УСРР – УРСР: друга половина 20-х – 30-ті рр. XX ст. Кучинська О.О. Боротьба радянської влади з небільшовицьким громадс...

Гілея: науковий вісник 2010 №10 (40)

 • формат pdf
 • размер 2,19 МБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 536 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Сальнікова Н.В. Передумови створення та напрями діяльності Інституту раціоналізації управління на початку 30–х років XX ст. Ставнюк О.М. Діяльність П. Любченка в умовах політики українізації в УСРР Сегеда С.П. Становлення української військової преси 1942–1953 років як складової системи інформаційно–пропагандистського забезпечення УП...

Гілея: науковий вісник 2010 №11 (41)

 • формат pdf
 • размер 2,14 МБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 330 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Маклюк О.М. Трансформація моделі державного управління в Англії за часів Генріха VIII Михайлюк О.В. Селянська громада Наддніпрянської України як соціокультурна спільнота (друга половина XIX – початок XX ст.) Семенчук О.О. Сільське парафіяльне духовенство Уманщини серед духовної еліти України XIX–початку XX ст. Бодров Ю.І. Повітове мі...

Гілея: науковий вісник 2010 №12 (42)

 • формат pdf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 03 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 365 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Луняк Є.М. Анна Ярославна: деміфологізація історичного образу Лисенко І.О. Приєднання українських земель до Великого князівства литовського Сарнацький О. П. Керівництво Департаментом поліції Російської імперії жандармськими підрозділами в Україні в їхній боротьбі з діяльністю українських політичних партій Наддніпрянщини та їх прихиль...

Гілея: науковий вісник 2010 №32

 • формат pdf
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 172 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина: Олексій Туранський, Михайло Милорадович Євдокимов М.О. З історії публицистичної діяльністі Володимира Даля в Оренбурзькому краї Іванченко О.Г. Основні причини створення та розвитку політичних партій у хорватських землях (друга половина XIX ст.) Передерій І.Г. В’ячеслав Липинс...

Гілея: науковий вісник 2010 №36

 • формат pdf
 • размер 3,10 МБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 269 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Нетудихаткін І.А. Шанування церковних благодійників у православних храмах Києва та Лівобережної України XVIII–XIX cт.: нормативно–правовий аспект Кондратюк Ю.С. Порядок формування фінансових документів церков Волинської єпархії кінця XVIII – початку XX століть Герасимчук О.М. Створення землевпорядних комісій в Чернігівській губернії...

Гілея: науковий вісник 2010 №37

 • формат pdf
 • размер 3,48 МБ
 • добавлен 15 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 290 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В. Українська козацька старшина: Лохвицька сотня Гай–Нижник П.П. Геополітичний вибір І.Мазепи 1708 р.: особиста інтрига гетьмана чи вимушений крок задля порятунку Батьківщини Горобець С.М. «Сказки о службах» козаків Ройської сотні 1724 р. Гренишен А.М. Європеїзація культурно–освітнього простору Російської держави першої че...

Гілея: науковий вісник 2010 №38

 • формат pdf
 • размер 3,77 МБ
 • добавлен 08 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 301 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В. Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної революції середини XVII ст. Горобець С.М. «Сказки о службах» козаків Ройської сотні 1724 р. (Продовження) Жовтий С.А. Заходи цензури стосовно української літератури і книгодрукування в Росії на початку XVII ст. Ковальчук С.В. І та II статути партії Народної свобо...

Гілея: науковий вісник 2011 (52) спецвипуск

 • формат pdf
 • размер 4,65 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 260 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Гай–Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.)(ч.3) Митрофаненко Ю.С. Висвітлення проблеми отаманщини на шпальтах української преси 1919 року Кавунник В.Л. «Провідна верства» суспільства у творах Дмитра Донцова Загребельний І.В. Ідеал Середніх віків у творчості Дмитра Донцова Патриляк Б.К....

Гілея: науковий вісник 2011 спецвипуск

 • формат pdf
 • размер 4,81 МБ
 • добавлен 05 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 341 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В., Онишко Л.В. «Український катинський список» - за і проти Власов В.І. Глобалізація через призму поглядів істориків Бевз Т.А. Ліберальні ідеї в світогляді та працях Володимира Вернадського Бровендер Д.Ю. Андрій Ямковий: історико-краєзнавчі студії Любовець О.М. Українська партія лівих соціал-революціонерів Вєдєнєєв Д.В....

Гілея: науковий вісник 2011 №01 (43)

 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 377 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Проскурняк В.П. Осип Маковей і процес формування української інтелігенції на західноукраїнських землях у кінці XIX ? на початку XX ст. Гай–Нижник П.П. Український консерватизм і Гетьманський рух у XX ст.: нариси історії становлення та розвитку Дацків І.Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки Куцька О.М., Бонда...

