Право і Безпека. Психологічні науки 2009 №02 (29)

 • формат pdf
 • размер 746,07 КБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2009. - 37 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Черкашин А. І., Анікеєнко М. І. Взаємозв’язок психологічних детермінант емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій. Головнева И. В. Психологические ос...

Право і Безпека. Психологічні науки 2009 №03 (30)

 • формат pdf
 • размер 605,10 КБ
 • добавлен 19 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2009. - 26 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Балабанова Л. М., Бобровникова Н. Ф. Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения. Климовська О. Ю. Особливості дослідження здібності до розпізн...

Право і Безпека. Психологічні науки 2009 №04 (31)

 • формат pdf
 • размер 553,35 КБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2009. - 26 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Жданова І. В., Шиліна А. А. Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів. Охріменко...

Право і Безпека. Психологічні науки 2010 №01 (33)

 • формат pdf
 • размер 703,18 КБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. - 31 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Балабанова Л. М., Кондратова А. В. Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості. Гульбс О. А. Особливості особистісного та професійного зрос...

Право і Безпека. Психологічні науки 2010 №02 (34)

 • формат pdf
 • размер 931,26 КБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. - 37 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Кибак И. А. Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития. Чепіга Л. П. Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які пережива...

Право і Безпека. Психологічні науки 2010 №03 (35)

 • формат pdf
 • размер 210,24 КБ
 • добавлен 13 октября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. - 8 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Шушляпин О. И., Шелест А. Н., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Борзова Е. Ю. Стилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе старто...

Право і Безпека. Психологічні науки 2010 №04 (36)

 • формат pdf
 • размер 119,70 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. - 4 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Шевченко Л. О. Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

Право і Безпека. Психологічні науки 2011 №01 (38)

 • формат pdf
 • размер 104,58 КБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2011. - 4 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Разя Л. П. Проблеми організації професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі навчальні заклади системи МВС України.

Право і Безпека. Психологічні науки 2012 №01 (43)

 • формат pdf
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 28 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2012. - 85 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Балабанова Л. М. Особистість суб’єкта правоохоронної діяльності в аспекті динамічних перетворень у системі міністерства внутрішніх справ. Барко В. І., Макаренко П. В. Ос...

Право і Безпека. Психологічні науки 2012 №02 (44)

 • формат pdf
 • размер 953,50 КБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2012. - 28 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Барко В. І., Макаренко П. В. Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ. Дашкевич І. О., Шиліна А. А. Психологічні особливості...

Право і Безпека. Психологічні науки 2012 №03 (45)

 • формат pdf
 • размер 294,25 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
(На укр. и русск. яз.) Науковий журнал. Засновник та видавець Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2012. - 5 с. Головний редактор – Головко О.М., д-р юрид. наук, проф. Редактор психологічної галузі науки – Балабанова Л.М., д-р психол. наук, проф. Зміст. Фролова О. Г. До проблем взаємозв’язку адміністративно-правового статусу працівників органів внутрішніх справ та їх психологічного стану з ефективністю професійної діяльн...