Похожие разделы

Паспорт спеціальності - 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право

 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 05 сентября 2010 г.
Постанова президії ВАК України 08.10.2008 N 42-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності - Географічні науки

 • формат docx
 • размер 48.96 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
Постанова президії ВАК України від 21 травня 1998 р. N 6-07/5 11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів 11.00.02 - економічна та соціальна географія 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія 11.00.05 - біогеографія та географія грунтів 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 11.00.08 - океанологія 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використанн...

Паспорт спеціальності 01.05.03 - математичне та програмне забезпеченняобчислювальних машин і систем

 • формат doc
 • размер 5,13 КБ
 • добавлен 11 января 2014 г.
1. Формула спеціальності 2. Напрямки досліджень 3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені

Паспорт спеціальності 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки

Стандарт
 • формат doc
 • размер 8,08 КБ
 • добавлен 30 января 2015 г.
Шифр специальности Формула специальности Области исследований Отрасль наук

Паспорт спеціальності 08.00.04-економіка та управління підприємствами

 • формат pdf
 • размер 79.03 КБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція) Формула спеціальності Напрями досліджень Галузь, за якою присуджується науковий ступінь - кандидат економічних наук

Паспорт спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 • формат doc
 • размер 31.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 • формат doc
 • размер 34 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право

 • формат doc
 • размер 52.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення

 • формат doc
 • размер 33 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

 • формат doc
 • размер 38.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 • формат doc
 • размер 31.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

 • формат doc
 • размер 30 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.11 - міжнародне право

 • формат doc
 • размер 38.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.11 - міжнародне право Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 12.00.12 - філософія права

 • формат doc
 • размер 57.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 12.00.12 - філософія права Постанова президії ВАК України від 21.05.2008 N 38-06/6 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 19.00.06 - юридична психологія

 • формат doc
 • размер 26.5 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Паспорт спеціальності 19.00.06 - юридична психологія Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 N 45-06/7 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт спеціальності 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки)

 • формат pdf
 • размер 59.04 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
Формула спеціальності Напрями дослідження Галузі науки, в яких відбувається присудження наукового cтупеня

Паспорт спеціальності- 03.00.16 - екологія (в новій редакції)

 • формат doc
 • размер 39 КБ
 • добавлен 05 сентября 2010 г.
Вища атестаційна комісія України (ВАК) № 26-09/3 від 09.03.2006 Формула спецiальностi Напрямки дослiджень Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi

Паспорт специальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 36,75 КБ
 • добавлен 09 сентября 2014 г.
Шифр специальности Формула специальности Области исследований Отрасль наук

Паспорт специальности 05.14.01 Энергетические системы и комплексы

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 36,43 КБ
 • добавлен 13 августа 2014 г.
Шифр специальности Формула специальности Области исследований Отрасль наук

Паспорт специальности 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 36,83 КБ
 • добавлен 04 августа 2014 г.
Шифр специальности Формула специальности Области исследований Отрасль наук