Гілея: науковий вісник 2011 №02 (44)

 • формат pdf
 • размер 2,60 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 393 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Гай–Нижник П.П. Солідаризм як соціально–політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні Макушина Г.І. Європейський компонент політичної та правової культури еліти Гетьманщини XVIII ст. Поліщук Ю.М. Боротьба російського царизму з «паразитичною» торгівлею євреїв на Правобережній Україні в кінці XVIII – XIX ст. (політико...

Гілея: науковий вісник 2011 №03 (45)

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 08 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 367 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Венгерська В.О. Творення історії протягом XIX ст.: національний та імперський вимір Постернак О.О. Національний склад буржуазії Півдня Росії наприкінці XIX – на початку XX ст. Гай–Нижник П.П. Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис Ладаняк І.А. Особливості реорганізаці...

Гілея: науковий вісник 2011 №04 (46)

 • формат pdf
 • размер 5,31 МБ
 • добавлен 11 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 377 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Литвиненко В.Ф. Козацтво України і деякі аспекти його господарської діяльності Горенко Л.М. З історії Чигиринського Свято–Троїцького монастиря Лучанін С.М. Модель відносин «Симфонії» імператорської влади та Російської Православної Церкви в 1721–1917 роках Земський Ю.С. Польсько–російське ідеологічне та тактичне протистояння 30–х – 40...

Гілея: науковий вісник 2011 №05 (47)

 • формат pdf
 • размер 5,61 МБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 397 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Буравський О.А. Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці XVIII – початку XIX ст. Венгерська В.О. Український національний проект та російські столиці в XIX ст. Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) Щетініна Т.О. Генеральне секрет...

Гілея: науковий вісник 2011 №06 (48)

 • формат pdf
 • размер 6,59 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 461 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Солдатенко В.Ф. Україна в революційних процесах перших десятиліть XX ст. (спроба оцінки в європейському контексті) Мельничук І.А. Вирішальні кроки києворуських еліт по перетворенню Київської Русі на новий європейський центр впливу та формуванню державної ідеології Папазова А.В. Кадрове забезпечення колегіумів ордену єзуїтів у східнос...

Гілея: науковий вісник 2011 №07 (49)

 • формат pdf
 • размер 5,81 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 371 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Мельник В.В. Психологічні, пневматологічні і аксіологічні аспекти Берестецької битви М’ягка Г.О. Теоретико–методологічні засади дослідження розвитку демократичних тенденцій в Запорізької Січі і Гетманщині у другій половині XVII – на початку XVIII ст. Буравський О.А. Система відносин у маєтках римо-католицького духовенства на Правобер...

Гілея: науковий вісник 2011 №08 (50)

 • формат pdf
 • размер 6,45 МБ
 • добавлен 20 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 405 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Мельнічук І.А. Військово-політичні та економічні еліти Галицько-Волинської держави: велике боярство як унікальний феномен вітчизняної історії Пилипів І.В. Освітянські акції Греко-католицької церкви у Другій Речі Посполитій Руєв В.Л. Османський експедиційний корпус у захопленні Криму у 1475 р. Буравський О.А. Соціально-економічне стан...

Гілея: науковий вісник 2011 №09 (51)

 • формат pdf
 • размер 5,31 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 320 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Клеймьонова О.О. Русь і монголи: військово-політичні відносини першої половини XIII ст. Гладка Г.Л. Поширення магдебурзького права на українських землях (XIV – першої половини XIX ст.): історико-правовий аспект Луценко М.В. Садиби козацької старшини Слобідсько-Української губернії (XVIII – перша половина XIX ст.) Мисак Н.Ф. Педагогі...

Гілея: науковий вісник 2011 №10 (53)

 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 278 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Потапенко Я.О. Тілесність як категорія історичного пізнання Мельнік В.А. Географічний аспект традиції монументального малярства Галицько–Волинського князівства Романцов В.М. Сторінки історії греків Приазов’я: село Урзуф в период свого становлення Москалюк М.М. Особливості збуту продукції харчової промисловості українських губерній Р...

Гілея: науковий вісник 2011 №11 (54)

 • формат pdf
 • размер 6,01 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 363 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Великочий В.С. Українсько-польські відносини в Галичині 1914-1919 рр. в українській історіографії: від безальтернативної категоричності - до зміни парадигм Дацків І.Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.): історіографія та джерела дослідження Терлецька І.В. Українська радянська державність...

Гілея: науковий вісник 2011 №12 (55)

 • формат pdf
 • размер 5,40 МБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 326 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Бережна С.В. Духовна культура на роздоріжжі історичних інтерпретацій Мельничук І.А. Трансформація еліт періоду раннього феодалізму у східних слов`ян Гуз А.М. Становлення та розвиток земських музеїв на території України у другій половині XIX – початку XX ст. Козловський С.О. Медієвістичні студії Генріха фон Цайссберга у Львівському ун...

Гілея: науковий вісник 2012 №01 (56)

 • формат pdf
 • размер 6,08 МБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 716 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Нікольченко Ю.М. Битва під Берестечком у контексті розвитку документної традиції українського козацтва Левицька Н.М. Законодавча політика царизму в галузі вищої гуманітарної освіти України (друга половина XIX – початок XX ст.) Шандра І.О. Фундатори представницьких союзів буржуазії пореформеного періоду Чуйко І.С. Виборчий закон 1907...

Гілея: науковий вісник 2012 №02 (57)

 • формат pdf
 • размер 6,39 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 746 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Абакумова В.І. Дослідження людини у транзитивні періоди історії: методологічний аспект проблеми Потапенко Я.О. Історичні дослідження людської тілесності в контексті поглиблення міждисциплінарної інтеграції в сучасній соціогуманітаристиці Казьмирчук Г.Д. Візитації кальницького греко‒католицького деканату як джерело вивчення соціально–...

Гілея: науковий вісник 2012 №03 (58)

 • формат pdf
 • размер 6,46 МБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 790 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Горбань Т.Ю. Проблема суспільної консолідації в історіософії В’ячеслава Липинського Лозовий А.В. Національно–визвольна війна під проводом Б.Хмельницького в працях вчених Київського університету середини 50–х – середини 80–х років XX ст. Романовський В.С. Поведінкові джерела пам’яткознавчого дослідження Слесаренко О.О. Історіософія М...

Гілея: науковий вісник 2012 №03 (58) додатки

 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 232 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Шульга Я.М. Пустинно‒Миколаївський монастир в сакральній топографії Києва XVIII ст. Політичні науки Бабічок К.Б. Фактори, що позитивно та негативно впливають на роль військової сили в сучасних міжнародних відносинах Медведєва О.В. Політична карикатура як спосіб маніпуляції свідомістю та створення негативного іміджу політика Іванець А...

Гілея: науковий вісник 2012 №04 (59)

 • формат pdf
 • размер 6,99 МБ
 • добавлен 18 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 850 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Фахове видання з філософських, політичних та історичних наук Історичні науки Кругляков В.Є. Історична антропологія: досягнення та пошуки нової парадигми Носенко О.В. Взаємодія земств і органів селянського самоврядування в українських губерніях наприкінці XIX – на початку XX ст Ільницька О.І. Виникнення та формування адміністративних структур управлі...

Гілея: науковий вісник 2012 №04 (59) додатки

 • формат pdf
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 13 июля 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 260 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Щербак С.І. Зміна правового статусу дворянства в Російській імперії в другій половині XIX – на початку XX ст. Марченко Л.В. Пропаганда переваг німецького способу життя на сторінках україномовної преси рейхскомісаріату «Україна» (1941–1943 рр.) Філософські науки Балан Н.В. Хронотоп і його функція у розвитку сюжету в романі Маргарет Етв...

Гілея: науковий вісник 2012 №05 (60)

 • формат pdf
 • размер 6,98 МБ
 • добавлен 03 июля 2012 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 814 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кривошея В.В. Соборницькі ідеї в козацько–гетьманській державі (середина XVII –кінця XVIII ст.) Коваль Д.П. Роль Ф.Прокоповича в оновленні навчального курсу риторики в Києво –Могилянській академії на початку XVIII ст. Верховцева І.Г. Українське Подунав’я у слов′яно–романських відносинах в Північно–Західному Причорномор′ї у середньо...

Гілея: науковий вісник 2012 №06 (61)

 • формат pdf
 • размер 6,46 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 762 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Круглий стіл «М. Скрипник у національній та історичній пам’яті» Туранли Ф.Г. Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою Адамчук М.В., Мисак Н.Ф. Берестейська унія 1596 р.: до питання про її причини, передумови та ідеологічне підґрунтя Євдокимов М.О. Особливості історії Вітчизняної війни 1812 року у вірш...

Гілея: науковий вісник 2012 №07 (62)

 • формат pdf
 • размер 6,11 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Збірник наукових праць. — К.: ВІР УАН. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Тимів І.М. Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ на Калущині у жовтні 1672 р. Мірошніченко Д.А. Внесок С.М. Ігумнова в становлення і розвиток профілактичного напряму земської медицини на теренах України в другій половині XIX ст. – початку XX ст. Матвієнко Г.О. Професори кафедр теологічного факультету Львівського університету(кінець XIX – початок XX ст.)...

Гілея: науковий вісник 2012 №08 (63)

 • формат pdf
 • размер 6,19 МБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 730 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Гуцалюк І.О. Військово–політичне становище Західної Волині за Директорії УНР Бобіна О.В. Радикально–пролетарський варіант революції К.Маркса і Ф.Енгельса – умови формування і основні складові Вербовий О.В. Краєзнавча діяльність В.М. Базилевича Грибанова С.В. Екскурсійна діяльність земств України в другій половині XIX– на початку XX ст...

Гілея: науковий вісник 2012 №09 (64)

 • формат pdf
 • размер 5,26 МБ
 • добавлен 29 сентября 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 616 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Мельничук І.А. Причини і передумови виникнення князівських династій у східних слов’ян Левицька Н.М. Склад та соціально–правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів Наддніпрянщини (друга половина XIX – початок XX ст.) Кирієнко О.Ю. «Селянське питання» в Україні і цензурна політика російського самодержавства (друга...

Гілея: науковий вісник 2012 №10 (65)

 • формат pdf
 • размер 5,48 МБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 640 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Волинець О.О. Митрополит Андрей Шептицький про участь духовенства у суспільно–політичному житті Левицька Н.М. Участь науково–педагогічних працівників вишів у популяризації українознавства та протидії русифікаторській політиці царату (друга половина XIX – початок XX ст.) Мельничук І.А. Князь і дружина Давньої Русі на етапі ґенези держа...

Гілея: науковий вісник 2012 №11 (66)

 • формат pdf
 • размер 6,13 МБ
 • добавлен 10 ноября 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 736 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ і українське козацтво» Кривошея В.В. Козацько-гетьманська держава на цивілізаційному фоні Сокирко О.Г. Рангові маєтності Генеральної артилерії Гетьманщини середини XVII–XVIII ст. Кондратьєв І.В. Батьківщина Івана Сулими село Рогоща Грибовський В.В. Запорозький зимівник і ногайське киш...

Гілея: науковий вісник 2012 №12 (67)

 • формат pdf
 • размер 6,65 МБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 906 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Кушнір О.О. Гайдамацький рух у спогадах та мемуарах: особливості сприйняття й інтерпретації (кінець XVIII – початок XIX ст.) Баковецька О.О. Римо–католицька церква України в політичних подіях 30–60–х років XIX століття: реакція влади Кривопішин О.М. Масштабні трансформації на залізничному транспорті в другій половині XIX ст.: причини,...

Гілея: науковий вісник 2013 №01 (68)

 • формат pdf
 • размер 7,77 МБ
 • добавлен 13 января 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 934 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Андрєєв В.М. Феномен МУРу в інтелектуальній біографії В. Петрова: європейські виклики та національна традиція Коротенко Д.В. Розвиток загальної поліції Катеринославської губернії у другій половині XIX ст.: основні етапи Коляда І.А., Вергун С.І. Транспортна жандармерія: до історії становлення поліційних управлінь залізниць у Російській...

Гілея: науковий вісник 2013 №02 (69)

 • формат pdf
 • размер 7,61 МБ
 • добавлен 10 февраля 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 822 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Мельничук І.А. Степ або Дике Поле як епіцентр економіко–політичних змагань великих держав часів пізнього Середньовіччя (огляд геополітичної ситуації навколо українських земель у XV–XVI ст.) Дегтеренко А.М., Нікольченко Ю.М. До питання про витоки українського кириличного друкарства Короткий В.А. Передісторія появи пісенного збірника «И...

Гілея: науковий вісник 2013 №03 (70)

 • формат pdf
 • размер 7,50 МБ
 • добавлен 27 февраля 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 908 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Лукашенко А.І. Християнський дуалізм як чинник формування духовних засад повсякденного життя суспільства та Церкви (I – початок XI ст.) Степанов М.Ю. Концепція «прав Русі» як аргумент православних у полеміці з католиками в Україні наприкінці XVI – на початку XVII століття Голубко В.Є. Львів та львів’яни після «Великої війни»: будні мі...

Гілея: науковий вісник 2013 №04 (71)

 • формат pdf
 • размер 8,64 МБ
 • добавлен 12 марта 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 968 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Огієнко В.І. До питання визначення поняття «стратегія історизування» Ганцян Р.Ю. Реконструкція ліберально–ідеалістичної парадигми на теоретико–методологічному рівні Іщенко Д.В. Проблема міфів про спільне походження в контексті дослідження національних ідентичностей Лукашенко А.І. Міждисциплінарний вимір та методологія історії християн...

Гілея: науковий вісник 2013 №05 (72)

 • формат pdf
 • размер 9,89 МБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 966 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Буряк Л.І. Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства Дзира О.І. До історії вивчення української антропоніміки Хімченко О.Г. Історичний сюрприз палеогеографії Бровендер Д.Ю. Дослідження та блазонування емблеми Національної спілки краєзнавців України Латигіна Н.А. Культура народів Північного Причорномор’я...

Гілея: науковий вісник 2013 №06 (73)

 • формат pdf
 • размер 7,68 МБ
 • добавлен 25 июля 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 392 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Ніколаєва Н. Завершальний етап походу козацьких військ під керівництвом Антона Ждановича в Польщу в 1657 р. Єременко М. Склад запорозького духовенства часів Нової Січі Бегей О. Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія у XVIII–XX ст. Казьмирчук М. Німецькі поселенці у Київській губернії 1861–1917 рр. Гавліч І. Діял...

Гілея: науковий вісник 2013 №07 (74)

 • формат pdf
 • размер 7,73 МБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 430 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Актуально Круглий стіл «Перспективи дослідження досвіду Української революції 1917-1921 рр.(до 95-річчя прийняття III Універсалу Центральної Ради)» Історичні науки Мельничук І.Причини заснування Запорозької Січі і реєстрового козацтва та його активної участі у військових діях Польщі наприкінці XVI ст. Ніколаєва Н. «Вічний мир» 1686 р. і його значення...

Гілея: науковий вісник 2013 №08 (75)

 • формат pdf
 • размер 10,13 МБ
 • добавлен 07 августа 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 588 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Адамович Н. До питання про становище жінок у Візантійській імперії Омельчук В. Політико–правові засади державно–конфесійних взаємин Латинської Романії Рудь М. Державотворчі процеси на Полаб’ї у IX–XII ст. Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) Гера...

Гілея: науковий вісник 2013 №09 (76)

 • формат pdf
 • размер 4,17 МБ
 • добавлен 13 сентября 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 272 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Грищенко С.В. Історико–правові засади протидії торгівлі людьми Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн Прима В.В. Традиції гостинності в структурі національного характеру і побуту українців Перга Ю.М. Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у IX–XX ст.: загальна характеристика процесу Б...

Гілея: науковий вісник 2013 №10 (77)

 • формат pdf
 • размер 5,23 МБ
 • добавлен 22 октября 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 352 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію Парахіна М.Б. Міжнародні відносини і дипломатія українського козацтва: перші роки становлення та функціонування Дан О. Специфіка і доля брацлавського козацтва Білий Д.Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1...

Гілея: науковий вісник 2013 №11 (78)

 • формат pdf
 • размер 6,27 МБ
 • добавлен 31 октября 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 438 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році Чухліб Т.В. «Сини з руських воєводств речі посполитої»: місце та роль України-Русі у Віденській відсічі 1683 року Петрова І.В. Особливості проведення генерального межування в Україні (друга половина XVIII – перша третина XIX cт.) Подрєз...

Гілея: науковий вісник 2013 №12 (79)

 • формат pdf
 • размер 5,42 МБ
 • добавлен 15 декабря 2013 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН. — 378 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Солдатенко В.Ф. Історик і правда: чи завжди науковими є дискусії про тридцять третій рік в Україні Хімченко О.Г. Лінгвістична схоластика щодо «іраномовності» скіфів Іваненко А.О. Проблема розміщення царських гарнізонів на теренах Гетьманщини у контексті українсько–московських відносин кінця 50–х років XVII ст. Русавська В.А. Гостинніс...

Гілея: науковий вісник 2014 №01 (80)

 • формат pdf
 • размер 7,41 МБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 420 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Венцова М.І. Про деякі кількісні методи в боспорських дослідженнях Білоус Е.В. Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно–радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. Асадли К.Х. Народні та релігійні свята в Ширванському регіоні Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст. Башли М.І. Уч...

Гілея: науковий вісник 2014 №02 (81)

 • формат pdf
 • размер 7,04 МБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 372 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Казьмирчук М.Г. «Споборники святої волі» та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) Половинська В.В. Давня Русь та норвезькі королі–місіонери Русавська В.А. Традиції та інновації в гостинності XIX ст. Ніколаєнко О.О. Революційна діяльність польських жінок Наддніпрянщини в 1870–1914 рр. Ткаченко I.В. До питан...

Гілея: науковий вісник 2014 №03 (82)

 • формат pdf
 • размер 8,15 МБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 483 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Саманцов О.П. Трудова міграція XIX ст. та її вплив на розвиток виробничих сил кам’яновугільної металургійної промисловості Південно–Східної України Назаренко В.М. Артилерійські формування київського гарнізону (друга половина XVII–XVIII ст.): управляння, організація, особовий склад Воловик О. В. Вплив аномальних явищ природи на хід війсь...

Гілея: науковий вісник 2014 №04 (83)

 • формат pdf
 • размер 7,82 МБ
 • добавлен 24 мая 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 449 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Гедін М.С. Витоки слов’янофільства Пуховець Д.С. Константин Великий та Трдат III: хто був першим християнським правителем? Вовк С.О. Економічні наслідки громадянських війн Кривошея В.В. Чернігівський полк як адміністративно–територіальна одиниця козацько–гетьманської держави Русавська В.А. Гостинність як чинник формування соціально–ку...

Гілея: науковий вісник 2014 №05 (84)

 • формат pdf
 • размер 12,43 МБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 568 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Ґава П.М. Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія Латиш Ю.В. Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова Лисенко С.І.Навала Батия на Київ і її наслідки для міста в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи Терлецька І.В. Сучасна російська історіографія парт...

Гілея: науковий вісник 2014 №06 (85)

 • формат pdf
 • размер 9,07 МБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 408 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Іваненко А.О. До питання чисельності особового складу царських гарнізонів Лівобережної України після укладення «Московських статей» 1665 року Мотричук Р.Г. Національні громадські об’єднання на початку 20–х рр. ХХ століття Топчій О.С. Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно–освітніх інституціях регіону в 1920–х – на поч. 1930–...

Гілея: науковий вісник 2014 №07 (86)

 • формат pdf
 • размер 7,53 МБ
 • добавлен 02 ноября 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 440 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Євтух В.Б. Життя, наповнене досвідом і переконаннями: Ерхард Рой Він в науці і громадському житті Дегтярьов С.І. Ставлення представників українського і російського чиновництва до порушень і зловживань у їхньому середовищі (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.) Половинська В.В. До проблеми давньорусько–скандинавських літературних конт...

Гілея: науковий вісник 2014 №08 (87)

 • формат pdf
 • размер 7,68 МБ
 • добавлен 30 сентября 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 434 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Ніколаєва Н.Б. Приєднання українських етнічних земель до Російської та Австрійської імперій внаслідок трьох розподілів Польщі (1772–1795 рр.)) Масаєв М.В. Хто викликав смутний час на русі на рубежі XVI–ХVII ст.? Історіософське осмислення проблеми) Мердух Ю.М. Портретна галерея українського гравера Івана Филиповича (середина XVIII ст.)...

Гілея: науковий вісник 2014 №09 (88)

 • формат pdf
 • размер 7,54 МБ
 • добавлен 11 октября 2014 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 432 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Гай–Нижник П.П. Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку Попружна А.В. Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. Трубчанінов С.В. Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської Укр...

Гілея: науковий вісник 2014 №10 (89)

 • формат pdf
 • размер 7,70 МБ
 • добавлен 04 января 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 468 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Юрченко О.О. Числова символіка в текстах українських історичних думах дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів чисел три та сім) Ніколайчук О.С. Роль українських земель у матеріальному забезпеченні російської армії під час російсько–турецької війни 1735–1739 рр. за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи» К...

Гілея: науковий вісник 2014 №11 (90)

 • формат pdf
 • размер 9,03 МБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 444 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Солдатенко В. Ф. Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч.1) Бобіна О.В. Погляди європейських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на феномен революції Радько П.Г. Державницькі традиції українського народу у складі Великого Князівства Литовського Гапченко...

Гілея: науковий вісник 2014 №12 (91)

 • формат pdf
 • размер 7,25 МБ
 • добавлен 13 января 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея. — 425 с. — ISSN 2076-1554. Зміст: Історичні науки Солдатенко В. Ф. Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч.2) Щербатюк В. М. Перші кроки Тараса Шевченка на шляху до вершин творчості: роздуми та наукові пошуки у рік 200-річчя митця Гай–Нижник П. П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.)...

Гілея: науковий вісник 2015 №01 (92)

 • формат pdf
 • размер 6,58 МБ
 • добавлен 22 января 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 377 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Назаренко В. М. Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIIIст. Трускавецька І. Я. Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Бегей І. І. Українська лівиця Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.: церковно–релігійні аспекти діяльності Гай–Нижник...

Гілея: науковий вісник 2015 №02 (93)

 • формат pdf
 • размер 8,03 МБ
 • добавлен 04 апреля 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 444 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Пількевич А. Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату. Левченко І. М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення Мартинчук С. В. Розвиток винокурної та пивоварної проми...

Гілея: науковий вісник 2015 №03 (94)

 • формат pdf
 • размер 8,46 МБ
 • добавлен 15 апреля 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 443 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Прокоп Т. І. Зміни в соціальній структурі населення Гетьманщини в період намісництва П. Рум’янцева–Задунайського (1764–1796 рр.) Панфілова Т. О. Національно–політичні реформи в Австрійській імперії та їх вплив на зародження українських громадських спілок та об’єднань (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) Парайко К. В. Традиційна роди...

Гілея: науковий вісник 2015 №04 (95)

 • формат pdf
 • размер 7,58 МБ
 • добавлен 28 мая 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 458 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Гринчак М. О. Велика промислова буржуазія південноукраїнських губерній пореформеного періоду у суспільному сприйнятті Заплетнюк О. А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона Лукашенко А. І. Опричнина: трансформація місії Государя на тлі християнського дуалізму Колесников К. Н. Формулярно–дипломатический анализ почет...

Гілея: науковий вісник 2015 №05 (96)

 • формат pdf
 • размер 8,96 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 512 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Черкас Б. В. Перша громадянська війна Золотої Орди на переломі XIII–XIV ст. Бабкова Н. В. Інститут осавулів в українському козацтві XVI–XVIII ст. Жиленкова І. М. Аграрний капітал України і світовий продовольчий ринок: оглядова статистика експорту окремих товарів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Борис Т. П. Комплектування фондів музеїв худ...

Гілея: науковий вісник 2015 №06 (97)

 • формат pdf
 • размер 8,56 МБ
 • добавлен 06 августа 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 489 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Швидченко Т. М. Значення Першого Зимового походу армії УНР 1919-1920 рр. Рацілевич А. П. Громадсько–політичне життя поляків Житомира 1917 р. Бабкова Н. В. Гармати – військово–політичний клейнод українського козацтва середини XVI – XVIII ст. Коваль Д. П. І. Вишенський та його антиунійний світогляд Srogosz T. Zabezpieczenie militarne ane...

Гілея: науковий вісник 2015 №07 (98)

 • формат pdf
 • размер 6,97 МБ
 • добавлен 29 июня 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 432 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Барановський O. А. Соціальна мотивація гайдамацьких походів запорожців у часи Нової Січі Животівська Д. М. Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття Березовська В. В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856–1857 рр. Андрейків Х. В. Характеристика...

Гілея: науковий вісник 2015 №08 (99)

 • формат pdf
 • размер 12,35 МБ
 • добавлен 06 ноября 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 400 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Солдатенко В. Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) Коник О. О. Катеринославські селяни на кафедрі Державної думи Російської імперії (1906 р.) Швидченко Т. М. Отаман Волох та його прибічники під час Першого Зимового походу (1919–1920 рр.) Скакальська І. Б. Коопе...

Гілея: науковий вісник 2015 №09 (100)

 • формат pdf
 • размер 4,61 МБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 320 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Кривошея Ір. І. Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно–західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) Степник З. М. Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ - на початку...

Гілея: науковий вісник 2015 №10 (101)

 • формат pdf
 • размер 5,97 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 536 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Коваль А. П. Політична криза в Римі 56–52 рр. до Р.Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого Кривошея Ір. І. Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини Чубіна Т. Д. Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть Шкільнюк Н. М. Міський простір Волин...

Гілея: науковий вісник 2015 №11 (102)

 • формат pdf
 • размер 16,38 МБ
 • добавлен 29 ноября 2015 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 456 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно–політичного поступу Фицик І. Д. Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) Бобіна О. В. Революційний синдикалізм vs реформізм: практика і теорія «нової революції» в Європі в кінці ХІХ...

Гілея: науковий вісник 2015 №12 (103)

 • формат pdf
 • размер 6,03 МБ
 • добавлен 15 января 2016 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2015. — 416 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Дмитренко В. А. Паламарі Пирятинської протопопії: спроба дослідження на основі матеріалів сповідних розписів 1758 року Заплетнюк О. А. Порівняльна характеристика та стилістичні відмінності прикордонних стел «Раннього проголошення» Левицька Н. М., Коцюбанська О. О. Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій Іванюк І...

Гілея: науковий вісник 2016 №01 (104)

 • формат pdf
 • размер 4,25 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2016. — 252 с. — ISSN 2076-1554 Інформація про скасування статті Горбаня Р. А. "Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі."// Гілея: науковий вісник. – К., 2015. - Вип.100. – С.160-165. Історичні науки Кириченко М. И. Повесть временных лет как источник по истории северян (Повість временних літ як джерело з історії сіверян) Дегтярьов С. І. Українське судочинство н...

Гілея: науковий вісник 2016 №02 (105)

 • формат pdf
 • размер 5,33 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2016. — 408 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Волканов С. И. Стратеги и созыв экклесии (Стратеги і скликання екклесії) Заплетнюк О. А. Роль сім’ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі Кириченко М. И. Северяне в недатированной части Повести временных лет (Сіверяни в недатованій частині Повісті временних літ) Дорошок Н. А. Дослідження міської нерухомості як один із провідних н...

Гілея: науковий вісник 2016 №03 (106)

 • формат pdf
 • размер 5,08 МБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2016. — 392 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Волканов С. И. Было ли одиннадцать стратегов в 441/0 гг. до н.э. Перикл δέκατος αὐτός στρατηγῶν (Чи було одинадцять стратегів в 441/0 рр. до н.е. Перікл δέκατος αὐτός στρατηγῶν) Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно...

Гілея: науковий вісник 2016 №04 (107)

 • формат pdf
 • размер 7,46 МБ
 • добавлен 07 апреля 2016 г.
Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: Гілея, 2016. — 484 с. — ISSN 2076-1554 Солдатенко В.Ф. Історичні науки Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч.1) Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч....

Гілея: науковий вісник 2016 №05 (108)

 • формат pdf
 • размер 4,31 МБ
 • добавлен 25 августа 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – 316 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Локатир Н. М. Редакційна діяльність М. Шлемкевича Козак О. Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Глушан О. В. Громадська діяльність С. В. Бородаєвського в еміграції: зміст та основні напрями Дрозд П. Ю. Науково–...

Гілея: науковий вісник 2016 №06 (109)

 • формат pdf
 • размер 5,24 МБ
 • добавлен 14 августа 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – 404 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 2) Гай–Нижник П. П., Батрак О. П. Русько–літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології Юрченко О. О. Ґенеза та зміст нумерологічного матеріалу в оригінальних пам’ятках козацького літописання: «Л...

Гілея: науковий вісник 2016 №07 (110)

 • формат pdf
 • размер 6,50 МБ
 • добавлен 17 августа 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – 432 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Солдатенко В. Ф. Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч. 3) Пасічник І. М. Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського Кузнець Т. В. Історія в журналі «Труды Киевской Духовной Академии»: тематична спрямованість публікацій Юрченко О. О. Думи про море: загал...

Гілея: науковий вісник 2016 №08 (111)

 • формат pdf
 • размер 6,73 МБ
 • добавлен 09 августа 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – 384 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Кір’яков О. Є. Беотійський союз у Священній війні Кагамлик С. Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. Гончарова Н. О. Стипендії як форма дворянської благодійності в південноукраїнських губерніях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів...

Гілея: науковий вісник 2016 №09 (112)

 • формат pdf
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 16 ноября 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея 2016. – 356 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Водько В. И. Лист Прокла Константинопольського до Домна Антиохійського як історичне джерело (Лист Прокла Константинопольського до Домна Антиохійського як історичне джерел) Кагамлик С. Р. Доброчинна діяльність українських православних архієреїв ранньомодерного часу Кочергін І. О. Дворянський рід Карпових в історії Катеринославщини Могиль...

Гілея: науковий вісник 2016 №10 (113)

 • формат pdf
 • размер 6,72 МБ
 • добавлен 30 ноября 2016 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея 2016. – 452 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Парахіна М. Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) Кізлова А. А. Братія Києво–Печерської успенської лаври в соціальних взаємодіях навколо поховань свв. препод. Антонія і Феодосія в печерах (кінець XVIII – початок ХХ ст.) Гедін М. С. Зародж...

Гілея: науковий вісник 2016 №11 (114)

 • формат pdf
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея, 2016. – 460 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Апостол М. В. Метод періодизації в системі методології історико–біографічного дослідження Григорук Н. А. Дослідження Київської держави крізь призму праць Миколи Чубатого Харсун О. В. Хто перетворив Мельхіседека Значка–Яворського на ідейного натхненника Коліївщини? Мочернюк Я. М. Поміщики Київської губернії у торгівельно–фінансовому під...

Гілея: науковий вісник 2016 №12 (115)

 • формат pdf
 • размер 8,68 МБ
 • добавлен 01 января 2017 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея, 2016. – 500 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Панарін О. Є. «Полное собрание законов Российской империи» як джерело вивчення міграції російських старообрядців Муханов В. М. Українсько–молдавські політичні відносини в контексті розбудови української національної держави в 50–х рр. XVІІ ст. Губицький Л. В., Мельник Г. М. Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прик...

Гілея: науковий вісник 2017 №01 (116)

 • формат pdf
 • размер 5,48 МБ
 • добавлен 08 января 2017 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Гілея, 2017. – 348 с. — ISSN 2076-1554 Історичні науки Lastovskyi V. Orthodox Church as an instrument of Russian pressure in international relations at the end of XVIII century (Православна Церква як інструмент тиску Росії у міжнародних відносинах наприкінці ХVIII століття) Гедін М. С. Вплив слов’янофільства на суспільно–політичну думку середини ХІХ століття Казьмирчук М. Г. Розвиток украї...

Гілея: науковий вісник 2017 №02 (117)

 • формат pdf
 • размер 5,94 МБ
 • добавлен 13 февраля 2017 г.
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : Гілея, 2017. — 320 с. — ISSN 2076-1554. Історичні науки Солдатенко В. Ф. Україна 1918 року в транснаціональному контексті: історіографічний дискурс Радько П. Г., Аванесян Г. М., Басенко Р. О. Християнсько–гуманістичні цінності та духовно–релігійна культура у політико–правовому досвіді українського державотворення XVII–XVIII століть Бараннік А. М. Візія запорозького козацтва польського істо...